Haftalık Bültenler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189)17 Aralık 2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda ve Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan bazı tutarlar 2022 yılı için %122,93 olarak hesaplanan yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve Emisyon Ticaret SistemiHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve Emisyon Ticaret Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Birliği'nin 2019 yılında yayınladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşılması amacıyla "55’e Uyum (Fit-for-55)" mevzuat paketi altında hazırlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)'nın 1 Ekim 2023 itibarıyla üç yıllık bir geçiş dönemi uygulaması ile yürürlüğe gireceği bildirilmiş ve mekanizmaya ilişkin detaylı bilgiler paylaşılmıştır.
D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik20 Aralık 2022 tarihli ve 32049 sayılı Resmi Gazete'de "D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat22 Aralık 2022 tarihli ve 32051 sayılı Resmi Gazete'de "Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat" yayınlanmıştır.
Rusya Federasyonu’nda Bazı Ürünlerde İthalat Vergisinin ArtışıDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Rusya Federasyonu’nda Bazı Ürünlerde İthalat Vergisinin Artışı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya Federasyonu (RF) Hükümeti tarafından, ekonomik çıkarlarını ihlal eden tedbirler alan ülkelerden ithal edilen ve duyuru ekinde yer alan listede belirtilen ürünlere 31 Aralık 2023 tarihine kadar %35 oranında gümrük vergisinin uygulanmaya başlandığı belirtilmiştir.
Rusya Federasyonu-Muhtelif Gübre Ürünlerinde İhracat VergileriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Rusya Federasyonu-Muhtelif Gübre Ürünlerinde İhracat Vergileri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere gerçekleştirilecek olan azotlu ve kimyasal gübrelerden 3102, 3103, 3104, 3105 gümrük tarife pozisyonunda olanların ihracatına yönelik yeni vergi düzenlemesi hakkında bilgi verilmiştir.
Royalti ve Lisans Ücretlerinin BeyanıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Royalti ve Lisans Ücretlerinin Beyanı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile beyan edilen 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, eşyanın gümrük kıymetine dahil olan istisnai kıymet unsurlarına ilişkin tutarlar ile ilgili olarak KKDF uygulamasına ilişkin yapılacak işlemler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Avro Hadleri KarşılıklarıT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Avro Hadleri Karşılıkları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Komisyonu'ndan alınan 5 Aralık 2022 tarihli bildirim uyarınca, Serbest Ticaret Anlaşmalarına taraf ülkelerden 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek sevkiyatlarda uygulanacak menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Avro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimleri cinsinden tutarların yer aldığı tablo paylaşılmıştır.
Güven DamgasıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Güven Damgası" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda anonim ön ödemeli araç kullanan ve/veya kullanmak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının 28 Şubat 2023 tarihine kadar güven damgasını almış olmaları gerektiği belirtilmiştir.
Jec World 2023 Paris, Fransa 25-27 Nisan 2023 Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Karayolu/Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İşinin İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Jec World 2023 Paris, Fransa 25-27 Nisan 2023 Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Karayolu/Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İşinin İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Fransa'nın Paris şehrinde 25-27 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Jec World 2023 Fuarı'nın nakliye, lojistik ve gümrükleme organizasyonunun temini için duyuru ekinde paylaşılan şartname doğrultusunda kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı ve teklif verecek firmaların tekliflerini en geç 20 Ocak 2023 Cuma saat 16.30’a kadar İTO İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Made in Steel 2023 Milano, İtalya 9-11 Mayıs 2023 Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Karayolu/Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Made in Steel 2023 Milano, İtalya 9-11 Mayıs 2023 Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Karayolu/Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İtalya’nın Milano şehrinde 9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Made in Steel 2023 Fuarı için Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası organizasyonu katılımcı firmalara ve İTO’ya ait sergileme malzemelerinin, çeşitli doküman ve ürünler ile bunlar dışında ilgili fuar konusu bağlamında çelik ve çelik endüstrisi sektörüne ait ekipman ve gereçlerin gidiş-dönüş güzergahında karayolu ile komple taşıma ve havayolu ile parsiyel taşıma, nakliye, lojistik ve gümrükleme hizmeti işinin temini için duyuru ekinde yer alan şartname doğrultusunda kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı ve ihaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini sözleşmedeki usullere uygun olarak kapalı zarf içerisinde en geç 20 Ocak 2023 saat 16.30’a kadar İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 21 Aralık 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.40UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 40 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
I. Ticaret Sicili Uygulamaları SempozyumuTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Sicili Uygulamaları Merkezi tarafından 24 Aralık 2022 Cumartesi günü 09.30-17.00 saatleri arasında TOBB Konferans Salonu'nda "I. Ticaret Sicili Uygulamaları Sempozyumu" düzenlenecektir.

Sempozyumda ticaret sicilinin önemi, ticaret sicilinin taraf olduğu sicile tescil ve terkin davaları ile Türk hukuku açısından gerçek kişi ticaret erbabının tespiti gibi konular değerlendirilecektir.
TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim ProgramıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan duyuruda 27 Aralık 2022 Salı günü 09.30-16.15 saatleri arasında çevrimiçi olarak Ege Bölgesi'ne yönelik "TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı"nın gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Program ile TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı hedefleri doğrultusunda ihracatçıların, üreticilerin ve girişimcilerin Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik sürecine ilişkin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Pakistan (Karaçi) Ticaret HeyetiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Pakistan (Karaçi) Ticaret Heyeti" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı ve TİM koordinasyonu, Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri (DKİB) organizasyonu ile 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Pakistan'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti'nin gerçekleştirileceği belirtilmiş olup Karaçi şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Pakistan'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı ve heyete başvuru için son tarihin 30 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitimi olduğu bildirilmiştir.
Tek Pencere Sistemi SempozyumuİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Tek Pencere Sistemi Sempozyumu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda IMO üye devletlerinin limanlarında 1 Ocak 2024 itibarıyla Tek Pencere Sistemi uygulamasının başlayacağı belirtilmiş olup 18-19 Ocak 2023 tarihlerinde ülkelerin devlet ve liman yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, gemi sahipleri ve çözüm ortaklarının bir araya geleceği hibrit bir sempozyumun düzenleneceği ve sempozyuma IMO Youtube kanalından Türkiye saati ile 12.30'dan itibaren katılım sağlanabileceği bildirilmiştir.
Mersin Lojistik ve Taşımacılık FuarıUTİKAD'ın destekçileri arasında yer aldığı "Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuarı" 21 Eylül-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecektir.

Lojistik çözümlerine dair her şeyi aynı çatı altında buluşturacak olan fuar, perakendeciler, toptancılar, imalatçılar, gıda yetiştiricileri ve işleyicileri, ithalatçılar, ihracatçılar, acenteler, distribütörler, lojistik direktörlerinin de aralarında olduğu binlerce sektör temsilcisini ağırlayacak olup Avrupa, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Uzak ve Orta Doğu ülkelerinin yeni iş bağlantıları ve yeni ticaret rotaların keşfedileceği fuarda B2B iş görüşmeleri yapılabilecektir.

Fuarda UTIKAD üyelerine özel indirimli fiyattan yararlanarak yer almak isteyen üyelerimizin CNR Holding Fuarlar Grup Müdürü Selçuk Baki ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

Selçuk Baki
Telefon: 0 212 465 74 74 (Dahili: 2711)
E-Posta: selcuk.baki@cnr.net
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr