Haftalık Bültenler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)" yayınlanmıştır.
E-İhracat Destekleri Hakkında Karar
25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete'de "E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete'de "Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5985)
25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete'de "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:5985)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri Listesi'ne yeni ürünler eklenmiştir.
İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen EşyaT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya" konulu 2022-13 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyaya ilişkin yapılacak işlemlere yer verilmiştir.
Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespit İşlemleriT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespit İşlemleri" konulu 2022-12 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından yapılan araç ithalatlarında dikkat edilecek hususlar belirlenmiştir.
Panama Bayraklı Gemilerin KKTC Limanları'na
Giriş Yasağının Kaldırılması
İMEAK Deniz Ticareti Odası tarafından "Panama Bayraklı Gemilerin KKTC Limanlarına Giriş Yasağının Kaldırılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Panama Denizcilik İdaresi'nin 22 Şubat 2017 tarihli Panama Bayraklı gemilerin KKTC limanlarına hangi şartlar altında olursa olsun giriş yapmaması gerektiği kararı kapsamındaki kısıtlamalar doğrultusunda Türk Sahipli Panama Bayraklı gemilerin mağduriyetinin giderilmesi için Türkiye tarafından gerçekleştirilen girişimler neticesinde Panama Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yeni Nota yayımlandığı bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca yayınlanan Nota ile Panama Denizcilik İdaresi'nin anılan limanları ziyaret eden Panama Bayraklı gemilere ceza uygulanmasına ilişkin söz konusu kararının yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.
Ukrayna'dan Yapılacak Bitki ve Bitkisel Ürünlerin
İthalatı Hakkında Bilgilendirme
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından "Ukrayna'dan Yapılacak Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İthalatı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Ukrayna'dan yapılacak bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatında sertifika sahteciliğine engel olunması adına 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren yola çıkacak sevkiyatlarda Bitki Sağlık Sertifikası, Sağlık Sertifikası gibi belgelerin aranması gerektiğinin önem arz ettiği bildirilmiştir.
KOBİ'lerin Dijital Dönüşümünün Desteklenmesi
E-Karnesi Projesi
İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "KOBİ'lerin Dijital Dönüşümünün Desteklenmesi - KOBİ'lerin E-Karnesi Projesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından başlatılan "KOBİ'lerin E-Karnesi Projesi"nin Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçladığı belirtilerek bu süreci hızlandırmak adına bilgi teknolojilerine ilişkin farkındalık, altyapı, müşteri ile ilişkiler, satış ve pazarlama, işletme yönetimi, ödeme yöntemi, bilgi teknolojileri becerileri ve insan kaynağı, üretim yönetimi ve ürün geliştirme, tedarik zinciri ve dijital güvenlik başlıklarını içeren bir anket oluşturulduğu bildirilmiştir.

Söz konusu anket doğrultusunda projenin ülkemiz geneline yayılarak dijitalleşme düzeyiyle ilgili mevcut durum ve ihtiyaçların tespit edilmesinin ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerine destek olunmasının planlandığı ifade edilmiştir.
AB'ye Keçi Boynuzu İhracat Prosedürü Hakkında Bilgilendirmeİzmir Ticaret Odası tarafından "AB'ye Keçi Boynuzu İhracat Prosedürü" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda AB ülkelerine gerçekleştirilecek olan keçiboynuzu ihracatı doğrultusunda Model Sertifika Düzenleme Prosedürü'nün uygulandığı belirtilerek söz konusu prosedürün 2022/913/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü hükümleri doğrultusunda güncellendiği bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca Türk ihracatçı firmalardan Model Sertifika talep edilmesi durumunda Avrupa Birliği Ülkelerine Keçiboynuzu İhracatı Model Sertifika Düzenleme Prosedürü'ne göre İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce iş ve işlemlerin tamamlanmasının ardından uygun olan ihracat partileri için Resmi Model Sertifika düzenleneceği belirtilmiştir.
ICS Basın Duyurusu - Hint Okyanusu Yüksek Risk Alanı İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "ICS Basın Duyurusu - Hint Okyanusu Yüksek Risk Alanı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla deniz haydutluğu için tesis edilen Hint Okyanusu-Yüksek Risk Alanı (High Risk Area)'nın yürürlükten kaldırılacağı bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca söz konusu Yüksek Risk Alanı'nın kaldırılmasının bölgedeki deniz haydutluğu tehdit durumunun olumlu yönde iyileşme gösterdiği anlamına geldiği, bununla birlikte seyir hazırlığı, tehdit ve risk değerlendirmesinde En İyi Yönetim Uygulaması-5'in (Best Management Practice 5) esas alınması gerektiği belirtilmiştir.
İşyerleri İçin Afet Farkındalık EğitimiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) iş birliği ile 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te "İşyerleri için Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir.

Söz konusu webinarda afetler kapsamında işyerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak olup program sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Endonezya ile Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşması
Akdedilmesi Hakkında Anket
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Endonezya ile Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşması Akdedilmesi Hakkında Anket" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Endonezya ile imzalanması muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu ve bu doğrultuda T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bir anket hazırlandığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda bahse konu Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin görüşlerin yer aldığı anketin 7 Eylül 2022 tarihine kadar doldurulması rica edilmiştir.
CLECAT E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 25 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
HİB 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları Başvuruları
Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından "HİB 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından 2021 yılı "Hizmet İhracatı Şampiyonları"nı belirlemeye yönelik firma başvuruları alınacağı bildirilmiş olup katılım için Birlik üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir onaylı belge ile ihracat beyan usulüne göre yürütülecek olan başvuru ve değerlendirme sürecinde hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmaların 2021 yılındaki hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı belirtilmiştir.

Liman İşletmeciliği Hizmetleri, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri, Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri ile Yer Hizmetleri kategorilerinde de başvuruların alınacağı etkinliğe 31 Ağustos 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Black and Caspian Freight Forum 2022
UTİKAD’ın destekçileri arasında olduğu "Black and Caspian Freight Forum 2022" RDL Group tarafından 21 Eylül 2022 tarihinde İstanbul’da Elite World Asia Hotel’de düzenlenecektir.

Forumda uluslararası üreticiler, ithalatçı ve ihracatçılar, deniz taşımacılığı yapan firmalar, demiryolu operatörleri, lojistik firmaları, teknoloji şirketleri, bankalar, dernek ve kamu temsilcilerinin katılımları ile Karadeniz ve Hazar Denizi’ndeki lojistik pazarı değerlendirilecek olup günümüz jeopolitik koşulları, bölgedeki yaptırımlar, altyapıların geliştirilmesi, gümrükleme ve ticaretin dijitalleştirilmesi gibi konular ele alınacaktır.

Foruma katılım gösterecek Türk firmaları için %30 indirim uygulanacaktır.
Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı
UTİKAD'ın destekçileri arasında bulunduğu "Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) tarafından 29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecektir.

Lojistik, depolama, bilgi ve otomasyon, e-ticaret, banka, sigorta, gümrükleme firmaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda lojistik sektörünün tüm tedarik ve ihtiyaç zincirlerinin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

UTİKAD üyelerine özel %15 indirim sunulacaktır.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılım için iletişim bilgileri:

Gözde Marangoz
Fuarlar Proje Sorumlusu
Tel: 0232 497 11 79/0531 250 64 41
E-Posta: gozde.marangoz@izmirfair.com.tr

Sercan Açıkgöz
Fuar Proje Sorumlusu
Tel: 0232 497 11 23/0531 250 64 17
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr