Haftalık Bültenler

UBAK İzin Belgeleri Dağıtımı İçin Tarih UyarısıT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "UBAK İzin Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2023 yılı UBAK İzin Belgeleri dağıtımı başvuruları için 31 Ekim 2022 tarihinin son gün olduğu, başvuruların sadece e-Devlet üzerindeki "UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvurusu" hizmeti kullanılarak yapılabileceği ve 31 Ekim 2022 tarihinden sonra yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca tüm özmal taşıtlara ilişkin "TAŞIT EURO NORM" bildirimlerinin de 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılması gerektiği bildirilmiştir.
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Değişikliklerin Onaylanması22 Ekim 2022 tarihli ve 31991 sayılı Resmi Gazete'de "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 5-6 Şubat 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Mayıs 2021 Tarihinden, 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen İlişik Değişikliğin 1 Haziran 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6245)" yayınlanmıştır.

25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete'de ise "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Değişikliklerin 4 Şubat 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6287)" yayınlanmıştır.
Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması Hakkında Kararlar
25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete'de,
  • "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6289)",
  • "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6290)",
  • "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Tebdil Edilmesi Konulu Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6291)"
yayınlanmıştır.
Tunus'un İthalatta Ön Kontrol UygulamasıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Tunus'un İthalatta Ön Kontrol Uygulaması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Tunus Ticaret Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde ön kontrol sistemi uygulamasına geçildiği, duyuru ekinde yer alan ürünlerin doğrudan ihraç ülkesindeki üretim tesisinden ithal edilmesi zorunluluğu getirildiği ve düzenlemenin 17 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.
Litvanya'da İzin Geçiş Belgelerinin Doldurulmasına İlişkin Kurallar T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Litvanya Yeni Uygulama" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Litvanya'da geçerli olacak izin geçiş belgelerinin doldurulmasına ilişkin kurallar paylaşılmıştır.
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de "2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6294)" yayınlanmıştır.

Programın 2.2.3.8. numaralı bölümünde Lojistik ve Ulaştırma sektörüne ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.
Türkiye ile Sırbistan Arasında Vizelerin Kaldırılması Anlaşmasında DeğişiklikİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Türkiye ile Sırbistan Arasında Vizelerin Kaldırılması Anlaşmasında Değişiklik" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın 10. maddesine istinaden Sırbistan'a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'ye seyahat edecek Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli belgelerin listesi paylaşılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6286)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'na İlişkin "Protokol I" ile "Protokol III"
25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6292)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda "Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'na İlişkin Protokol I ile Protokol III"ün 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının EngellenmesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Engellenmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2022 yılında 20 Ekim 2022 itibarıyla 4'ü İtalya limanlarında olmak üzere 7 geminin tutulduğu ve bu durumun Türk bayrağının Paris MoU'daki konumunun muhafaza edilmesi hususunu tehlikeye düşürdüğü belirtilmiş olup bilhassa İtalya limanları olmak üzere Paris MoU kapsamındaki limanlara sefer yapacak gemiler tarafından titizlikle uyulması gereken hususlar bildirilmiştir.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete'de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43)" yayınlanmıştır.
TOBB'a YLDA Onayı
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "TOBB YLDA Onayı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin Chicago/ABD merkezli New Jersey, Philadelphia, Dallas, Savannah, Las Vegas, Tacoma, Kent, Miami, Houston, Los Angeles dağıtım ağlarını kapsayan ve demiryolu ile karayolu kullanılarak intermodal şekilde ulusal dağıtımın yapılacağı bir YLDA kurmak ve desteklerinden faydalanmak üzere Bakanlığa başvuruda bulunduğu, projenin Genel Müdürlük Oluru ile onay verilerek destek kapsamına alındığı ve destek kapsamına alınan ikinci proje olma mahiyetine sahip olduğu belirtilmiştir.
Mesleğim Hayatım Portalı İş ve Staj ProgramıTOBB tarafından "Mesleğim Hayatım Portalı İş ve Staj Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü imzalandığı, öğrenci ve mezunlara ulusal ve uluslararası şirketler bünyesinde staj ve istihdam olanaklarının sağlanması amacıyla https://mhbasvuru.meb.gov.tr/login internet sitesinin hazırlanarak kullanıma açıldığı belirtilmiştir.
IRU Ulaşım Güvenliği Programı
TOBB Taşıma ve Lojistik Sistemler Daire Başkanlığı TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "IRU Eğitim Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından Ulaşım Güvenliği Programı'nın hazırlandığı, programın 45-60 dakika sürecek iki bölümden oluşacağı ve hem genel eşyalar hem de yüksek değerli eşyalar için tüm önemli karayolu taşımacılığı güvenlik konularını kapsayacağı belirtilmiş olup program hakkında detaylı bilgiler paylaşılmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 21 Ekim 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.32UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 32 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 1 Kasım 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda İstanbul Ticaret Odası (İTO) eğitim organizasyonuyla İstanbul’da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 1 Kasım 2022 tarihinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenleneceği belirtilmiş ve seminer konuları hakkında bilgi verilmiştir.
Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti ile İkili Görüşmeler Etkinliğiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan duyuruda 2 Kasım 2022 Çarşamba günü İTO Merkez bina 5. kat fuaye alanında 10.00-13.00 saatleri arasında "Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti ile İkili Görüşmeler Etkinliği"nin düzenleneceği belirtilmiştir.

Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe katılım sağlamak isteyen üyelerimizin ekte yer alan adres üzerinden kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.
D-8 Ülkeleriyle Ticari Diplomasi ZirvesiDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan duyuruda 2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde 19. MÜSİAD EXPO Fuarı, 26. Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresi ve MÜSİAD EXPO'22 kapsamında 5 Kasım 2022 Cumartesi günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde "D-8 Ülkeleriyle Ticari Diplomasi Zirvesi"nin gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Zirveye katılım sağlamak isteyen üyelerimizin disiliskiler@musiad.org.tr e-posta adresi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
FIATA Yuvarlak Masa ToplantısıFIATA tarafından 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Türkiye saati ile 15.00-17.00 saatleri arasında tedarik zincirindeki ve denizyolundaki mevcut durumun değerlendirileceği ve geleceğe yönelik çözüm önerilerinin belirleneceği bir yuvarlak masa toplantısı yapılacaktır.
Panama Expologistica Lojistik FuarıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Panama Expologistica-Lojistik Fuarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 28-30 Mart 2023 tarihlerinde Panama City, Panama'da ülkenin lojistik sektöründeki büyük fuarlarından biri olan "Expo Logistica"nın düzenleneceği belirtilmiştir.
Transport Logistic Munich 2023 FuarıDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan duyuruda 9-12 Mayıs 2023 tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde Dünya'nın en büyük lojistik fuarı olan "Transport Logistic Munich 2023 Fuarı"nın düzenleneceği belirtilmiştir.

DEİK/Lojistik İş Konseyi tarafından Transport Logistic Munich 2023 Fuarı'nda kurulması planlanan Türkiye pavilyonunda yer almak isteyen üyelerin en geç 3 Kasım 2022 tarihine kadar ekte yer alan kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr