Haftalık Bültenler

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi Başvurularında İstenen Bilgi ve BelgelerT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 27 Ağustos 2022 Tarih ve 31936 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği belirtilmiş olup yetki belgesi başvurularında istenen bilgi ve belgeler paylaşılmıştır.
İadeye Alınan Dönemsel Geçiş Belgelerine İlişkin BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "İadeye Alınan Dönemsel Belgeler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda iadeye alınan tüm dönemsel geçiş belgelerinin (ödül belgeleri hariç) dönem içinde tüketildiği tarihten itibaren bir sonraki geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar (son dağıtım dönemi hariç) tahsis edilmemesinin, ayrıca kalan Sırbistan çok girişli geçiş belgelerinin sayısı göz önünde bulundurularak geçiş belgelerinden 6.000 adedinin firmaların yetki belgesinde özmal/sözleşmeli çekici ve kamyon olarak kayıtlı toplam taşıt sayısını geçmemek kaydıyla dağıtılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.
Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat MektuplarıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektubu, ortak transit rejimi kapsamlı teminat mektupları ve E-Kapsamlı teminat mektubu işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla halihazırda sertifikasyon ve entegrasyon sürecini tamamlayan 4 banka ile ulusal transit rejimi elektronik kapsamlı teminat mektubu pilot uygulamasının başlatılmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Belgelerine Yönelik Başvuruların Destek Yönetim Sistemi (DYS) Üzerinden AlınmasıT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Destek Yönetim Sistemi (DYS)" hakkında bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Dahilde İşleme Rejimi (DİR) belgelerine yönelik başvuruların 19 Eylül 2022 tarihinden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden alınacağı belirtilmiş olup DYS’ye geçişle birlikte mevcut DİR Otomasyon Sistemi’nde yer alan tüm kullanıcı yetkilerinin iptal edileceği, DYS üzerindeki yetkilendirmelerin esas alınacağı bildirilmiş ve süreç hakkında detaylı bilgiler paylaşılmıştır.
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Yapılan Değişiklik7 Eylül 2022 tarihli ve 31946 sayılı Resmi Gazete'de "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/7)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile tebliğin ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne 60. sıra olarak "Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)-Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça)" maddesi eklenmiştir.
Ukrayna’dan İthal Edilen Ürünlere Ait Bitki Sağlığı SertifikasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Ukrayna’dan İthal Edilen Ürünlere Ait Bitki Sağlığı Sertifikası" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Ukrayna'dan bazı ürünlerin sevkiyatları için düzenlenen Ukrayna Bitki Sağlık Sertifikası'nın sahte olduğuna dair varsayımların bulunması, ilgili ülkede yapılan ürün kontrollerinde zararlı organizma (Tilletia spp.) tespit edilen bazı sevkiyatların ise Bitki Sağlığı Sertifikası olmaksızın Ukrayna'dan çıkış yapması sebebiyle 1 Eylül 2022 tarihinde yola çıkacak olan sevkiyatlar dahil olmak üzere, bu tarihten itibaren Ukrayna tarafından düzenlenmiş resmi sertifika ve gerekli belgeler olmaksızın ithalat kontrollerinin yapılmayacağı belirtilmiştir.
Orta Vadeli Program (2023-2025)4 Eylül 2022 tarihli ve 31943 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de "Orta Vadeli Program (2023-2025)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6003)" yayınlanmıştır.

Orta Vadeli Program (2023-2025) içerisinde Dünya ve Türkiye ekonomisinde gelişmeler, temel amaçlar, makroekonomik hedefler ve politikalar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

İhracat hedefi yıl sonu için 255 milyar dolar olarak belirlenmiş, ihracatın 2023 için 265 milyar dolar, 2024 için 285 milyar dolar, 2025 için 305 milyar dolar olması hedeflenmiştir. İthalatın, 2022 sonunda 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2023'te 345 milyar dolar, 2024'te 363 milyar dolar, 2025'te de 384 milyar dolar olması öngörülmektedir. İhracat odaklı büyüme stratejisinin sürdürüleceğinin belirtildiği programda ortalama yüzde 5,3 oranında büyüme hedeflendiği belirtilmiştir.
SOLAS 1988 Protokolünün OnaylanmasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "SOLAS 1988 Protokolünün Onaylanması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 25 Şubat 2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "6478 Sayılı Kanunla Katılmamız Uygun Bulunan 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine (SOLAS) İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamıza İlişkin Karar" kapsamında Türkiye'nin anılan Protokolü kabulünün gerçekleştiği, karar sonrası katılım bildirgesinin IMO Genel Sekreteryası'na sunulduğu, SOLAS 1988 Protokolü'nün Türkiye adına 16 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğinin IMO Genel Sekreterliği tarafından üye ülkelere bildirildiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda ilgili konvansiyon (SOLAS) kapsamında Türkiye adına düzenlenen/düzenlenecek sertifikaların 16 Eylül 2022 tarihinden sonra herhangi bir sebeple yeniden veya ilk defa yayınlanması durumunda ilgili konvansiyon çerçevesinde düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir.
CLECAT E-Bülteni No.26
UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 26 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 3 Eylül 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Lojistik Sektöründeki Örgütlerin Yönetiminde Yeşil Enerji Kullanımı Anketiİstanbul Arel Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümündeki öğretim görevlileri tarafından "Lojistik Sektöründeki Örgütlerin Yönetiminde Yeşil Enerji Kullanımı" konulu akademik çalışmada kullanılmak amacıyla bir anket hazırlanmıştır.
Estonya Ticaret ve Sanayi Odası Heyet ZiyaretiDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Estonya İş Konseyi tarafından 14 Eylül 2022 Çarşamba günü 11.00-13.00 saatleri arasında DEİK yeni merkezinde Estonya Ticaret ve Sanayi Odası İş Heyeti’nin katılımlarıyla bir networking etkinliği gerçekleştirecektir.

Etkinliğe katılmak isteyen üyelerin 9 Eylül 2022 Cuma günü (bugün) saat 17.00’ye kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1447/18929 adresi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
HİB 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları Başvuruları Süre Uzatımı
Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından "HİB 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından 2021 yılı "Hizmet İhracatı Şampiyonları"nı belirlemeye yönelik firma başvuruları alınacağı bildirilmiş olup katılım için Birlik üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir onaylı belge ile ihracat beyan usulüne göre yürütülecek olan başvuru ve değerlendirme sürecinde hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmaların 2021 yılındaki hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı belirtilmiştir.

Liman İşletmeciliği Hizmetleri, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri, Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri ile Yer Hizmetleri kategorilerinde de başvuruların alınacağı etkinliğe başvuru süresi 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır.
Ticaret Müşavirleri ile HİB Söyleşileri Eylül ProgramıHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Ticaret Müşavirlerimiz ile HİB Söyleşileri Eylül Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda hizmet ihracatçısı firmaların yurt dışı pazarlar hakkında güncel olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, yeni pazarlar keşfederek ihracatlarını arttırmak ve yurt dışı pazarlarındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin firmaları bilgilendirmek amacıyla Eylül ayı içerisinde planlanan webinarlara ilişkin detaylar paylaşılmıştır.
Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS
UTİKAD'ın da destekçileri arasında olduğu "Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS", T.C Milli Savunma Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) destekleri ile 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara Hilton Garden Inn Gimat Otel'de düzenlenecektir.

Zirve Ankara Sanayi Odası organizatörlüğünde ilgili kamu otoritelerini, savunma sanayi üretici firmalarını, lojistik ve destek/tedarik ekseninde bir araya getirecektir.

Zirveye UTİKAD'ı temsilen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy konuşmacı olarak katılım gösterecektir.

Zirveye katılım sağlamak isteyen üyelerimiz aşağıda iletişim bilgileri bulunan zirve organizasyon yetkilisi ile iletişime geçebilirler.

İletişim:
Koray Tuncer
Telefon : 0 (533) 405 56 71
2022 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi
UTİKAD tarafından "2022 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi" hazırlanmıştır.

Hazırlanan takvimde 2022 yılı içerisindeki lojistik sektörüyle ilgili dünyada düzenlenecek olan etkinliklere yer verilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr