Haftalık Bültenler

UTİKAD Üyelerine Özel Lojistikte Yeşil Dönüşüm Webinarı27 Ekim 2022 tarihinde 11.00-12.30 saatleri arasında UTİKAD Üyelerine özel "Lojistikte Yeşil Dönüşüm Webinarı" düzenlenecektir.

Söz konusu webinarda, T.C. Ticaret Bakanlığı ile AB Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yürüten, özellikle AB Yeşil Mutabakatı’na uyum ve sürdürülebilirlik konularında şirketlere destek veren Horizon Danışmanlık şirketinin kurucusu Eser Erginoğlu UTİKAD Üyelerine özel "Lojistikte Yeşil Dönüşüm" konulu bir sunum gerçekleştirecek olup sunumun ardından üyelerimizin soruları yanıtlanacaktır.

UTİKAD Yeşil Lojistik Odak Grubu Toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek olan webinara kayıt olmak isteyen üyelerimizin sektorel@utikad.org.tr adresine bilgi vermelerini rica ederiz.
UBAK İzin Belgelerinin ve Karayolu Karnelerinin Teslim AlınmasıT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "UBAK İzin Belgelerinin ve Karayolu Karnelerinin Bakanlığımızdan Teslim Alınması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda UBAK İzin Belgeleri ve Karayolu Karneleri'nin teslim işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla Bakanlık e-Devlet hizmetlerine yeni bir hizmet olarak "Geçiş Belgesi Teslim Muvafakat İşlemleri Hizmeti"nin eklendiği, belgeleri teslim alacak kişilerin yetkilendirme işlemlerini bu hizmet üzerinden yapabilecekleri ve yetkilendirilen kişilerden ayrıca noter onaylı vekaletname istenmeyeceği belirtilmiştir.
Avrasya Ekonomik Birliği'nin Gümrük Vergisi Muafiyeti UygulamasıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Avrasya Ekonomik Birliği'nin Gümrük Vergisi Muafiyeti Uygulaması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 23 Eylül 2022 tarihinde yapılan Avrasya Ekonomik Birliği Konseyi Toplantısı'nda muhtelif ürün gruplarına ilişkin gümrük vergisi düzenlemeleri ile bazı ürünlerin ithalatında 31 Mart 2023 tarihine kadar tarife muafiyetleri uygulanmasına ilişkin karar alındığı, kararın 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği ve kararla ilgili bilgiler ile karar kapsamında yer alan ürünlerin GTİP bilgilerine duyuruda yer alan adresten ulaşılabileceği bildirilmiştir.
Pakistan'da TIR Karnesi Başına Maksimum Garanti Seviyesi DeğişikliğiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Pakistan TIR Karnesi Maksimum Garanti Seviyesi Değişikliği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Pakistan'da TIR Karnesi başına maksimum garanti seviyesinin 100.000 Euro'ya yükseltildiği ve bu kuralın 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren gümrük idareleri tarafından kabul edilen tüm TIR Karneleri için geçerli olmaya başladığı bildirilmiştir.
İran'ın İthalat ve Kambiyo DüzenlemeleriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "İran'ın İthalat ve Kambiyo Düzenlemeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İran’ın ülke içinde üretimi yapılan veya zaruri ihtiyaç olarak görülmeyen veya lüks olarak nitelendirilen malların ithalatını yasakladığı belirtilmiş ve İran'ın hâlihazırda 2.150 adet 8’li GTİP’te yapılacak ithalatı yasakladığı bildirilmiştir.
Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin Ülkeye Girişine İlişkin Uygulama TalimatıT.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından "Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin Ülkeye Girişine İlişkin Uygulama Talimatı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ülkeye girişine ve Kontrol Belgesi'ne ilişkin usul ve esaslara dair uygulama birlikteliği oluşturmak amacıyla talimatın yeniden düzenlendiği belirtilmiştir.
Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) İlişkin Başvuruları Almaya Yetkili Gümrük İdareleriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) İlişkin Başvuruları Almaya Yetkili Gümrük İdareleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri'nin bağlantıları gümrük müdürlüklerini REX başvurularının alınması hususunda yetkilendirebildikleri belirtilmiş ve yetkilendirilen gümrük idarelerinin bilgileri paylaşılmıştır.
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör DuyurusuİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Birliği ya da Türk firmaları tarafından 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulaması talep edilen eşya ile ilgili sunulan listeye ilişkin itirazların T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından talep edildiği belirtilmiş olup üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının işleme konulabilmesi için 4 Kasım 2022 tarihine kadar T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği bildirilmiştir.
Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik TedbirlerİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2021-2023)"nın T.C. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
EUROCONTROL Değerlendirme Raporu
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "EUROCONTROL Tarafından 6-12 Ekim 2022 Dönemi Kapsamlı Değerlendirme Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda EUROCONTROL tarafından 6-12 Ekim 2022 dönemi hava trafik istatistiklerini içeren Kapsamlı Değerlendirme Raporu'nun yayınlandığı bildirilmiş ve istatistikler paylaşılmıştır.
Lojistik Performans Endeksi Anketi 2022
Dünya Bankası tarafından yapılan "Lojistik Performans Endeksi (LPI) Anketi" ülkelerin lojistik performanslarının belirlenmesi açısından önemli ve geniş katılımla gerçekleşen bir ankettir. İlgili anket ülkelerin küresel lojistik hizmetlerdeki gelişimi ile taşımacılık, altyapı ve gümrük süreçlerini değerlendirerek, lojistik hizmet performanslarını ortaya koyacaktır.

Anketi yanıtlarken bildiğiniz soruları cevaplamanız yeterli olacaktır. Yaklaşık 20 dakikada tamamlanabilecek ankette soruları cevaplayabilmeniz için şirketinizin özel bilgilerini paylaşmanıza, detaylı araştırma ve gözlem yapmanıza gerek yoktur.

Ankete ilişkin herhangi bir teknik yardıma ihtiyacınız olması durumunda veya her türlü sorunuz için lpi@worldbank.org adresi ile irtibata geçebilirsiniz.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 14 Ekim 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.31UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 31 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 25-26 Ekim 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 25-26 Ekim 2022 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleneceği belirtilmiş ve seminer konuları hakkında bilgi verilmiştir.
İşyerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "İşyerleri İçin Afet Farkındalık Eğitim Programına Katılım" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda TOBB ve AFAD iş birliği ile 26 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te çevrimiçi olarak "İşyerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi"nin düzenleneceği belirtilmiştir.

Doğal afetlere ilişkin işyerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışların anlatılacağı eğitime ücretsiz katılım sağlanabileceği bildirilmiştir.
Türkiye-Vietnam İkili Ticareti Geliştirme İş ForumuDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan duyuruda DEİK Türkiye-Vietnam İş Konseyi tarafından 31 Ekim 2022 Pazartesi günü 13.30-16.30 saatleri arasında DEİK Skyland Sky Office'te "Türkiye-Vietnam İkili Ticareti Geliştirme İş Forumu"nun düzenleneceği bildirilmiştir.
Türkiye-Azerbaycan İş ForumuDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan duyuruda 4 Kasım 2022 Cuma günü Bakü’de "Türkiye-Azerbaycan İş Forumu"nun düzenleneceği belirtilmiştir.

Foruma katılım sağlamak isteyen üyelerimizin 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 18.00’e kadar ekte yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.
9. İİT Helal Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan duyuruda 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi/Yeşilköy’de "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" ana temasıyla "9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı ve 8. Dünya Helal Zirvesi İstanbul"un düzenleneceği bildirilmiştir.

Fuar ve zirve kapsamında lojistik sektörünün de yer aldığı birçok sektöre ilişkin temsilcilerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.
Kamerun Douala FIAC 2023 FuarıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan duyuruda 25 Ocak-05 Şubat 2023 tarihleri arasında Kamerun Douala'da "Kamerun Douala FIAC 2023 Fuarı"nın düzenleneceği bildirilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr