Anasayfa / UTİKAD Üyelik / UTİKAD Üyelik Başvurusu

UTİKAD Üyelik Başvurusu

Nasıl Üye Olabilirim? Taşımacılık ve lojistik alanında faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler UTİKAD'a üye olabilir.
UTİKAD'a üye olabilmek için Taşıma ve Lojistik Hizmetlerine İlişkin UTİKAD Kuralları'nı ve ve UTİKAD Mesleki Etik Kuralları’nı kabul etmiş olmak gerekmektedir.
Üyelik başvurusu için gerekli evraklar, başvuru formu ve üyelik aidatının ödendiğine dair dekontlar UTİKAD'a iletildikten sonra 15 günlük askı sürecini takip eden ilk Yönetim Kurulu Toplantısında üyelik başvurusu incelenip karara bağlanır.

Üyelik Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni İçin Tıklayınız.
Referans Bildirim Formu İçin Tıklayınız.
Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Dokümanlar
 • Üyelik başvuru formu ve tüzel kişi temsilcisinin 2 adet vesikalık fotoğrafı,
 • Tüzel kişi temsilcisinin adli sicil kaydı,
 • Tüzel kişi temsilcisinin T.C. kimlik kartı,
 • Dernek üyeliğinde en az 2 yılını doldurmuş iki UTİKAD asil üyesinin referansı,
 • Firmanın kuruluş ve/veya güncel ticaret sicil gazetesi örneği, ticaret sicil kaydı, sermayesi gibi bilgileri içeren Ticaret Odası'ndan, Sanayi Odası'ndan veya meslek odalarından alınacak faaliyet belgesi,
 • Firma yetkililerinin isim, unvanları ile güncel imza sirküleri,
 • Firmanın UTİKAD üyelik kararını içeren ve tüzel kişilik temsilcisini belirleyen Yönetim Kurulu veya ortaklar kararı veya firmanın temsil ve ilzam yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçesi,
 • Taşıma ve lojistik hizmetleri ifa etmek amacıyla sahip olduğu, kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş lisans ve yetki belgelerinin kopyaları,
 • Giriş aidatının yatırıldığına dair dekont,
 • Yıllık üyelik aidatının yatırıldığına dair dekont,
 • UTİKAD kayıt ücretinin ödendiğine dair dekont
Üyelik Aidatı Yıllık üyelik aidatı 17.000 TL'dır. Buna ek olarak üyelik esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 25.500 TL giriş aidatı ve 1.500 TL kayıt ücreti alınır.

Giriş ve Yıllık Üyelik Aidatının Yatırılacağı Banka Hesabı

UTİKAD Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
Vakıflar Bankası Florya Şubesi TL IBAN : TR08 0001 5001 5800 7296 2724 80

Kayıt Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesabı

UTİKAD Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği İktisadi İşletmesi
Vakıflar Bankası Florya Şubesi TL IBAN : TR49 0001 5001 5800 7296 2715 48
İletişim Telefon: 0212 663 08 85 / 0530 960 84 24
E-Posta: utikad@utikad.org.tr