Haftalık Bültenler

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine
Reasürans Desteğine Dair Karar
8 Ekim 2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmi Gazete'de "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistem kapsamında 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar/prim oranları hakkında bilgi verilmiştir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü-Öncelikli KontrolT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü-Öncelikli Kontrol" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda BİLGE Sistemi'nde 2 no'lu Gönderici/İhracatçı ve 8 no'lu Alıcı/İthalatçı alanlarında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin yer aldığı yeşil hatta işlem görmeyen beyannamelerin "Muayene Açık Beyannameler" ekranında muayene memuruna farklı renkte gösterilerek üst sıralarda yer alması ve bu çerçevede işlem yapılması yönünde bir teknik düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.
E-Arşiv Faturalarda Eksik veya Hatalı DİİB Bilgilerine Yer Verilmesi Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Bilgilendirme
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından "D-3 Kodlu DİİB'ler/E-Arşiv Fatura" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda e-Arşiv faturalarda sehven Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) bilgisine yer verilmediği veya yanlış DİİB bilgisine yer verildiği hallerde DİİB taahhüt hesabının kapatılması başvurularının, DİİB taahhüt kapatma işlemlerini düzenleyen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla duyuruda detaylarına yer verildiği şekilde sonuçlandırılması hususunda bilgilendirme yapılmıştır.
Yükleme ve Teslimat Alanları Başta Olmak Üzere Sınır Kapılarında, TIR Park Alanlarında ve Yol Kenarı Denetimlerinde Sürücülere Yönelik Muamelenin ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Profesyonel Sürücü İstihdamında Yaşanan Kriz" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ülkemizde yaşanan sürücü yokluğuna ilişkin sorunun çözümüne yönelik adımların atılmasını teminen, gönderici/nakliyeci/yük sahibinin yükümlülüğünde olan ve ekte yer alan iyi niyet bildirimi dokümanında yer alan hususlara hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Novorossisk Şehrinde İlave Gümrük Noktalarının Açılması
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "Novorossisk Şehrinde İlave Gümrük Noktalarının Açılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda eşyanın (canlı hayvan hariç) Novorossisk deniz limanında bulunan kargo ve yolcu çok yönlü geçiş noktasından (Novorossisk kontrol noktası), denizyolu ve karayolu ile yapılacak ithalat ve ihracatında kullanılmak üzere 31 Aralık 2031 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 4 alan eklendiği belirtilmiştir.
Rusya'ya Yaptırımlar Kapsamındaki Ürün ve Şirketler
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "Rusya'ya Yaptırımlar Kapsamındaki Ürün ve Şirketler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında çok sayıda ürünü ve firmayı kapsar biçimde genişletilen uluslararası yaptırımlar sebebiyle uluslararası ticaret ve taşımacılık yapan firmaların Gürcistan tarafından ticari geçişlerinde sıkı kontrole tabi tutulduğu belirtilmiş ve nakliyecilerin bu durumu dikkate alarak taşınacak eşyaya ilişkin gerekli araştırmayı önceden yapmalarının gerekli görüldüğü, ayrıca geçiş belgesi Rusya'dan çıkışta kapanan ancak Gürcistan'a kabul edilmeyen sürücülerin Gürcistan-Rusya arasında tampon bölgede yeni geçiş belgesine sahip olmamaları nedeniyle mahsur kalmalarının engellenmesi gerektiği bildirilmiştir.
Selanik-İzmir Arası RoPax Seferleri
TOBB Taşıma ve Lojistik Sistemler Daire Başkanlığı TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "Selanik-İzmir Arasında RoPax Seferleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 10 Ekim 2022 tarihi itibari ile Selanik-İzmir arasında RoPax seferlerinin başladığı belirtilmiş ve seferler hakkında detaylı bilgiler paylaşılmıştır.
Savunma Sanayi Güvenlik FaaliyetleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Savunma Sanayi Güvenlik Faaliyetleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu uyarınca gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayi konuları ile ilgisi olan her kişi için "Kişi Güvenlik Belgesi (KGB)" ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de "Tesis Güvenlik Belgesi (TGB)" alınmasının zorunlu olduğu ve gizlilik dereceli bilgilerin herhangi bir güvenlik zafiyetinin yaşanmaması maksadıyla Tesis Güvenlik Belgesi bulunmayan kuruluş ve Kişi Güvenlik Belgesi bulunmayan kişiler ile paylaşılmamasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmiştir.
İthalat Kontrol Sistemi (ICS2) Semineri Sunum Dosyası T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "İthalat Kontrol Sistemi (ICS2)-26 Eylül 2022 Tarihli Çevrimiçi Seminer" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuru ile 26 Eylül 2022 tarihinde Bakanlık tarafından düzenlenen Avrupa Birliği (AB) İthalat Kontrol Sistemi-2 (ICS2-Import Control System) hakkındaki çevrimiçi seminerde AB yetkilileri tarafından yapılan sunum paylaşılmıştır.
FIATA E-Bülteni UTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 7 Ekim 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.30UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 30 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
El Salvador Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Yuvarlak Masa ToplantısıDEİK tarafından yapılan duyuruda El Salvador Dışişleri Bakan Yardımcısı Adriana Mira’nın katılımı ile 17 Ekim 2022 Pazartesi günü DEİK merkez ofisinde "El Salvador Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Yuvarlak Masa Toplantısı"nın gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Toplantıya katılım sağlamak isteyen üyelerimizin 14 Ekim 2022 Cuma günü (bugün) mesai bitimine kadar ekte yer alan kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.
Dış Ticaret Bilgilendirme SeminerleriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 18-19 Ekim 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Amasya (Merkez, Suluova), Tokat (Merkez, Zile, Niksar), Samsun (Merkez, Terme), Giresun (Merkez, Bulancak) ve Ordu’da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 18-19 Ekim 2022 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleneceği belirtilmiş ve seminer konuları hakkında bilgi verilmiştir.
FIATA Dijital LabUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından lojistik sektöründeki dijitalleşme ile ilgili webinar serisi düzenlenecektir.

Sektörün geleceği ve lojistik operasyonların daha efektif bir şekilde yürütülebilmesi adına geliştirilen dijital platformların ele alınacağı webinar serisinin ilki 20 Ekim 2022 tarihinde Türkiye saati ile 11.00-12.15 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu webinarda inovatif lojistik yazılım sistemleri/platformları olan Tricargo ve CargoAi kısa demolar ile tanıtılacak ve ardından katılımcıların soruları yanıtlanacaktır.
Bosna Hersek Yatırım GünüDEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi tarafından 20 Ekim 2022 Perşembe günü 09.30-11.40 saatleri arasında DEİK Merkez Ofisi Skyland Sky Ofis’te "Bosna Hersek Yatırım Günü" etkinliğinin gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Etkinliğe katılım sağlamak isteyen üyelerimizin 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar ekte yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.
2024-Nakliye İçin Fırsatlar Penceresi Webinarı İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) ve Uluslararası Limanlar ve Liman İşletmeleri Birliği (IAPH) ile Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'nin (BIMCO) koordinasyonunda 24 Ekim 2022 Pazartesi günü Türkiye saati ile 13.00-14.30 saatleri arasında IMO Youtube Kanalı üzerinden hibrit olarak "2024-Nakliye İçin Fırsatlar Penceresi" webinarının düzenleneceği bildirilmiştir.

Webinarda FAL Sözleşmesi'ne Taraf Devletler için 1 Ocak 2024 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Liman Tek Pencere (MSW) Uygulamasının deniz ticareti için oluşturacağı faydaların ve fırsatların değerlendirileceği belirtilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr