Haftalık Bültenler

Azerbaycan ve Rusya Geçiş Belgelerine İlişkin BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 2.500 adedinin Azerbaycan ve/veya Nahçıvan transit geçilerek yapılacak taşımalar için kullanıma açılmasının ve Gürbulak/Dilucu Sınır Kapıları kullanılarak Rusya'ya yapılacak ihraç taşımalarına Rusya ikili geçiş belgesi tahsis edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.
Hırvatistan'da Ticari Mal ve Yolcu Taşımacılığında Motorin İçin Ödenen Özel Tüketim Vergisinin Bir Kısmının İadesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Hırvatistan'da Ticari Mal ve Yolcu Taşımacılığında Motorin İçin Ödenen Özel Tüketim Vergisinin Bir Kısmının İadesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye'deki ticari işletmelerin Hırvatistan Cumhuriyeti'nde gayri nakdi ödeme yöntemiyle satın aldıkları motorin için ödedikleri ÖTV'nin bir kısmını Özel Tüketim Vergileri Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca geri alabilecekleri belirtilmiş olup uygulama hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.
KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Kapsamında TSE DestekleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ülkemiz sanayisinin temel taşı olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı çerçevesinde belgelendirme, test ve analiz desteği kapsamında TSE'den alınacak belge ve hizmetlerde destek verileceği bildirilmiştir.
Yurtiçi Eşya Tarifesi'nde Yapılan DeğişikliklerTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı tarafından tarife düzenlemesine ilişkin "Genelge E/29" yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile TCDD Taşımacılık Eşya Tarifesi'nin bazı maddelerinde yer alan "Lojistik Dairesi" ibareleri "Yük Dairesi" olarak, "Lojistik Servis" ibareleri "Yük Servis" olarak değiştirilmiş, tarifenin "2.12. Çeken ve Çekilen Araçlar Kira Tarifesi" başlıklı bölümünde yer alan "2.12.10. Demiryolu Tren İşletmecilerine Verilecek Manevra Hizmeti" maddesinin (a) fıkrasında düzenleme yapılmıştır.
Akıllı Ulaşım Sistemleri EğitimleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AUS Türkiye İş birliğinde Planlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri Eğitimleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan "4.4 AUS Alanında Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirilmesi" eylemi kapsamında yapılması planlanan eğitimlere ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.
SIL Barcelona Milli Katılım OrganizasyonuHizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından "SIL Barcelona Milli Katılım Organizasyonu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 7-9 Haziran 2023 tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde lojistik ve taşımacılık hizmetlerine yönelik düzenlenecek olan "25. SIL Barcelona Lojistik Fuarı" Türkiye milli katılım organizasyonunun Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması ve yeterli katılım sağlanması durumunda ilk kez Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

25. SIL Barcelona Lojistik Fuarı'na HİB organizasyonu altında katılacak kuruluşlar için fuar yer kirası, standart stant konstrüksiyonu (güvenlik, hostes ve tercümanlık hariç), genel tanıtım giderleri, sigorta ve kayıt ücretlerini içeren toplam katılım bedelinin katılımcı firma sayısının netleşmesini takiben belirleneceği, bu aşamada 1.000 Euro ön avans bedeli talep edildiği bildirilmiş; "5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar" uyarınca organizasyon sonrası firmalara toplam katılım gideri ile ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları üzerinden ödenecek destek oranının %60 olmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.

Fuara HİB organizasyonunda katılmayı talep eden HİB üyelerinin ekteki başvuru formunu doldurarak HİB'in ekteki duyuruda yer alan banka hesabına 1.000 Euro fuar katılım avans tutarının yatırıldığına dair dekontu en geç 20 Aralık 2022 Salı günü saat 17.30'a kadar murat.kahveciler@hib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)’nde Yapılan Değişiklik3 Aralık 2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 7)" yayınlanmıştır.
Uzak Ülkeler Stratejisi Kapsamında Lojistik ve Taşımacılık Firmalarına Yönelik İlave DesteklerT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "Uzak Ülkeler Stratejisi Kapsamında Lojistik ve Taşımacılık Firmalarımıza Yönelik İlave Destekler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’ının lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörü için öngörülmüş olan Tescil ve Koruma, Birim, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Bireysel ve Milli Katılım destekleri kapsamında desteğe konu faaliyetin Uzak Ülke Stratejisi'nde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan'a yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulanacağı bildirilmiştir.
Gürcistan'da Bankacılık Kanalı ile Gerçekleştirilecek Ticari İşlemlerde EUR.1 Dolaşım Belgesi ya da Menşe Şahadetnamesi İbrazının ZorunluluğuİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Gürcistan'dan Türkiye'ye Para Transferleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gürcistan'da bankacılık kanalı ile gerçekleştirilecek ticari işlemlerde EUR.1 Dolaşım Belgesi ya da Menşe Şahadetnamesinin Gürcü bankalarına ibraz edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Sosyal Ekonomi Ekosisteminde Ulusötesi İşbirlikleri Yoluyla Sosyal Ekonomi KOBİ'leri ve Girişimcileri Yeşil Dönüşümü ÇağrısıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "COSME-TPP-Sosyal Ekonomi Ekosisteminde Ulusötesi İşbirlikleri Yoluyla Sosyal Ekonomi KOBİ’leri ve Girişimcileri Yeşil Dönüşüm Çağrısı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda sürdürülebilir uygulamaların gelişimini hızlandırarak KOBİ'lerin sosyal ekonomideki süreçlerini ve faaliyetlerini çevreci hale getirmek ve AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşmalarını sağlamak amacıyla "Sosyal Ekonomi Ekosisteminde Ulusötesi İşbirlikleri Yoluyla Sosyal Ekonomi KOBİ'leri ve Girişimcileri Yeşil Dönüşümü Çağrısı"nın yayınlandığı belirtilmiştir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 2 Aralık 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Ticaret Müşavirleri ile HİB Söyleşileri Aralık ProgramıHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Ticaret Müşavirlerimiz ile HİB Söyleşileri Aralık Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda hizmet ihracatçısı firmaların yurt dışı pazarlar hakkında güncel olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, yeni pazarlar keşfederek ihracatlarını arttırmak ve yurt dışı pazarlarındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin firmaları bilgilendirmek amacıyla Aralık ayı içerisinde planlanan webinarlara ilişkin detaylar paylaşılmıştır.
Türk Boğazlarında Bekleyen Ham Petrol Yüklü GemilerT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Türk Boğazlarında Bekleyen Ham Petrol Yüklü Gemiler Hakkında Açıklama" konulu bir basın bülteni yayınlanmıştır.

Yayınlanan basın bülteninde Avrupa Birliği yaptırımları sebebiyle Türk Boğazlarından ham petrol yüklü olarak geçen gemilerin P&I (Koruma ve Tazmin) sigortalarının geçersiz olması ve bir kaza durumunda sigortanın tazmin edilememesi durumundan bahsedilerek uygulamalara ilişkin detaylı bilgiler verilmiştir.
İMEAK DTO Aralık 2022 AB BülteniİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İMEAK DTO Aralık 2022 AB Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler paylaşılmıştır.
Türkmenistan Denizyolları ProjeleriDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Türkmenistan Denizyolları Projeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkmenistan Bakanlar Kurulu'na bağlı Ulaştırma ve Komünikasyon Ajansı'nın "Türkmen Denizyolları" birimince yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin hazırlanan tanıtım dosyası ve detayları paylaşılmış olup projeler ile ilgilenen üyelerin Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği ile duyuruda yer alan bilgiler üzerinden iletişime geçmeleri gerektiği belirtilmiştir.
T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler BloğuDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler Bloğu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı Müşavirlikleri tarafından hazırlanan, ülkelerle ilgili önemli ekonomik ve ticari gelişmeleri, mevzuat değişikliklerini, sorun, öneri ve fırsatları içeren blog yazılarının T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler Bloğu'na eklendiği bildirilmiştir.
Kasım Ayı Ekonomik Gelişmeler RaporuDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Aylık Ekonomik Gelişmeler Raporu-Kasım 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye ve küresel ekonomi hakkındaki gelişmeler paylaşılmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.38UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 38 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr