Ulusal

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ - 02.01.2018Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1) - 25.01.2018Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTürkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik - 24.03.2018Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2018/3) - 24.03.2018Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği - 06.07.2018Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No:19) - 06.07.2018477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde KararnameTürk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğİhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair KararTürk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1)Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503)Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)Elektronik Tebligat YönetmeliğiSonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikSigara TransitiTaşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği - 31.12.2018