Haftalık Bültenler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğde 2023 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de "Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)" yayınlanmıştır.

Tebliğ ile damga vergisine tabi kağıtlar için 2024 yılında uygulanacak oran ve miktarlar belirlenmiştir.
Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 94)" ve "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 95)" yayınlanmıştır.

Tebliğler ile Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları için 2024 yılında uygulanacak oran ve miktarlar belirlenmiştir.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete'de "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/6)" yayınlanmıştır.
Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ2 Ocak 2024 tarihli ve 32417 sayılı Resmi Gazete'de "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğde mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranının yıllık yüzde 48,00, alacağın tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderim tutarının 1.310,00 TL olarak tespit edildiği bildirilmiştir.
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik'in (RID) 2023 ÇevirileriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmletleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik'in (RID) 2023 Çevirileri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Düzeltilmiş Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma’nın (ADR) 2023 çevirilerinin bakanlık web sitesinin Mevzuat - Uluslararası Sözleşmeler kısmında yayınlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruda bundan sonra yapılacak olan TGMD ve SRC5 sınavlarında ADR'nin bu versiyonunun kullanılacağı bildirilmiştir.
Afet Bölgelerinde Sanayi Alanları ile Sanayi İş Yerlerine İlişkin Yönetmelik30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmi Gazete'de "Afet Bölgelerinde Sanayi Alanları ile Sanayi İş Yerlerine İlişkin Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerdeki sanayi alanları ve işyerlerine ilişkin usuller belirlenmiştir.
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmi Gazete'de "Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile yönetmelikte belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak ücretler belirtilmiştir.
Gemi Acenteliği İşlemleri Hakkında BilgilendirmeİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Gemi Acenteliği İşlemleri" konulu bir yazı paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında "Ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik kuralları ve idare tarafından verilen yazılı talimatlara uymak" hükmü ile acentelerin yaptıkları iş ve işlemlerde acentelikle ilgili tüm mevzuat ve talimatlara uymaları gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıda son zamanlarda Gümrük Müdürlüklerine gelen şikayetler ve Liman Başkanlığı tarafından yapılan denetimler doğrultusunda gemi acentelerinin bahse konu yönetmeliğe uygun hareket etmedikleri, limanlara gelen ve ayrılan gemilerle ilgili olarak Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS) ve Liman Tek Pencere (LTP) uygulamasına yüklenen belgelerin hatalı veya süresinin geçmiş olduğu ifade edilmiştir.

Yabancı bayraklı yatların ülkemizde giriş-çıkış ve seyir izin belgesi düzenlenmesine yönelik bazı işlemlerinde, gemilerin kullanım amacının belirtilmesinde, gemi cinsinin acente tarafından yapılan beyanında yanlışlıklar olduğu ve buna benzer hatalı işlemlerin arttığının tespit edildiği bildirilmiştir.

Bu doğrultuda donatanın mağdur olmaması veya acentelerin idari yaptırıma maruz kalmaması için belirtilen bilgilerin ve belgelerin güncel ve geçerli olup olmadığının kontrol edilerek online sistemlere giriş yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Liman TarifesiT.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü ve Operasyon Müdürlüğü tarafından "Liman Tarifesi" konulu bir yazı paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda TCDD limanına ilişkin 2024 yılı içerisinde uygulanacak olan "Liman Hizmetleri Tarife Değişiklikleri" genelgesinin yayınlandığı belirtilmiştir.
MIP - CFS İç Dolum/Boşaltım Hizmet FiyatlarıMIP tarafından "CFS-İç Dolum/Boşaltım Hizmet Fiyatları" konulu yazı ilgili dağıtım yerleriyle yapılmıştır.

Paylaşılan yazıda 1 Temmuz 2023 tarihli "MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları" CFS/Konteyner İç Dolum/Boşaltım hizmet kalemleri ve özel koşullarının 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellendiği bildirilmiştir.
MIP İthalat Konteyner Güncel İndirim SkalasıMIP tarafından "İthalat Konteyner Güncel İndirim Skalası" konulu yazı ilgili dağıtım yerleriyle paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak "İthalat Dolu Konteyner İndirim Skalası" koşulları belirtilmiş olup sözleşme imzalamak isteyen firmalar için son başvuru tarihinin 31 Ocak 2024 olduğu bildirilmiştir.
MIP Genel Kargo İndirim SkalasıMIP tarafından "Genel Kargo İndirim Skalası" konulu yazı ilgili dağıtım yerleriyle paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak "GC İndirim Skalası" koşulları belirtilmiş olup sözleşme imzalamak isteyen firmalar için son başvuru tarihinin 31 Ocak 2024 olduğu bildirilmiştir.
2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de "2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2024/1)" yayınlanmıştır.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2024/2)" yayınlanmıştır.
Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete'de "Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünün Ek Menşe-2B’sini (Elektrikli Akümülatörler ve Elektrikli Vasıtalar İçin Geçici Liste Kuralları) Tadil Eden Ekli 1/2023 Sayılı Kararının 1/1/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8048)" yayınlanmıştır.
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete'de "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Yapılan Değişiklik31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 15)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile ortak transit rejiminde bireysel teminat olarak nakit TL veya TCMB tarafından kabul edilen dövizlerin kullanılmasına izin verilmeyeceği, kapsamlı teminat mektuplarının elektronik teminat sistemine dahil olan bankalar tarafından elektronik olarak verilebileceği, kapsamlı teminat izninin iptali veya askıya alınması durumunda gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verileceği belirtilmiş olup Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu ve Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubunda yer alan ülkelere Ukrayna'nın eklendiği bildirilmiştir.

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Kapsamlı Teminat Devri (Tebliğ Değişikliği)" konulu bir yazı iletilmiştir.

İletilen yazıda bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan tabloya göre başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ilin karşısında yer alan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri olarak belirlendiği bildirilmiştir. Bununla birlikte; Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından bakanlığın kurumsal internet sayfasında yetkili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri listesi yayınlanıncaya kadar kapsamlı teminat için teminat gümrük idaresi olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkili olmaya devam edeceği belirtilmiştir.
Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2024 Yılında Uygulanacak Gümrük VergileriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2024 Yılında Uygulanacak Gümrük Vergileri" konulu bir yazı ilgili dağıtım yerleri ile paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilecek olan ithalat işlemlerinde 1010 adet üründe MFN oranında daha düşük olan geçici indirimli gümrük tarifesinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Yapılan düzenleme kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2024 yılında uygulanacak olan ihracat vergileri ve belirli ürünlere yönelik geçici indirimli ihracat vergi oranlarının yer aldığı listenin yayınlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu ülke ile iş birliği yapan firmaların daha fazla bilgi almak için Ticaret Müşavirliği (pekin@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçebilecekleri belirtilmiştir.
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 8040)" yayınlanmıştır.
MODEX Atlanta Fuarı İçin ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı Tarafından Düzenlenecek Alım Heyetine KatılımAmerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı tarafından 11-14 Mart 2024 tarihleri arasında Atlanta'da Georgia World Congress Center'da düzenlenecek MODEX 2024 fuarı için bir alım heyeti düzenleneceği bildirilmiştir.

MODEX Atlanta fuarının binlerce üretim ve tedarik zinciri çözüm sağlayacısının yer aldığı, tedarik zinciri operasyonlarını geliştirmek, gelecekteki riskleri azaltmak ve verimliliği arttırmak isteyen şirketler için önemli etkinliklerden biri olduğu belirtilmiştir.

MODEX resmi alım heyetinin katılımcılarına sağlayabileceği avantajlar:
  • Ücretsiz fuar giriş kaydınızın yapılması,
  • MODEX’in Uluslararası Resepsiyonuna ücretsiz davetiye,
  • ABD'li katılımcılarla, satın alma talebinize göre özelleştirilmiş, önceden ayarlanmış ve kolaylaştırılmış brifingler ve toplantılar,
  • Özel toplantı odaları, ücretsiz wifi, dinlenme alanı ve soft içeceklerin sunulduğu lounge alanı, Uluslararası İş Merkezine (IBC) erişim,
olarak bildirilmiş ve otel ve uçak biletleri ücretlerinin delegasyon katılımcıları tarafından karşılanacağı, delegasyona katılım ücretinin ise 90 USD olduğu ifade edilmiştir.

Söz konusu alım heyetinde yer almak isteyen üyelerimiz detaylı bilgi için ABD Ticaret Müsteşarlığı Ticaret Ateşe Yardımcısı - Otomotiv & Ulaşım Sektörleri Lideri, Naz Demirdöven ile (Naz.Demirdoven@trade.gov) ile iletişime geçebilirler.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr