Haftalık Bültenler

Geçiş Belgeleri Hakkında BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda TRACECA geçiş belgelerinin Romanya'ya/Romanya'dan yapılacak 3. ülke taşımaları için kullanıma açıldığı, Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 2.500 adedinin Gürcistan-Azerbaycan üzeri Türkmenistan'a yapılan taşımalar için, 1.500 adedinin ise Dilucu Sınır Kapısı kullanılarak Nahçıvan-İran üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalar için kullanıma açıldığı bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca Alsancak Limanı'ndan başlaması planlanan Yunanistan Ro-Pax gemisini kullanmak üzere Yunanistan'a veya Yunanistan üzerinden transit geçerek taşıma yapacak taşıtlara Çeşme Limanı çıkışlı Yunanistan varışlı güzergahlar doğrultusunda geçiş belgesi verileceği belirtilmiştir.
Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının
Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
9 Ağustos 2022 tarihli ve 31918 sayılı Resmi Gazete'de "Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile denizyolu taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının artırılması ve karayoluyla taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasını desteklemek üzere gemilerin donatanlarına verilecek destekler belirlenmiştir.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında
Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte
Yapılan Değişiklikler
12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID) Çevirilerine İlişkin Düzeltmeler
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’in (RID) 2021 Çevirileri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ve Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’in (RID) 2021 çevirileri ile ilgili gelen görüşler ve tespit edilen hatalar doğrultusunda değiştirildiği belirtilmiştir.
Elleçleme İşlemleri Hakkında BilgilendirmeT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Elleçleme İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 3/22 maddesinde gümrük gözetimi altındaki eşyanın büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması işleminin elleçleme tanımında yer aldığı, eşyanın küçük çuvallardan büyük (big-bag) çuvallara aktarılması ya da elleçleme talebinde bulunulan eşyanın gemilere yüklemesinin yapılacak olması hal ve şartıyla mevcut olduğu (big-bag) kaplarından çıkarılarak dökme haline getirilmesi işlemlerinin de elleçleme faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler ve Uygulamaya İlişkin KılavuzT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler ve Uygulamaya İlişkin Kılavuz" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda varış öncesi gümrük işlemleri uygulamasından yararlanacak eşya listesi ve uygulamayla ilgili kılavuz paylaşılmış olup güncellenen kılavuzda denizyolu ve havayolu taşımacılığına özel hususlar belirtilmekle birlikte bir taşıma senedine bağlı birden fazla gümrük beyannamesinin açılmasına da imkan sağlandığı belirtilmiştir.
Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC'ye İlişkin AçıklamalarT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC'ye İlişkin Açıklamalar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda STA çerçevesinde düzenlenen menşe ispat belgesi ibraz edilmesi halinde STA kapsamındaki indirimli vergilerden faydalanılmaya devam edileceği belirtilmiş olup TPS-OIC menşe ispat belgesinin ibraz edilmesi halinde TPS-OIC kapsamında verilen tavizlerin (5746 sayılı Karar) geçerli olacağı ve hangi menşe ispat belgesinin düzenleneceği konusunda bakanlığın bir rolünün bulunmadığı bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca Türkiye-Malezya STA'sının hala geçerli olduğu bildirilerek transit halinde olan eşya için ayrıca bir düzenlemeye gerek bulunmadığı belirtilmiştir.
Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama SistemiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi"nin devreye alındığı belirtilerek dolaylı temsil yetkisine sahip kişilerce, temsil edilen firma/şahıslar adına tescilli beyanname bilgilerinin yanı sıra bu firma/şahıslar adına düzenlenmiş ek tahakkuk ve ceza karar bilgilerinin de görüntülenebilmesi ve gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerine ilave olarak ek tahakkuk ve ceza kararlarına ilişkin statü bilgilerinin de sorgulanabilmesi yönünde teknik düzenlemelerin yapıldığı bildirilmiştir.
Karadeniz Tahıl Girişimi Ticaret Gemileri ProsedürleriİMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) tarafından "Karadeniz Tahıl Girişimi Ticaret Gemileri Prosedürleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Ticaret Gemileri Prosedürlerinin, Karadeniz Tahıl Koridoruna ilişkin genel talimatların, denetim sahalarının, koridora giriş ve çıkış alanlarının, giden-gelen ve transit geçiş yapacak gemilere yönelik planlama ile varış öncesi işlemlerin, haberleşme, denetim öncesi hazırlık ile doldurulacak formların paylaşıldığı belirtilmiştir.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos 2022 AB BülteniİMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) tarafından "İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos 2022 AB Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları ve deniz çevresinin korunması konularında meydana gelen güncel gelişmeleri içeren çeşitli kaynaklardan derlenen haberlerin yer aldığı "İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos 2022 AB Bülteni"nin yayınlandığı bildirilmiştir.

Yayınlanan bültende Fit For 55 (2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %55 oranında azaltılması), Avrupalı Armatörler ve Yakıt Tedarikçilerinin Ortaklık Yaparak FuelEU Maritime'da Değişiklikler Önermesi ve Paris MOU Kapsamında, 01.01.2022 - 28.07.2022 Tarihleri Arasındaki Türk Bayraklı Gemi Tutulmaları konu başlıklarına yer verilmiştir.
HİB 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları Başvuruları
Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından "HİB 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından 2021 yılı "Hizmet İhracatı Şampiyonları"nı belirlemeye yönelik firma başvuruları alınacağı bildirilmiş olup katılım için Birlik üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir onaylı belge ile ihracat beyan usulüne göre yürütülecek olan başvuru ve değerlendirme sürecinde hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmaların 2021 yılındaki hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı belirtilmiştir.

Liman İşletmeciliği Hizmetleri, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri, Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri ile Yer Hizmetleri kategorilerinde de başvuruların alınacağı etkinliğe 31 Ağustos 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Ticaret Müşavirleri ile HİB Söyleşileri Ağustos ProgramıHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Ticaret Müşavirliklerimiz ile HİB Söyleşileri Ağustos Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından hizmet ihracatçısı Türk firmalarının yurt dışı pazarlar hakkında güncel olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, yeni pazarlar keşfederek ihracatlarını arttırmak ve yurt dışı pazarlarındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin bilgilendirme amacıyla, "Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleyişleri" webinar programlarının düzenleneceği bildirilmiştir.
Alman-Türk Ekonomi Günleriİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Alman-Türk Ekonomi Günleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Almanya Büyükelçiliği'nin 19-20 Eylül 2022 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği Alman İş Günü kapsamında, Federal Malzeme Yönetimi, Tedarik ve Lojistik Birliği (BME) ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (AHK Türkiye) Alman satınalmacılar ile Türk tedarikçiler arasında ikili görüşmeler düzenleyeceği bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca tedarikçi olarak Alman alıcılar ile görüşmek isteyen katılımcıların 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunabileceği, başvuru için ekte yer alan doküman üzerinden firma profilinin İngilizce olarak doldurularak hartwig.kuehn@dtr-ihk.de e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Tuna Uluslararası İş Forumuİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Tuna Uluslararası İş Forumu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Tuna Ticaret Odaları Federasyonu (DCCF) ve Timis Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası iş birliği ile Tuna Havzası'nda yer alan ülkelerden gelen şirketleri bir araya getirecek Tuna Uluslararası İş Forumu'nun 27 Eylül 2022 tarihinde Romanya'nın Timişioara kentinde gerçekleştirileceği bildirilmiş ve sektör gözetmeksizin tüm ekonomik faaliyet alanlarını kapsayacak etkinlik çerçevesinde katılımcılara ikili görüşmeler (B2B) ve ağ geliştirme (networking) imkanı sağlanacağı belirtilmiştir.
Nairobi Uluslararası Ticaret FuarıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Nairobi Uluslararası Ticaret Fuarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 26 Eylül-2 Ekim 2022 tarihlerinde Nairobi Uluslararası Ticaret Fuarı'nın düzenleneceği belirtilerek 2-6 Kasım 2022 tarihlerinde ise "Promoting Innovation and Technology in Agriculture and Trade" katkısıyla "Mombasa International Show" etkinliğinin gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı
UTİKAD'ın destekçileri arasında bulunduğu "Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) tarafından 29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecektir.

Lojistik, depolama, bilgi ve otomasyon, e-ticaret, banka, sigorta, gümrükleme firmaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda lojistik sektörünün tüm tedarik ve ihtiyaç zincirlerinin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

UTİKAD üyelerine özel %15 indirim sunulacaktır.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılım için iletişim bilgileri:

Gözde Marangoz
Fuarlar Proje Sorumlusu
Tel: 0232 497 11 79/0531 250 64 41
E-Posta: gozde.marangoz@izmirfair.com.tr

Sercan Açıkgöz
Fuar Proje Sorumlusu
Tel: 0232 497 11 23/0531 250 64 17
2022 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi
UTİKAD tarafından "2022 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi" hazırlanmıştır.

Söz konusu takvimde 2022 yılı içerisindeki lojistik sektörüyle ilgili dünyada düzenlenecek olan etkinliklere yer verilmiştir.
Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı
UTİKAD'ın destekçileri arasında bulunduğu "Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) tarafından 29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecektir.

Lojistik, depolama, bilgi ve otomasyon, e-ticaret, banka, sigorta, gümrükleme firmaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda lojistik sektörünün tüm tedarik ve ihtiyaç zincirlerinin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

UTİKAD üyelerine özel %15 indirim sunulacaktır.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılım için iletişim bilgileri:

Gözde Marangoz
Fuarlar Proje Sorumlusu
Tel: 0232 497 11 79/0531 250 64 41
E-Posta: gozde.marangoz@izmirfair.com.tr

Sercan Açıkgöz

Fuar Proje Sorumlusu
Tel: 0232 497 11 23/0531 250 64 17
E-Posta: sercan.acikgoz@izmirfair.com.tr
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr