Haftalık Bültenler

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge DeğişikliğiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Değişikliği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge kapsamında yapılan denetimlerde operasyonel sıkıntılar tespit edildiği, yerine getirilemeyen emniyet tedbirleri sebebiyle bazı zorlukların yaşandığı ve geçici depolama için kullanılan kapalı alanlar ile ilgili düzenlemede iyileştirme ihtiyacı olduğu belirtilerek yönergede değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir.
Antrepoda Bulunan Üçüncü Ülke Menşeli Eşya İçin Menşe Şahadetnamesi DüzenlenmesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Antrepoda Bulunan Üçüncü Ülke Menşeli Eşya İçin Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda antrepoda bulunan ve transit ticarete konu edilecek Kazak menşeli kömür için, menşe ülke tarafından düzenlenmiş menşe şahadetnamesi yanı sıra antrepo beyannamesi, transit beyannamesi, ticari faturalar ve gerek görülmesi halinde ilgili diğer bilgi/belgeler esas alınarak menşe şahadetnamesi düzenlenebileceğine dair TOBB görüşünün T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü bildirilmiştir.
Türkmenistan'da Ön Beyan Zorunluluğu
TOBB Taşıma ve Lojistik Sistemler Dairesi TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "Türkmenistan'da Ön Beyan Zorunluluğu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkmenistan gümrük sistemlerinde son bir kaç aydır devam eden çalışmalar neticesinde 15 Eylül 2022 itibarıyla 07223 – Artyk gumruk posty, 07317 – Parom gecelgesi gumruk posty, 07364 – Farap awtoyollary gumruk posty, 07225 – Sarahs awtoýollary, 07314 – Garabogaz gümrük idarelerinde TIR EPD uygulaması ile ön beyanların kabul edilmeye başlandığı, Ekim 2022 sonunda tüm Türkmenistan Gümrük İdarelerinin ön beyan işlemlerine açık olacağı, 2023 yılı başından itibaren de zorunlu uygulama olarak hayata geçirileceği bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca Türkmenistan gümrüklerinin mevcut altyapısının çoklu sevkiyatlar için ön beyan gönderilmesini desteklemediği ancak gümrük memurlarının bu tip taşımalardaki düzeltmeyi ücretsiz olarak gerçekleştireceği ve önümüzdeki 6 ay içinde bu teknik eksikliğin giderileceği belirtilmiştir.
Novorossisk Şehrinde İlave Gümrük Noktalarının AçılmasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Novorossisk Şehrinde İlave Gümrük Noktalarının Açılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda eşyanın (canlı hayvan hariç) Novorossisk deniz limanında bulunan kargo ve yolcu çok yönlü geçiş noktasından (Novorossisk kontrol noktası), denizyolu ve karayolu ile yapılacak ithalat ve ihracatında kullanılmak üzere 31 Aralık 2031 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 4 alan eklendiği belirtilmiştir.
Çalışma İzni Muafiyeti Başvuru SistemiT.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından "Çalışma İzni Muafiyeti Başvuru Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda "Çalışma İzni Muafiyeti Başvuru Sistemi"nin 1 Ekim 2022 tarihinde uygulamaya alındığı belirtilmiş olup yabancılara ilişkin çalışma izni muafiyeti başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik süreçler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler Bloğu
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler Bloğu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı Müşavirlikleri tarafından hazırlanan, ülkelerle ilgili önemli ekonomik ve ticari gelişmeleri, mevzuat değişikliklerini, sorun, öneri ve fırsatları içeren blog yazılarının T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler Bloğu'na eklendiği bildirilmiştir.
Eylül Ayı Ekonomik Gelişmeler Raporu
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Aylık Ekonomik Gelişmeler Raporu-Eylül 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye ve küresel ekonomi hakkındaki gelişmeler paylaşılmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 30 Eylül 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Türkiye'de Deprem Gerçeği Semineriİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan duyuruda 11 Ekim 2022 Salı günü 15.00-18.00 saatleri arasında İTO Meclis Salonu'nda "Türkiye'de Deprem Gerçeği" seminerinin gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Seminerde, alınması gereken tedbirler ile sigorta sektörü ve diğer sektörler olarak yapılması gereken hususlar değerlendirilecek olup seminere katılım sağlamak isteyen üyelerin 7 Ekim 2022 Cuma günü (bugün) içerisinde sigorta@ito.org.tr adresine katılımlarına ilişkin e-posta göndermeleri gerekmektedir.
TÜBİTAK Ufuk Avrupa Genel Bilgi GünüİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 11 Ekim 2022 Salı günü Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu "Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi"ne yönelik olarak TÜBİTAK tarafından "Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü"nün İngilizce ve hibrit olarak İstanbul Point Barbaros Hotel'de gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Etkinlik kapsamında Ufuk Avrupa Programı özelinde hazırlanan stratejik plan, programın alt alanlarında yayınlanan çalışma programları, bu alt alanlardaki açık çağrılar, proje başvuru metni taslakları ve bu program kapsamındaki oluşturulacak Ar-Ge ve inovasyon projeleri iş birliklerine nasıl dahil olunacağı hakkında katılımcılarla bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacaktır.
Türkiye-Çekya İş ForumuTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan duyuruda Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela'nın katılımıyla 20 Ekim 2022 Perşembe günü 10.30-14.30 saatleri arasında TOBB'da "Türkiye-Çekya İş Forumu"nun düzenleneceği bildirilmiştir.

Foruma demiryolu, lojistik ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren Çek firma üst düzey temsilcilerinin katılım sağlayacağı ve firma temsilcileri ile ikili görüşme imkanı sunulacağı belirtilmiştir.
Türkiye-Vietnam İkili Ticareti Geliştirme İş ForumuDEİK Türkiye-Vietnam İş Konseyi tarafından 31 Ekim 2022 Pazartesi günü 13.30-16.30 saatleri arasında DEİK Skyland Sky Office'de "Türkiye-Vietnam İkili Ticareti Geliştirme İş Forumu" düzenlenecektir.
16. Global Expo Botswana Fuarı
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 1-4 Kasım 2022 tarihleri arasında Gaboron'da "16. Global Expo Botswana Fuarı"nın düzenleneceği belirtilmiştir.

Fuar kapsamında ticaret ve yatırım konferansı, çalışma grupları ve B2B toplantılar organize edileceği ve devlet ile özel sektöre ait önemli tesislerin ziyaret edileceği, fuara ulaştırma ve lojistik sektörleri ile diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin katılımlarının beklendiği bildirilmiştir.
9. İİT Helal Fuarı ve Dünya Helal ZirvesiDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan duyuruda 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi/Yeşilköy’de "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" ana temasıyla "9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı ve 8. Dünya Helal Zirvesi İstanbul"un düzenleneceği bildirilmiştir.

Fuar ve zirve kapsamında lojistik sektörünün de yer aldığı birçok sektöre ilişkin temsilcilerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.
2022 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi
UTİKAD tarafından "2022 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi" hazırlanmıştır.

Hazırlanan takvimde 2022 yılı içerisindeki lojistik sektörüyle ilgili dünyada düzenlenecek olan etkinliklere yer verilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr