Haftalık Bültenler

Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Gümrük Beyannamesinin İlgili Kalemlerinde Beyan EdilmesiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "GK 241/1 Uygulaması (Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Gümrük Beyannamesinin İlgili Kalemlerinde Beyan Edilmesi)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgesi bilgilerinin, rejim kapsamında tescil edilen ihracat beyannamelerinin ilgili her bir kalemine girilmesinin zorunlu olduğu, bahse konu belgelere ilişkin bilginin beyannamenin 1. kalemi dışındaki diğer ilgili kalemlerine girilmemesi halinde, Gümrük Yönetmeliği'nin 82 no'lu ekinin 7. maddesi çerçevesinde ve Gümrük Kanunu'nun 241. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ceza tatbik edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
TIR EPD ile Ön Beyan İşlemleri ve ZorunluluklarıTOBB Taşıma ve Lojistik Sistemler Dairesi TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "TIR EPD ile Ön Beyan İşlemleri ve Zorunlulukları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda taşıma işlemi için TIR EPD ön beyanı oluşturulması ve ilgili tüm gümrük idarelerine gönderilmesi halinde, gönderilen ön beyanın TIR EPD uygulamasının geçerli olduğu ülkelerin tüm gümrük idarelerinde geçerli ve ulaşılabilir olacağı, dolayısıyla başka bir sistem üzerinden ön beyan gönderilmesine gerek kalmayacağı ve bu durumun taşıma maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacağı belirtilmiştir.
Konşimento Tarihinden Sonra Düzenlenen Test RaporlarıT.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Konşimento Tarihinden Sonra Düzenlenen Test Raporları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği dışında kalan ÜGD Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen fiili denetimlerde konşimento tarihinden sonra düzenlenmiş test raporunun ve firmalar tarafından ürünlerden numune alınarak test edilmesinin kabul edilmediği, 31 Ekim 2022 tarihi itibarıyla diğer ÜGD Tebliğlerinde olduğu gibi 2022/12 sayılı ÜGD Tebliği uyarınca gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, konşimento tarihinden önce düzenlenmiş test raporunun sunulmasının ve numunelerin yalnızca ilgili Ticaret Denetmeni tarafından alınmasının gerektiği belirtilmiştir.
İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşyanın Ön Başvuru Sürecinin Tek Pencere Sistemi Üzerinden YapılmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "TPS-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu" konulu Genelge (2022/14) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167. maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğunun hüküm altına alındığı belirtilmiş ve bu kapsamda gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelge’de öngörülen ön başvuru sürecinin Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmesine ilişkin işlemler bildirilmiştir.
Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama SistemiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi'nde Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) veri girişi yapılan ve gümrük idaresince onay işlemleri tamamlanan gümrük müşavirlerince, ortaklık statülerinin geçerli olduğu süre içerisinde, ilgili oldukları müşavirlik firmasına ilişkin tüm vergi ve ceza borçlarının sorgulanabilmesine, ek tahakkuk/para cezasının ilgili olduğu beyannamelerin görüntülenebilmesine yönelik teknik düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.
Transit Refakat Belgelerinde Nakit Teminat TercihiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Transit ve TIR Dairesi tarafından "Nakit Teminat" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda nakit teminat sorgulamasının doğrudan NCTS programından yapılması, bu şekilde teyit edilmeyen nakit teminat beyanlarına konu transit refakat belgelerinin sistem tarafından serbest bırakılmasının engellenmesi yönünde düzenleme yapılması hususunun Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne bildirildiği belirtilmiş olup anılan değişiklikler gerçekleştirilinceye kadar transit refakat belgelerinde nakit teminat tercihinin/seçeneğinin kullanıldığı durumlarda teminatın gerçekte ödenip ödenmediğinin ilgili Mal Müdürlüğü'nden yazılı olarak teyit edilmeden işlemlerin ikmal edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.
Römork/Yarı Römorklar ile Yapılan Taşımalar Hakkında Yeni DüzenlemeTOBB Uluslararası Geçiş Belgesi Müdürlüğü Taşıma ve Lojistik Sistemler Daire Başkanlığı tarafından "Römork/Yarı Römorklar ile Yapılan Taşımalar Hakkında Yeni Düzenleme" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türk plakalı taşıma evrakında taşıt kombinasyonu olarak çekici plakasının yazılmaması, sadece yarı römork/römork olarak çıkış yapılması halinde, geçiş belgesi dağıtım bürolarınca Rusya geçiş belgesi tahsis edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.
Muhtelif Aydınlatma Cihazlarının SınıflandırılmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Muhtelif Aydınlatma Cihazlarının Sınıflandırılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda taşıtlarda kullanılan aydınlatma cihazlarının sınıflandırılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir.
2023 Yılı Liman Giriş Kartı Yenileme İşlemleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 2023 Yılı Liman Giriş Kartı Yenileme İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan limanlarda kullanılmakta olan Liman Giriş Kartlarının 2023 yılı için vize işlemlerinin kartların yenilenmesi suretiyle yapılacağı bildirilmiştir.
İhracat Genelgesi'nde Yapılan GüncellemeTCMB-İhracat Genelgesi'nde güncelleme yapılmıştır.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi'nin "İhracat Bedelinin Tespiti" başlıklı 10. maddesinde yapılan güncelleme ile gümrük beyannamesinin 22. hanesinde kayıtlı döviz cinsi ile ihracatçıya ödenen döviz cinsinin farklı olması halinde kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda fiili ihraç tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları kullanılacaktır.
Kırgızistan'a Yapılan İhracatlara İlişkin BilgilendirmeTOBB TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "Nakliye Sorunu-Dolandırıcılık İddiaları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kırgızistan'da ve Türkiye'de yerleşik çok sayıda firmanın dolandırıcılık sorunu ile karşılaştığı, bahse konu iddiaların taşımacılık firmalarının yanı sıra Kırgızistan'a ihracat gerçekleştiren mal ihracatçılarını da olumsuz etkileyebilme olasılığı göz önünde bulundurularak anılan ülkeye mal ihracatı yapan üyelerin uyarılması talep edilmiştir.
Etiyopya'nın İthalat Yasağı KararıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Etiyopya'nın İthalat Yasağı Kararı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Etiyopya Hükümeti'nin 17 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 38 farklı GTİP grubuna (2'li, 4'lü veya 8'li bazda olmak üzere) ithalat yasağı getirdiği bildirilmiş olup ithalat yasağı kapsamındaki GTİP'lerin listesi paylaşılmıştır.
Azerbaycan-Alat Serbest Ekonomi BölgesiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Azerbaycan-ALAT Free Economic Zone-Alat Serbest Ekonomi Bölgesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Hazar Denizi kıyısındaki Alat yerleşim alanında ticaret ve lojistik merkezi olan Alat Serbest Ekonomi Bölgesi'nin kurulduğu belirtilmiş olup bölgenin Avrupa-Kafkasya-Asya ve Kuzey-Güney ulaşım koridorlarında stratejik coğrafi konumuyla bölgesel bir yatırım merkezi olmayı ve rekabet gücünü arttırarak Azerbaycan'ın petrol dışı sektörlerine yerli ve yabancı yatırımı çekmeyi hedeflediği bildirilmiştir.
EUROCONTROL Değerlendirme Raporu
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "EUROCONTROL Tarafından 20-26 Ekim 2022 Dönemi Kapsamlı Değerlendirme Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda EUROCONTROL tarafından 20-26 Ekim 2022 dönemi hava trafik istatistiklerini içeren Kapsamlı Değerlendirme Raporu'nun yayınlandığı bildirilmiş ve istatistikler paylaşılmıştır.
Çukurova Hava Limanının Uluslararası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi31 Ekim 2022 tarihli ve 31999 sayılı Resmi Gazete'de "Çukurova Hava Limanının Uluslararası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6321)" yayınlanmıştır.
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 9-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Kabul Edilen Değişikliklere İlişkin Karar1 Kasım 2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmi Gazete'de "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 9-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Haziran 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6340)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanması1 Kasım 2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6341)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması1 Kasım 2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6342)" yayınlanmıştır.
2023 Yılı Avrupa Birliği Gümrük Tarifesi
Avrupa Birliği'nin 2023 yılı gümrük tarifesini ve üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren 2658/87 sayılı Konsey Kararı'na ilişkin düzenleme 31 Ekim 2022 tarihli L 282 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Gümrük Birliği hükümleri gereğince, sanayi ürünleri için üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda Türkiye Avrupa Birliği ile aynı gümrük vergisi oranlarını uygulamaktadır. Dolayısıyla, 2658/87 sayılı Konsey Kararı ile yayınlanan gümrük vergisi oranlarının sanayi ürünleri için Türkiye tarafından da 1 Ocak 2023'ten itibaren aynen uygulanması beklenmektedir.
T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler BloğuDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler Bloğu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı Müşavirlikleri tarafından hazırlanan, ülkelerle ilgili önemli ekonomik ve ticari gelişmeleri, mevzuat değişikliklerini, sorun, öneri ve fırsatları içeren blog yazılarının T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler Bloğu'na eklendiği bildirilmiştir.
CBAM Hakkında CLECAT-EEA Ortak Bildirisi TaslağıUTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) tarafından "Draft CLECAT-EEA Joint Statement on CBAM" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda AB Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması (CBAM) hakkında European Express Association (EEA) ile ortak bir bildiri yayınlanmasının planlandığı belirtilmiştir.

Bildirinin CBAM'ın yönetimine dahil olacak farklı paydaşların sorumluluk ve yükümlülüklerinin bölünmesini ele aldığı ve gümrük temsilcilerinin sorumlulukları ile CBAM sorumlulukları arasında net bir ayrım yapılması çağrısında bulunulduğu bildirilmiştir.
CLECAT E-Bülteni No.33UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 33 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-BültenleriUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 27 Ekim ve 4 Kasım 2022 tarihli e-bültenleri yayınlanmıştır.
Ticaret Müşavirleri ile HİB Söyleşileri Kasım Programı
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Ticaret Müşavirlerimiz ile HİB Söyleşileri Kasım Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda hizmet ihracatçısı firmaların yurt dışı pazarlar hakkında güncel olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, yeni pazarlar keşfederek ihracatlarını arttırmak ve yurt dışı pazarlarındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin firmaları bilgilendirmek amacıyla Kasım ayı içerisinde planlanan webinarlara ilişkin detaylar paylaşılmıştır.
Dış Ticaret Bilgilendirme SeminerleriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 1 Kasım 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Ankara, Beypazarı-Ankara, Polatlı-Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’de yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 7-8 Kasım 2022 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin düzenleneceği belirtilmiş ve seminer konuları hakkında bilgi verilmiştir.
Türkiye Ticaret ve Yatırım Günüİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Johannesburg Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti İşbirliği Günü" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı ile Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Yatırım Ofisi iş birliğiyle 11 Kasım 2022 tarihinde Johannesburg Ticaret Odası'nda "Türkiye Ticaret ve Yatırım Günü" etkinliğinin düzenlenmesinin planlandığı belirtilmiştir.
FIATA Dijital LabUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından lojistik sektöründeki dijitalleşme ile ilgili gerçekleştirilen webinar serileri devam etmektedir.

Sektörün geleceği ve lojistik operasyonların daha efektif bir şekilde yürütülebilmesi adına geliştirilen dijital platformların ele alınacağı webinar serisinin ikincisi 15 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saati ile 17.30'da gerçekleştirilecektir.

Gelecek webinar tarihleri ise aşağıdaki şekildedir:
  • CASS Link / 29 Kasım 2022
  • Pay Cargo / 29 Kasım 2022
  • Cargo IQ / 13 Aralık 2022
  • IATA One Record / 13 Aralık 2022
Retail Supply Chain & Logistics ExpoFortem International tarafından 28 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında Londra’da "Retail Supply Chain & Logistics Expo" etkinliği düzenlenecektir.

Fuara tedarik zinciri ve lojistik uzmanları katılım sağlayacak olup iş geliştirme adına fırsatlar yaratılacaktır.

Fuara katılmak isteyen UTİKAD üyeleri için %30 oranında indirim uygulanacaktır.
Expo Logistica FuarıDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan duyuruda 28-30 Mart 2023 tarihleri arasında Panama City'de "14. Expo Logistica Fuarı"nın düzenleneği belirtilmiştir.
Teknofest 202330 Nisan-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da "Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" düzenlenecektir.

Festivale katılım için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022'dir.
2022 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik TakvimiUTİKAD tarafından "2022 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi" hazırlanmıştır.

Hazırlanan takvimde 2022 yılı içerisindeki lojistik sektörüyle ilgili dünyada düzenlenecek olan etkinliklere yer verilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr