Haftalık Bültenler

Gürcistan'daki Yoğun Kar Yağışı Sebebiyle Kazbegi/Verkhny Lars Sınır Kapısı'nda Yaşanan TIR YoğunluğuT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "Gürcistan'daki TIR Trafiğinin Durumu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gürcistan'dan geçen TIR trafiğinde yaşanan yoğunluğun ve uzun bekleme sürelerinin artması, aynı zamanda Gürcistan ile Rusya Federasyonu arasındaki Kazbegi/Verkhny Lars Sınır Kapısı'nın her yıl Kasım ayı ortalarında başlayan kar yağışı ve çığ tehlikesi neticesinde kapanmasının mağduriyetin artmasına yol açtığı, bu yıl ise kar yağışının daha erken başladığı, Batı Gürcistan'ın yüksek kesimlerindeki bazı güzergahların şimdiden kapandığı ve Verkhny Lars Sınır Kapısı'nda bekleme sürelerinin yedi günü aştığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda sürücüler tarafından anılan güzergahın kullanılmamasının taşımacılığın sekteye uğramadan devamı açısından faydalı olacağı bildirilmiştir.
Azerbaycan Üzerinden Rusya'ya Yapılan Taşımacılık FaaliyetleriTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Azerbaycan Üzerinden Rusya'ya Taşımacılık Faaliyetleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya Federasyonu (RF)’na Azerbaycan üzerinden karayolu taşımacılığı yapan araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve Yarag-Kazmalyar kapısından RF’ye giriş yapmak üzere bekleyen araç sayısının 3.000’i geçtiği, günlük 250-300 araca işlem yapılabilen sınır kapısında günlük işlem yapılan araç sayısının bekleyen araçlara oranının son on günde yaklaşık %12 seviyesinden %6’lara düşmesi neticesinde bekleme sürelerinde de artış olmasının beklenildiği ve konu hakkında işlemlerin hızlandırılması yönünde RF yetkililerinden destek talep edildiği belirtilmiştir.
Türkiye ve Bulgaristan Ulaştırma Bakanları ToplantısıTOBB Uluslararası Geçiş Belgesi Müdürlüğü Taşıma ve Lojistik Sistemler Daire Başkanlığı tarafından "Türkiye ile Bulgaristan Arasında Sınır Geçişlerinin Hızlandırılması ve Çeşitlendirilmesi Toplantısı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinin hızlandırılması ve çeşitlendirilmesi amacı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Bulgaristan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev'in katılımıyla 1 Kasım 2022 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir toplantı gerçekleştirildiği belirtilmiş olup toplantıya ilişkin Sofya Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu paylaşılmıştır.
İtalya'ya İhracatta Firma Tahsilat SorunlarıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İtalya'ya İhracatta Firma Tahsilat Sorunları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türk ihracatçı firmalarından İtalya'nın Napoli şehrinde yerleşik bir firmaya gerçekleştirilen ihracata ilişkin şikayetler alınmakta olduğu belirtilmiş, Roma Ticaret Müşavirliğince İtalya Gümrük İdaresi (ADM) nezdinde girişimde bulunulduğu, sorunların önüne geçilebilmesini teminen ihracatçı firmaların benzer şekilde şüphelendikleri ithalatçı firmalar hakkında ticarete başlamadan önce Roma Ticaret Müşavirliği'nden bilgi talep etmelerinin önem arz ettiği bildirilmiştir.
Bangladeşle Ticaret Yapan Firmalara Yönelik Uyarıİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Bangladeşle Ticaret Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bangladeş'te dolandırıcılık suçu sebebiyle bir süre önce hukuki yaptırımlara uğramış olan ve son günlerde faaliyetlerine tekrar başladığı öğrenilen e-ticaret sitesi ile ticaret yapmaktan kaçınılması hususunda firmaların uyarılmalarının faydalı olacağı belirtilmiştir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi Taahhüt Kapatma İşlemleriT.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından "Taahhüt Hesabının Kapatılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) taahhüt kapatma işlemlerine ilişkin "DYS üzerinden yapılan kontrol ve tespitlerin akabinde DİR Otomasyon Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi" şeklinde belirlenen şartın "DYS üzerinden yapılan kontrol ve tespitlerin akabinde DİR Otomasyon Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi (gerçekleşen sarfiyat tablosu, ihracat ve ithalat listelerinin aynı olması kaydıyla)" şeklinde uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Yapılan Düzenleme13 Kasım 2022 tarihli ve 32012 sayılı Resmi Gazete'de "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/8)" yayınlanmıştır.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne 61. sıra olarak Feldispat (GTP: 2529.10) eklenmiştir.
Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik18 Kasım 2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmi Gazete'de "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yönetmelik ile kıyı tesislerine, gemilerin ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının yanaşıp ayrılması, kıyı tesislerinde barınması, tahmil tahliye yapılması usul ve esasları ile kıyı tesisi işletmecilerinin hizmet esasları belirlenmiştir.
Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkış İçin İzin Belgesi Alınması ZorunluluğuT.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından "Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları ve Ücretleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda milli emniyetin ve gümrük hatlarının korunması, gemilere giriş-çıkışın disiplin altına alınması amacıyla yabancı limanlara sefer yapan milli gemilerimizle limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemilere iş gereği veya başka geçerli sebeplerle girip çıkmak isteyen ilgililerin Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 2. ve 10. maddeleri gereği senelik ve geçici izin belgeleri almalarının zorunlu olduğu bildirilmiştir.
Karbon Yoğunluğuna Yönelik Önlemlerin Uygulamaya GirmesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Karbon Yoğunluğuna Yönelik Önlemlerin Uygulamaya Girmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (International Convention for the Prevention of Pollution by Ships-MARPOL)'nin Ek-VI'sında yapılan değişiklikler ile karbon yoğunluğunun azaltılmasına yönelik tedbirleri uygulamaya koyan düzenlemelerin 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiş ve uygulamalar hakkında bilgiler verilmiştir.
EUROCONTROL Değerlendirme RaporuT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "EUROCONTROL Tarafından 3-9 Kasım 2022 Dönemi Kapsamlı Değerlendirme Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda EUROCONTROL tarafından 3-9 Kasım 2022 dönemi hava trafik istatistiklerini içeren Kapsamlı Değerlendirme Raporu'nun yayınlandığı bildirilmiş ve istatistikler paylaşılmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 11 Kasım 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.35UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 35 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Ulusal Staj Programı 2023 Yılı BaşvurularıT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Ulusal Staj Programı 2023 Yılı Başvuruları Başladı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanılabilecek Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı başvurularının 18 Ocak 2023 tarihine kadar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacağı bildirilmiştir.
Akıllı Ulaşım Sistemleri EğitimleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AUS Türkiye İş birliğinde Planlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri Eğitimleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan "4.4 AUS Alanında Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirilmesi" eylemi kapsamında yapılması planlanan eğitimlere ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.
Dış Ticaret Bilgilendirme SeminerleriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 22-25 Kasım 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Eskişehir, Bilecik, Bozüyük-Bilecik, Kütahya, Simav-Kütahya, Bursa ve Yalova’da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 22-25 Kasım 2022 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin düzenleneceği belirtilmiştir.
Genç Lojistik Profesyonelleri Ödülü 2023 Bilgilendirme ToplantısıUluslararası lojistik sektörünün en saygın etkinlikleri arasında sayılan "Genç Lojistik Profesyonelleri Ödülü" kapsamındaki bilgilendirme toplantılarının ilki FIATA ve TT Club iş birliği ile 22 Kasım 2022 Salı günü gerçekleştirilecektir.

Global düzeyde katılım sağlanacak toplantı, katılım gösterecek ülkeler arasındaki saat farklılıkları gözetilerek Teams Platformu üzerinden iki kez gerçekleştirilecektir.

Önceki yıllarda ödül kazananların deneyimlerinin paylaşılacağı, Soru-Cevap bölümünün de olacağı 1 saat sürecek toplantılar 22 Kasım 2022 Salı günü Türkiye saati ile 12.00'de, 28 Kasım 2022 Pazartesi günü ise Türkiye saati ile 18.00'de yapılacaktır.

Tercih edilen toplantıya kayıt oluşturulduğunda katılımcılara özel toplantı giriş bilgileri ve bağlantısı gönderilecektir.
Genç Lojistik Profesyonelleri Ödülü 2023FIATA ile TT Club iş birliğiyle düzenlenen ve uluslararası lojistik sektörünün en saygın etkinlikleri arasında sayılan "Genç Lojistik Profesyonelleri Ödülü" için başvurular başlamıştır.

Taşımacılık ve lojistik sektöründe tercihen en az 2 yıl deneyimli, 18-32 yaş arasındaki tüm genç lojistik profesyonellerine açık olan yarışmada, ülkemiz adına başvuracak adayların değerlendirmeleri UTİKAD tarafından yapılacak olup seçilen en başarılı proje Türkiye adayı olarak FIATA'ya bildirilecek ve değerlendirmeler sonucu önce bölgesel birinciler daha sonra ise uluslararası birinci belirlenecektir.

Bölge birincileri aşağıdaki ödülleri kazanacaktır:
  • Bölgesel Birincilik Sertifikası ve şilti
  • FIATA Dünya Kongresi'ne ücretsiz katılım
  • FIATA Dünya Kongresi boyunca ücretsiz konaklama
  • FIATA Dünya Kongresi seyahat masrafları desteği
  • Video çekimi ve etkili iletişim yöntemleri hakkında çevrim içi eğitim
  • 1 yıl boyunca International Transport Journal Aboneliği
Genç Lojistik Profesyonelleri 2023 yılı birincisi aşağıdaki ödülleri kazanacaktır:
  • Global Birincilik Sertifikası ve şilti
  • Londra'da 1 hafta TT Club ile akademik eğitim
  • Hong Kong, Londra veya New Jersey'de bulunan TT Club Bölge Merkezleri'nden birinde çeşitli ziyaretleri de içeren 1 haftalık sektörel eğitim
Üye firmalarımızda faaliyet gösteren genç lojistik profesyonelleri arasından seçilecek Türkiye adayına UTİKAD tarafından 3.000 TL değerinde para ödülü verilecektir.

Genç Lojistik Profesyonelleri Ödülü 2023 katılımcıları için proje konu rehberi duyuru ekinde yer almakta olup yarışmaya katılmak isteyen adayların aday bilgi formu ve proje konularını en geç 29 Aralık 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar sektorel@utikad.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.
İran'da Uluslararası Taşımacılık Fuarı ve KonferansıT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "İran'da Uluslararası Taşımacılık Fuarı ve Konferansı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda "6. Uluslararası Ulaştırma, Lojistik ve İlgili Endüstriler Fuarı" ile "2. Yeni İpek Yolu ve Ortadoğu Konferansı"nın eş zamanlı olarak 18-20 Aralık 2022 tarihlerinde Tahran İmam Humeyni Musallası'nda düzenleneceği bildirilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr