Anasayfa / Sektörel / Haftalık Bültenler

Haftalık Bültenler

Sayı: 10 | 12 Mart 2021 Muratbey Gümrük Müdürlüğü - Arşiv Beyanname Teslimi T.C. Ticaret Bakanlığı Muratbey Gümrük Müdürlüğü tarafından "Müdürlük Emri (2021/05)-Arşiv Beyanname Teslimi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda basitleştirilmiş usulde (Taşıtüstü) işlemi biten Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin Supalan Gözetim Memurlarınca alınarak arşive teslim edilmesi, geçici depolama alanlarında işlem gören Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin arşiv memurunca "Arşiv Nüshası Teslim Alındı" kaşesinin tatbik edilmesine müteakip eşyanın tesliminin sağlanması, takibin geçici depolarda görevli ambar memurlarınca yapılması, antrepolarda işlemleri tamamlanan antrepo beyannameleri ile "KAPANMIŞ" statüde bulunan ithalat beyannamelerinin arşiv nüshası teslim alınmadan eşyanın antrepo işleticisince teslim edilmemesi, antrepoda teslim alınan Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin ve antrepo beyannamelerinin mutlak surette 15 günde bir antrepo işleticisi ve antrepoda görevli YGM personeli tarafından müştereken arşive tutanak ile tesliminin yapılması ve bu tutanakların en az iki nüsha halinde tanzimi ile tutanakların hem arşivde hem de antrepoda muhafaza edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca zamanında teslim edilmeyen beyannameler ile alakalı adli merciler ve denetim mekanizmasınca yürütülen soruşturmalara zamanında cevap verilmemesinden kaynaklı durumlarda başta kamu görevlileri ile antrepo işleticisinin doğrudan sorumlu tutulacağı belirtilmiştir.

Devamı

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr