Haftalık Bültenler

2022 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
Rusya Federasyonu Dışından Yüklü Olarak Gelen Gemilerin Kerç Boğazı Kuzeyine Geçişlerinin YasaklanmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Kerç Boğazının Kapatılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya toprakları dışından yüklü olarak gelen gemilerin Kerç Boğazı içinde yer alan limanlara kuzey yöndeki hareketlerinin kısıtlandığı, özellikle ülkemiz ile Rusya arasındaki mevcut Ro-Ro/Ro-Pax taşımalarında transit yük taşınmasını mümkün kılması açısından mühim olan Kerç Boğazı'ndaki Kavkaz ve Azak Denizinde yer alan Temrük limanlarına sefer yapan gemilerin seferlerine devam edebilmesi amacıyla alternatif olarak Tuapse ve Novorossisk limanlarının tavsiye edildiği, mevcut olarak devam eden Ro-Ro faaliyetlerinin bu limanlar üzerinden devam ettirilmesine imkan verecek kapasitenin adı geçen limanlarda mevcut olduğu bildirilmiştir.
Rusya'ya Ro-Ro ile Taşınan Yarı-Römorklar Hakkında BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Rusya'ya Ro-Ro ile Taşınan Yarı-Römorklar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Türk plakalı yarı-römorklardan karşılıklı mutabakat çerçevesinde geçiş belgesi talep edilmeyeceği, Ro-Ro ile taşınan yarı-römorkların diğer devlet çekicisi tarafından yük boşaltma noktasına taşınabileceği, bununla birlikte CMR uluslararası sevkiyat belgelerinin yarı-römorkun yüklendiği ülkede düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Slovenya, Sırbistan, Romanya, Kazakistan ve Gürcistan Geçiş Belgeleri Hakkında BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Slovenya ödül geçiş belgelerinden 2.000 adedinin genel kullanıma açılmasının, Sırbistan çok girişli geçiş belgelerinin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılmasının, ülkemizden transit geçme şartı aranarak yapılacak taşımalar için ayrılan Romanya 3. ülke geçiş belgelerinden 200 adedinin, Kazakistan 3. ülke geçiş belgelerinden 50 adedinin, Gürcistan 3. ülke geçiş belgelerinden 500 adedinin transit geçme şartı aranmaksızın yapılacak 3. ülke taşımaları için kullanıma açılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.
İtalya Ödül Geçiş Belgelerinin Tahsis Edildiği FirmalarT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "İtalya Ödül Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İtalya Ulaştırma Bakanlığı'ndan römork çektirme karşılığı temin edilen 2022 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ait ödül geçiş belgelerinin ekte yer alan listede belirtilen firmalara tahsis edilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.
ICS2'nin R2 Versiyonundan R3 Versiyonuna GeçmesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "ICS2'nin R2 Versiyonundan R3 Versiyonuna Geçmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda toplamda 3 versiyonu bulunan ICS2'nin karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılık hizmetleri için R2 versiyonundan R3 versiyonuna 1 Mart 2024 tarihinde geçmesinin planlandığı, bahse konu versiyonun denizcilik sektörü için hem iş süreçleri, hem de bilgi teknolojileri uygulama faaliyetleri açısından güncellemeler içerdiği belirtilmiş olup sistemin uygulamaya konulması konusunda ekonomik operatörlere rehberlik etmek amacı ile hazırlanan dokümanlar paylaşılmıştır.
Özbekistan ile İş Yapan Firmalara UyarıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Uzbekistan British Tenders Authority" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda "Uzbekistan British Tenders Authority" adlı bir kuruluşun firmalara ihale talep ve duyurular ilettiği, geri dönüş yapanlara dokümanlar göndererek firmalardan ihale katılım bedeli adı altında ücret talep ettiği belirtilmiş olup yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda böyle bir kuruluşun bulunmadığı, adres ve iletişim bilgilerinin yanlış olduğu ve gönderilen evrakların sahte olduğu bildirilmiş, Özbekistan ile iş yapan üyelerin dikkatli olmaları tavsiye edilmiştir.
Ticarette Teknik Engeller RaporuTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Ticarette Teknik Engeller Raporu Yayınlandı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hedef pazarlarda ihraç ürünlerimizin teknik engellerle karşılaşmasının önlenmesine ve pazara girişlerinin kolaylaştırılmasına rehberlik etmek amacıyla bu sene ilk defa T.C. Ticaret Bakanlığınca 15 ülkeyi kapsayan bir Ticarette Teknik Engeller Raporu hazırlandığı belirtilmiştir.
FIATA E-BültenleriUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 18-24 Kasım 2022 tarihli e-bültenleri yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.36UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 36 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Yeni Zelanda Ülke Günü ve Ticaret ve Yatırım Fırsatları SemineriDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan duyuruda İstanbul Sanayi Odası tarafından Yeni Zelanda pazarı hakkında firmaları bilgilendirmek amacıyla 29 Kasım 2022 Salı günü 11.00-13.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak "Yeni Zelanda Ülke Günü ve Ticaret ve Yatırım Fırsatları" konulu bir seminer düzenleneceği belirtilmiştir.

Seminerde Yeni Zelanda'nın ekonomik durumu, dış ticareti, pazar yapısı, yatırım ve iş fırsatları, iş kültüründe dikkat edilmesi gereken konular ve Türk firmalarının bu ülkedeki deneyimleri aktarılacaktır.
İstanbul Ticaret Odası ve Türk Telekom İş Birliği ile KOBİ’lerde Siber Güvenlik Semineriİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan duyuruda 29 Kasım 2022 Salı günü 09.30-12.00 saatleri arasında İTO 4. Kat Meclis Salonu'nda "İstanbul Ticaret Odası ve Türk Telekom İş Birliği ile KOBİ’lerde Siber Güvenlik Semineri"nin düzenleneceği bildirilmiştir.

Seminerde siber güvenlik alanındaki mevcut durum, güncel gelişmeler ve stratejilere yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.
Katalonya’daki Ticaret Fırsatlarıİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan duyuruda 30 Kasım 2022 tarihinde 13.00-14.30 saatleri arasında "Katalonya’daki Ticaret Fırsatları" konulu bir webinar düzenleneceği belirtilmiştir.

Etkinliğe kayıt olmak isteyen üyelerin 29 Kasım 2022 tarihi saat 14.00’e kadar İTO Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü'ne duyuruda yer alan e-posta adresi üzerinden katılım durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.
Dış Ticaret Bilgilendirme SeminerleriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 30 Kasım-1 Aralık 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) eğitim organizasyonu ile Isparta, Burdur, Antalya, Manavgat-Antalya ve Kumluca-Antalya’da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 30 Kasım-1 Aralık 2022 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin düzenleneceği belirtilmiştir.
I AmChamPion Awards ZirvesiAmCham Türkiye tarafından 12 Aralık 2022 tarihinde 10.30-16.00 saatleri arasında İstanbul Hilton Bosphorus Otel'de "I AmChamPion Awards Zirvesi" düzenlenecektir.

Dijital ekonomi, sürdürülebilirlik ve enerji konularının ele alınacağı zirvede Türk ve Amerikan kamu ve özel sektör temsilcileri ve basın mensupları ağırlanacaktır.

Zirveye katılım sağlamak isteyen üyelerimizin ekte yer alan kayıt formunu doldurmaları ve formda belirtilen adrese iletmeleri gerekmektedir.
Uluslararası Yaptırımlar, Firmalar İçin Riskler ve Önlemler PaneliICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi tarafından 13 Aralık 2022 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında "Uluslararası Yaptırımlar, Firmalar için Riskler ve Önlemler" konulu çevrimiçi bir panel gerçekleştirilecektir.

Panel ile ICC ticaret hukuku ve uygulamaları kapsamında mücbir sebep ve beklenmeyen hal maddesi ile ticaret finansmanı prensiplerine ve ulusal ve uluslararası hukuk açısından yaptırımlara ilişkin bilgilendirmeler yapılacak ve yaptırımlar firmalar açısından değerlendirilecektir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr