Haftalık Bültenler

ABD'nin Rusya'ya Uyguladığı Yaptırımlar Hakkında BilgilendirmeAvrupa Birliği Konseyi tarafından Ukrayna krizi sebebiyle AB'nin Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguladığı belirtilmiş olup tüm ambargo detaylarının yer aldığı doküman paylaşılmıştır.
2023 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler ListesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "2023 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığınca ihracatta ilave desteklerin daha geniş ülke grubuna sağlanması amacıyla 2023 yılında ilave destek sağlanacak hedef ülke listesinin güncellendiği belirtilmiş olup belirlenen "Hedef Ülkeler" paylaşılmıştır.
BAE - Dijital Sertifikasyon SistemiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "BAE-Dijital Sertifikasyon Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından dış ticarete konu ürünler için düzenlenen ticari faturaların ve menşe belgelerinin onaylanmasına ilişkin süreçlerin yeni uygulamaya konulan dijital sertifikasyon sistemi kapsamında yürütüleceği, 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ticari faturalar ve menşe belgeleri için tasdik işlemlerinin eDas adı verilen sistem üzerinden yapılmaya başladığı, ticari fatura ile menşe belgeleri üzerinde yer alacak tasdik mührünün QR kod ile elektronik ortamda tanzim edileceği bildirilmiştir.
TRACECA - Kontrol Noktaları Değerlendirme AnketiT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "TRACECA İstatistik" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda TRACECA koridoru güzergahları boyunca yol kontrol noktalarını değerlendirmek amacıyla ekte yer alan metodolojinin onaylandığı, metodoloji kapsamında yabancı taşımacıların ülkemize ilişkin kontrol noktaları ve Türk taşımacıların diğer ülkelerin kontrol noktaları hakkında görüş bildirmeleri için bir anket hazırlandığı belirtilmiştir.
Gana (Akra) Ticaret HeyetiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Gana (Akra) Ticaret Heyeti" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında Gana'ya yönelik gerçekleştirilecek, tüm sektörlerin katılımına açık Ticaret Heyetine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) İçin Yapılması Gereken İş ve İşlemlerİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlara yönelik 1 Mart 2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verildiği aktarılmıştır.
Cityscape Global Saudi 2023 Fuarı İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Cityscape Global Saudi 2023 Riyad" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Suudi Arabistan’nın başkenti Riyad’da 10-13 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Cityscape Global Saudi 2023 Fuarı Türkiye Milli Stantlarında teşhir edilecek katılımcı firmalara ait stant içinde kullanılacak maket ve ürünler, İTO’ya ait ekipmanlar, çeşitli doküman ve ürünler ile bunlar dışında ilgili fuar konusu bağlamında taşınması gerekli görülen diğer ürün ve gereçlerin gidiş ve dönüş güzergahında havayolu ile parsiyel taşıma, dönüş güzergahında havayolu ile parsiyel taşıma, lojistik ve gümrükleme hizmeti işinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.
İhracat Desteklerinin Sürelerinin UzatılmasıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "İhracat Destekleri Hakkında Karar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kilis ve Elazığ illerinde yerleşik firmaların Bakanlıklarınca yürütülen ihracata yönelik devlet desteği süreçlerinde yaşanabilecek mağduriyetinin önlenebilmesini teminen ihracat destekleri kapsamındaki destek sürelerine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmesinde Değişiklik9 Mart 2023 tarihli 32127 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "20/5/1987 Tarihli "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme"nin Ek III’ünde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 29/9/2022 Tarihli ve 3/2022 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/10/2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6914)" yayınlanmıştır.
Türkiye İçin Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 3 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6910)9 Mart 2023 tarihli 32127 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye İçin Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 3 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6910)" yayınlanmıştır.
Arjantin Milli Gıda Güvenliği ve Kontrol Kurumundan Alınan Sertifika ÖrneğiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Arjantin Milli Gıda Güvenliği ve Kontrol Kurumundan Alınan Sertifika Örneği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Arjantin makamlarınca insani tüketim amaçlı olmayan kan ürünleri ihracatına ilişkin olarak düzenlenen uluslararası veterinerlik sertifikasının (International Veterinary Certificate-CVI) bir örneğine duyurunun ekinde bulunan bağlantıdan erişim sağlandığı bildirilmiştir.
Texworld New York City 2023 Summer&Home Textile Sourcing 2023 Fuar İhaleleriİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Texworld New York City 2023 Summer&Home Textile Sourcing 2023 Fuarları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde 18-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Texworld New York City 2023 Summer ve Home Textile Sourcing 2023 Fuarları Türkiye milli stantlarında teşhir edilecek katılımcı firmalara ait stant içinde kullanılacak ürünler, İTO’ya ait çeşitli doküman ve ürünler ile bunlar dışında ilgili fuar konusu bağlamında taşınması gerekli görülen diğer ürün ve gereçlerin gidiş güzergahında denizyolu ile komple taşıma ve/veya havayolu ile parsiyel taşıma, dönüş güzergahında denizyolu ile komple taşıma ve/veya havayolu ile parsiyel lojistik ve gümrükleme hizmeti işinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı belirtilmiştir.
Tütün Ürünlerinin Ülkemize İthalatıİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Tütün Ürünlerinin Ülkemize İthalatı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2401.20 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan "tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış tütün" ürünlerinin, 31 Mart 2023 tarihinden itibaren ülkeye girişinde Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya bitki sağlığı kontrolü sonucunda uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağının belirtildiği aktarılmıştır.
İnsani Yardım Taşıyan Gemilerin Oda Ücretlerinden Muaf TutulmasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İnsani Yardım Taşıyan Gemilerin Oda Ücretlerinden Muaf Tutulması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda deprem bölgelerine gönderilmek üzere faaliyet alanı içerisindeki limanlar ve liman bölgelerine insani yardım taşıyan gemilerden, liman başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgelerinde (LÇB) "Deprem Bölgelerine Yardım Amaçlı Malzeme Taşınması ve Ticari Faaliyette Bulunulmadığının" belirtilmesi ve ilgili taşıma için navlun geliri alınmadığının beyan edilmesi durumunda, DTO tarafından tahsil edilen Liman Hizmet Ücreti ve Navlun Hasılatı Oda Payı ücretinin alınmayacağı belirtilmiştir.
Denizlerin Kullanımına Yönelik Yeni AnlaşmaİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Denizlerin Kullanımına Yönelik Yeni Anlaşma" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda "BBNJ" olarak bilinen ulusal yetki alanı dışındaki alanlarda deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin bağlayıcı uluslararası belgenin 4 Mart 2023 tarihinde kabul edildiği belirtilmiştir.
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi ve Kıyı Yapılarının Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesi Hakkında YönergeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi ve Kıyı Yapılarının Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge" yayınlanmıştır.
İMEAK DTO Mart 2023 AB BülteniİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İMEAK DTO Mart 2023 AB Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler paylaşılmıştır.
Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6915)9 Mart 2023 tarihli 32127 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6915)" yayınlanmıştır.
Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6916)9 Mart 2023 tarihli 32127 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6916)" yayınlanmıştır.
Türkmenistan Gümrük İdaresi Ön Beyan BildirimleriTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "Türkmenistan Gümrük İdaresi Ön Beyan Bildirimleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Uluslararası Karayolu taşımacılığı Birliği'nden (IRU) alınan bir yazıda, Türkmenistan Gümrük İdaresi tarafından ülkemiz TIR Karnesi Hamilleri tarafından Türkmenistan'a yönelik gerçekleştirilen taşımalarda yapılan TIR EPD ön beyanlarında yapılan hatalı işlemlere dair bildirim gönderildiği belirtilmiştir.

Söz konusu taşımalarda Türkmenistan Gümrük İdaresi, taşınan yüke ilişkin fiziki olarak beyan edilen CMR ve fatura benzeri sunulan taşıma belgeleri ile birbirini tutmayan bilgilerin sisteme girildiği, ayrıca alıcı/gönderici bilgileri gibi diğer alanlarda da yapılan hatalar nedeni ile gümrük idarelerinde zaman kaybı oluştuğu, araç ve yüklerin de gereksiz zaman kayıplarına uğradığı bildirilmiştir.
2023 Sürücü Yokluğu AnketiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "2023 Sürücü Yokluğu Anketi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda sürücü yokluğunun, küresel olarak karayolu taşımacılığı sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğu, bununla beraber yolcu ve yük hareketini tehdit ettiği belirtilmiş, bu kapsamda IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) tarafından, sorunun temel nedenlerine ilişkin verileri belirlemek ve analiz etmek amacı ile 2018 yılından beri yıllık çevrim içi anketler düzenlendiği, sonuçlarına istinaden raporlar hazırlandığı aktarılmıştır.
Irak'ta Uygulanan Gümrük Tarifelerine İlişkin Bilgi NotuİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Irak'ta Uygulanan Gümrük Tarifeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Irak Bakanlar Kurulu'nun ülkeye ithalatı gerçekleştirilen ürünlere uygulanan gümrük tarifelerine ilişkin kararı ile ilgili Bağdat Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu paylaşılmıştır.
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in Yürürlükten Kaldırılması8 Mart 2023 tarihli ve 32126 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/5)" yayınlanmıştır.
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)10 Mart 2023 tarihli 32128 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı Olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6913)9 Mart 2023 tarihli 32127 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı Olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6913)" yayınlanmıştır.
Kürk Giyim Eşyasının Kayıt Belgesinde 25 Kg Muafiyetine İlişkin Düzenleme9 Mart 2023 tarihli 32127 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.

Tebliğde yer alan listede bulunan eşyaların ithalatında uygulanan kayda alma uygulamasında, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değilken yapılan düzenleme ile 43.03 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan kürkten giyim eşyası ve aksesuarları hariç tutulmuştur.
Birleşik Krallık STA Kapsamında Türkiye'de Düzenlenen Menşe Beyanları Üzerine Onaylanmış İhracatçı Numaralarının YazılmasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Birleşik Krallık STA/Türkiye'de Düzenlenen Menşe Beyanlarında Kullanılan Onaylanmış İhracatçı Numaraları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Türkiye'de düzenlenen menşe beyanları üzerine onaylanmış ihracatçı numaralarının yazılmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşılmıştır.
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’de Yapılan Değişiklik7 Mart 2023 tarihli ve 32125 sayılı Resmi Gazete'de "Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'e "6/2/2023 Tarihli Depremlere İlişkin Hükümler" başlıklı Geçici Madde 2 eklenmiştir.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6921)10 Mart 2023 tarihli 32128 sayılı Resmi Gazete'de "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6921)" yayınlanmıştır.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6922)10 Mart 2023 tarihli 32128 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6922)" yayınlanmıştır.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesinin Vergi ve İş Hukuku Bakımından İşverene Etkileri ve Bu Hususların Değerlendirilmesi Konulu EğitimİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 17 Mart 2023 Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında hibrit düzende (DTO Meclis Salonu ve Zoom Platformu) "Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesinin Vergi ve İş Hukuku Bakımından İşverene Etkileri ve Bu Hususların Değerlendirilmesi" konulu ücretsiz bir eğitim düzenleneceği bildirilmiştir.
Gencon 2022 Tanıtım Etkinliği SemineriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 17 Mart 2023 Cuma günü saat 14.00'te İMEAK DTO Meclis Salonu'nda "Gencon 2022 Tanıtım Etkinliği Semineri"nin düzenleneceği bildirilmiştir.

Seminer kapsamında Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO)'nin kuru ve dökme yük ticaretinde kullanılmakta olan güncellenmiş GENCON 2022 versiyonu hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtilmiştir.
Türk İhraç Ürünleri FuarıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan duyuruda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve ihracat hacminin hızla artırılması amacıyla ilk kez 19-21 Mart 2023 tarihleri arasında Suudi Arabistan Riyad'da "Türk İhraç Ürünleri Fuarı"nın gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaların katılımına açık olacak fuarın iki ülke arasındaki ihracat potansiyelini artıracak çok önemli bir fırsat olduğu bildirilmiştir.
Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortaklarıyla Dış Ticareti Eğitim ProgramıT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "AB Sertifika Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 21 Mart - 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında online "Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortaklarıyla Dış Ticareti Eğitim Programı"nın düzenleneceği belirtilmiş ve eğitim programı paylaşılmıştır.
IATA Cass Link ve CHAMP Shipply Vision Truck Dijital Platformları Hakkında WebinarUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından 30 Mart 2023 tarihinde Türkiye saati ile 16.00-17.00 saatleri arasında IATA Cass Link ve CHAMP Shipply Vision Truck dijital platformları hakkında bir bilgilendirme webinarının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
IATA Etkinlik Takvimi ve IATA World Cargo SymposiumUluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından 2023 yılı etkinlik takvimi paylaşılmıştır.

Ayrıca 25-27 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek World Cargo Symposium için kayıtların başladığı bildirilmiştir.
Guatemala 2023 International Business Matchmaking ForumuİMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) tarafından "Guatemala 2023 International Business Matchmaking Forumu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda 17-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Guetamala Şehri'nde "2023 International Business Matchmaking" forumunun düzenleneceğinin bildirildiği, foruma 24 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapılabileceğinin belirtildiği aktarılmıştır.
İran Expo 2023 Fuarıİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "İran Expo 2023 Fuarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İran’ın Tahran şehrinde 07-10 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Iran Expo 2023 Fuarı'nın Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirilmiş, İran’ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota’ya istinade, katılımcıların konaklama ve şehir içi ulaşım masraflarının İran Ticaret Geliştirme Kurumu tarafından karşılanacağının bildirildiği aktarılmış, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların başvuru formunu Ankara Büyükelçiliği'ne iletmesi gerektiği belirtilmiştir.
CLECAT E-Bülteni No.07UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 7 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr