Haftalık Bültenler

Teslim Alınmayan 2023 Yılı UBAK İzin Belgeleri'nin Yeniden TahsisiT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Teslim Alınmayan 2023 Yılı UBAK İzin Belgeleri'nin Yeniden Tahsis ve Ödeme Numaralarını Gösterir Liste Yayımlanmıştır" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda teslim alınmayan 2023 yılına ait UBAK İzin Belgeleri'ni almaya hak kazanan firmaların, duyuru ekinde yer alan listedeki belge numaralarının karşısında belirtilen ödeme numaraları ile Ziraat Bankası şubelerinden, internet bankacılığı işlemlerinden ve ATM’lerinden veya Vakıflar Bankası şubelerinden 22 Aralık 2022 tarihine kadar ücretlerini yatırmaları halinde belgelerini teslim alabilecekleri, belge almaya hak kazanıp 22 Aralık 2022 tarihine kadar UBAK İzin Belgeleri'ne ilişkin ücretleri yatırmayan firmaların haklarını kaybetmiş sayılacakları bildirilmiştir.
Moğolistan Topraklarında TIR Karnesi Başına Geçerli Kefaletin 100.000 Avro Olarak DeğişmesiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Taşıma ve Lojistik Sistemler Daire Başkanlığı TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "Moğolistan Topraklarında TIR Karnesi Başına Geçerli Kefaletin 100.000 Avro Olarak Değişmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Moğolistan toprakları içerisinde beher TIR Karnesi başına Moğol kefil kuruluşu NARTAM tarafından üstlenilebilecek azami kefalet miktarının 100.000 Avro olarak değiştiği, değişikliğin 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği ve bu tarihten sonra tescil edilen TIR Karneleri için geçerli olacağı bildirilmiştir.
Serbest Dolaşıma Girişte Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbraz EdilmesiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Gümrük Yönetmeliği Menşe Şahadetnamesi İbrazı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda serbest dolaşıma girişte menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edilmesi hususunun AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyaya ilişkin vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması şeklinde Gümrük Yönetmeliği'nin "Menşe Şahadetnamesi Aranılacak Haller" başlıklı 38. maddesi hükümleri gereğince yapılabildiği belirtilmiştir.
Türk Boğazlarında Bekleyen Ham Petrol Yüklü GemilerT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Türk Boğazlarında Bekleyen Ham Petrol Yüklü Gemiler Hakkındaki Gelişmeler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Birliği yaptırımları sebebiyle Türk Boğazlarından ham petrol yüklü olarak geçen gemilerin P&I (Koruma ve Tazmin) sigortalarının geçersiz olması ve bir kaza durumunda sigortanın tazmin edilememesi durumundan bahsedilerek gelişmelere ilişkin detaylı bilgiler verilmiştir.
Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü'nün Eklerinde Yapılan Değişiklikler13 Aralık 2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmi Gazete'de "1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünün Eklerinde Yapılan İlişik Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6536)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile Yük Gemisi İnşa Emniyet, Yük Gemisi Telsiz Emniyet, Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Sertifikaları ve ekleri güncellenmiştir.
LYBS'de Bulunan Treyler-Taşıma Amaçlı Yük Cinsi Girişlerine İlişkin BilgilendirmeİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "LYBS'de Bulunan Treyler-Taşıma Amaçlı Yük Cinsinde Yapılan Değişiklik Hakkında Bilgilendirme" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS)'nde "Treyler-taşıma amaçlı" yük cinsinin, "Treyler-taşıma amaçlı (dolu)" ve "Treyler-taşıma amaçlı (boş)" şeklinde iki yük cinsi olarak düzenleneceği ve gemi acenteleri tarafından "Treyler-taşıma amaçlı (dolu)" yük cinsi seçildiğinde araç sayısının "Adet" olarak ve araçlarda bulunan toplam yük miktarlarının da "Ton" olarak girileceği (Örneğin; araç sayısı 36 adet, toplam yük miktarı 710 ton), "Treyler-taşıma amaçlı (boş)" yük cinsinin seçildiği durumlarda ise (Örneğin, araç sayısı 26 adet) sadece taşınan araç sayısının girişinin yapılacağı belirtilmiştir.
Türkiye-Finlandiya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması15 Aralık 2022 tarihli ve 32044 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye-Finlandiya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6555)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması15 Aralık 2022 tarihli ve 32044 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6561)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması"nın 6 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması15 Aralık 2022 tarihli ve 32044 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6561)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"nın 6 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Çin Limanlarına Giden Gemilere İlişkin COVID Tedbirlerine Dair BilgilendirmeİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "ICS’in COVID-19 Güncel Duyurusu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 8 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Çin limanlarına giden gemilerin, limana varmadan önce personellerinin test bilgilerini verme zorunluluğunun kaldırıldığı, ayrıca limanlara giren kişilerin iki gün içinde sağlık kodları veya nükleik asit testlerini sunmaları gerekmediği bildirilmiştir.
Liman Giriş Kartı İşlemleriT.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı İzmir Liman İşletme Müdürlüğü İzmir Liman Koruma ve Güvenlik Şefliği tarafından "Liman Giriş Kartı İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2020 yılının Haziran ayından itibaren kullanımda bulunan Limana ve Gemilere Giriş Çıkış Kartları'nın yenilenmesine karar verildiği, 2023 yılı için Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Kartı alacak özel kuruluşların Alsancak Limanı Mülki İdare Amirliği'ne, Liman Daimi Giriş Çıkış Kartı alacaklarında Liman İşletmesi Müdürlüğü Kart Tevzi Bürosu'na 31 Mart 2023 günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerektiği ve bu tarihten sonra eski kartlarla limana ve gemilere giriş çıkış yapmanın mümkün olmayacağı belirtilmiştir.
İhracat Beyannamelerinin KapatılmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "İhracat Beyannamelerinin Kapatılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 31 Aralık 2022 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, fazla mesai uygulamasına ilişkin mer’i mevzuat hükümleri de dikkate alınarak gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet TespitiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti" konulu Genelge (2022/15) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede 2019/9 sayılı Genelge'nin eki listeden "3926.90.97.90.18 (yalnızca askılar)" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nun çıkarıldığı ve aynı listeye "3924.90.00.00.19 (yalnızca askılar)" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nun eklendiği belirtilmiştir.
PIMEC 2023 Maritime Expo and ConferenceTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan duyuruda 10-12 Şubat 2022 tarihleri arasında Pakistan MOFA Denizcilik İşleri Bakanlığı çatısı altında Karachi'de denizyolu taşımacılığı sektörü temsilcilerine yönelik "PIMEC 2023 Maritime Expo and Conference" etkinliğinin gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin Ülkeye Girişine İlişkin Uygulama TalimatıT.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü tarafından "Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin Ülkeye Girişine İlişkin Uygulama Talimatı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda eritilmiş yağ ithalatında başlamış işlem hariç olmak üzere 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren duyuruda belirtilen veteriner sağlık sertifikalarının aranacağı bildirilmiştir.
Türk-Kazak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması15 Aralık 2022 tarihli ve 32044 sayılı Resmi Gazete'de "Türk-Kazak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6554)" yayınlanmıştır.
İtalya, Slovenya, Romanya ve Özbekistan Geçiş BelgeleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İtalya ödül geçiş belgelerinden 1.000 adedinin firmaların kalan ödül hakları 2023 yılı geçiş belgelerinden karşılanmak üzere genel kullanıma açılmasının, geçerlilik tarihi 31 Ocak 2023 olan Slovenya ödül geçiş belgelerinin genel kullanıma açılmasının ve Romanya 3. ülke ile Özbekistan 3. ülke geçiş belgelerinin herhangi bir taşıma türü ayrımı olmaksızın kullanıma açılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma15 Aralık 2022 tarihli ve 32044 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6561)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma"nın 28 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma15 Aralık 2022 tarihli ve 32044 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6561)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma"nın 20 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eğitim PlatformuİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eğitim Platformu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda deniz taşımacılığı sektörü çalışanlarının genel olarak küresel iklim değişikliği ve deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonları konularında bilgi ve deneyimini artırmak için Birleşmiş Milletler tarafından gemilerde güverte ve makina departmanı olarak ayrı ayrı hazırlanan "Energy Saving at Sea" uzaktan eğitim platformunun erişime açıldığı belirtilmiş ve detaylı bilgi verilmiştir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 9 Aralık 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.39UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 39 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr