Haftalık Bültenler

T.C. Ticaret Bakanlığı Sunucularında Yapılacak Çalışma Sebebiyle Yaşanacak KesintiT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "22/04/2023 Sistem Kesintisi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bakanlık veri merkezindeki veritabanı sunucularında 22 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 22.00'de bakım çalışması yapılacağı, tahmini olarak 6 saatlik bir kesinti gerçekleşmesinin öngörüldüğü, güncelleme çalışmasının veritabanı sunucularını kullanan tüm uygulamaları kapsadığı bildirilmiş olup etkilenecek uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.
2040 Yılı AB İklim HedefiT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "2040 Yılı AB İklim Hedefi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Yasası'nda yapılacak bir değişiklikle 2040 iklim hedefinin önerilmesine ilişkin hazırlıklar kapsamında 31 Mart 2023 tarihinde bir kamu istişare sürecini başlatıldığı, önerilecek hedefin, paydaşlara ileriye dönük net bir sinyal göndermede çok önemli olacağı, AB'nin sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne doğru fiilen azalmasını sağlayacağı ve 2030 sonrası politika çerçevesinin gelecekteki hazırlığının temel unsurunu teşkil edeceği belirtilmiştir.
AUTOMECHANIKA DUBAI 2023 İçin İhaleİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "İstanbul Ticaret Odası AUTOMECHANIKA DUBAI 2023 2-4 Ekim 2023 Türkiye Milli İştirak Organizasyonu Denizyolu/Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Hizmetlerinin Temini İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2-4 Ekim 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai Emirliği’nde düzenlenecek AUTOMECHANIKA DUBAI 2023 Fuarı kapsamında nakliye, lojistik ve gümrük işlemlerinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 19 Nisan 2023 tarihi saat 16.30'a kadar İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
MIPCOM 2023 İçin İhaleİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "MIPCOM 2023 Dizi, Film, İçerik, Tv ve Yapım Fuarı Cannes, Fransa 16-19 Ekim 2023 Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Havayolu, Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Temini İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Fransa’nın Cannes Şehrinde 16-19 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek MIPCOM 2023 Dizi, Film, İçerik, TV ve Yapım Fuarı Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası organizasyonu katılımcı firmalara ve İTO’ya ait sergileme malzemelerinin, çeşitli doküman ve ürünler ile bunlar dışında ilgili fuar konusu bağlamında içerik sektörüne ait ekipman ve gereçlerin gidiş-dönüş güzergahında havayolu ile komple veya parsiyel taşıma, lojistik ve gümrükleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 2 Mayıs 2023 tarihi saat 16.30'a kadar İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Limanlar Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler14 Nisan 2023 tarihli ve 32163 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

MIP - Geçici Depolama Alanlarının (TOKİ Saha ve TER-2 Sahanın) Liman Sahası Olarak Kabul EdilmesiT.C. Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğü tarafından "MIP-Geçici Depolama Alanlarının (TOKİ Saha ve TER-2 Sahanın) Liman Sahası Olarak Kabul Edilmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Mersin Limanı'ndaki yoğunluğun azaltılması amacıyla "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)" Ek-2 listesinde yer alan ve Tek Pencere Sistemi üzerinden 902 kodu ile uygunluk verilen ürünlerin Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. firması tarafından kiralanan TOKI (G0199) ve TER-2 (G0156) kodlu geçici depolama yerlerine indirilmesinde ve resmi kontrollerin bu alanlarda yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
MIP - İthalat Dolu Konteyner Kapı ÇıkışlarıMIP tarafından "İthalat Dolu Konteyner Kapı Çıkışları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda limandan karayoluyla çıkacak dolu ithalat konteynerlerine liman ardiyesinin ilk 7 gününde kapı çıkış yapmaları halinde konteyner başına $15 erken çıkış teşviği sağlanacağı, aynı kapsamda ilk 7 günden sonra kapı çıkış yapan konteynerlere de konteyner başına $20 geç çıkış ek ücreti uygulanacağı, limitli süreli uygulamanın liman ardiye başlangıç tarihi 10 Nisan 2023 olan konteynerler ile başlayacağı ve ardiye başlangıç tarihi 30 Nisan 2023 olan konteynerler ile son bulacağı belirtilmiştir.
Rusya ve Ukrayna’ya Yapılacak Seferlerde Deniz Nakliyat Araçlarına Verilecek Teminatların KapsamıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Rusya ve Ukrayna’ya Yapılacak Seferlerde Deniz Nakliyat Araçlarına Verilecek Teminatların Kapsamı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türk Reasürans A.Ş'nin teknik işletmesini yapan Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından Rusya Federasyonu'na ve Ukrayna'ya yapılacak seferlerde deniz nakliyat araçlarına verilecek teminatların kapsamı hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Liman Yönetimi Bilgi Sistemi'ne "Treyler - Konteyner Taşıma Amaçlı (Dolu)" ve "Treyler - Konteyner Taşıma Amaçlı (Boş)" Seçeneklerinin EklenmesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "LYBS'ye Eklenen 2 Araç Cinsi Hakkında Bilgilendirme" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Liman Yönetimi Bilgi Sistemi'ne (LYBS) NSTR-TR mal sınıflandırmasında yer alan "Makineler, Taşıma Teçhizatı, Aksam ve Çeşitli Parçaları ile Konteynerler" üst tanımında bulunan "Taşıma Teçhizatı" bölümünün alt grubu olan "Taşıma Teçhizatı ve Parçaları" başlığı altına "Treyler - Konteyner Taşıma Amaçlı (Dolu)" ve "Treyler - Konteyner Taşıma Amaçlı (Boş)" adlı iki adet araç cinsi eklendiği bildirilmiştir.
Sınır Ticaretine Yetkili Gümrük Kapılarından Van-Esendere'nin Çıkarılması13 Nisan 2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete'de "Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7070)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile sınır ticaretine yetkili gümrük kapılarından İran ile yapılan sınır ticaretinde kullanılan Van-Esendere'nin çıkarıldığı bildirilmiştir.
Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanması10 Nisan 2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmi Gazete'de "Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
NCTS Uygulamasında Yapılacak BT Altyapısı Planlı Bakım ÇalışmasıT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "NCTS - BT Altyapısı Planlı Bakım Çalışması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 15 Nisan 2023 Cumartesi günü (yarın) 14.00-15.00 saatleri arasında NCTS uygulamasını etkileyecek planlı bir bakım çalışması gerçekleştirileceği ve çalışma süresince ara ara kesintiler beklendiği bildirilmiştir.
Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)11 Nisan 2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanuni temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkar odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'nde Yapılan Değişiklik11 Nisan 2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile kriz hali sebebiyle kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşya için Gümrük Yönetmeliği'nin 169. maddesi uyarınca elektronik ortamda sözlü beyan verilmesi gerekeceği belirtilmiştir.
4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler10 Nisan 2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmi Gazete'de "Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kanunda 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yapılan düzenlemelere yer verilmiş olup yapılan değişiklik ile,
  1. Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde, geri vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde kanuni faiz oranında hesaplanan faizin ödeneceği,
  2. Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması halinde, ilgilinin talebi üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde kanuni faiz oranında hesaplanan faizin ödeneceği bildirilmiştir.
Bazı Eşyaların İthalatında Azerbaycan İçin Uygulanacak Vergi Oranının Değiştirilmesi14 Nisan 2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete'de "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7086)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile İthalat Rejimi Kararı'na ekli II sayılı listenin DTÖ üyesi olmayan ülkeler için uygulanan vergilerle ilgili dipnotlarında düzenleme yapılmış olup 38., 68. ve 70. fasıllarında bazı eşyaların ithalatında Azerbaycan için bu dipnotların uygulanmayacağı ve DTÖ üyesi ülkeler için geçerli olan vergi oranının uygulanacağı belirtilmiştir.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Yapılan Değişiklik14 Nisan 2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7087)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara eklenen geçici madde ile, yürürlükten kaldırılan bazı ilave gümrük vergisi kararları kapsamı eşyadan gümrüklere özet beyan verilmiş olanlar için 14 Mayıs 2023 tarihine kadar ithalat beyannamesi tescil edilmesi halinde daha önceki ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı belirtilmiştir.
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuruya İlişkin KılavuzİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "2023/21 Sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği'nde Değişiklik" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2023/21 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği'nde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmiş ve başvuru süreçlerini özetleyen kılavuz paylaşılmıştır.
Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalatİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (2023/9 Sayılı Genelge)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 2023/9 sayılı ve "Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat" konulu bir Genelge yayınlandığı, genelgede serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın Gümrük Yönetmeliği'nin 171. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında sözlü beyan ile yapılmasının mümkün olduğu ifade edilerek bu kapsamda gerçekleştirilecek işlemler hakkında açıklanan bilgiler paylaşılmıştır.
OHAL Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirler13 Nisan 2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete'de "Olağanüstü Hal Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 142)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararnamede Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında alınan bazı tedbirler kapsamında ulusal ve uluslararası projeler kapsamında her türlü prefabrik, konteyner ve geçici barınma malzemesi, yapı malzemesi, makine, afet ve acil durum faaliyetlerinde kullanılacak motorlu taşıtlar, araç, gereç ve teçhizat, yedek parça ve yardım malzemelerinin T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan uygun görüşü alınarak afet ve acil durum yönetimi başkanlığınca ithal edilebileceği, ithal edilen bu malların gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınan her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer maddi mükellefiyetlerden istisna edileceği belirtilmiştir.
Libya Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Fuarı (Translogistica Libya 2023)İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda Libya Fuar Düzenleme Lojistik Şirketi tarafından Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanlığı'nın fahri sponsorluğunda 29-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Misurata Uluslararası Fuarı'nda İkinci Libya Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Fuarı'nın (Translogistica Libya 2023) düzenleneceği belirtilmiştir.

Fuara ülkemizde taşımacılık ve lojistik alanda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve firmaların katılım sağlayacağı bildirilmiştir.
1. Azerbaycan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Forumu2 Haziran 2023 tarihinde Bakü Fuar Merkezi'nde "TransLogistica Caspian 2023 Fuarı" kapsamında "1. Azerbaycan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Forumu" düzenlenecektir.

31 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek "TransLogistica Caspian 2023 Fuarı", demiryolu altyapısı, denizcilik endüstrisi, havacılık, ticari araçlar, ulaşım ve lojistik hizmetleri gibi ulaştırma sektörünün çeşitli paydaşlarını bir araya getirecektir.

Fuarın üçüncü gününde düzenlenecek 1. Azerbaycan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Forumu'na FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) ve TITR (Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği) yetkilileri katılım gösterecektir.
25. SIL BARCELONA Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Fuarı7-9 Haziran 2023 tarihleri arasında İspanya/Barcelona’da "25. SIL BARCELONA Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Fuarı" düzenlenecektir.

Fuar kapsamında teknoloji, sürdürülebilirlik, liderlik ve yetenek üzerine değerlendirmelerin yapılacağı oturumlar gerçekleştirilecektir.

Fuar hakkında detaylı bilgi için Kübra Afyon ile iletişime geçebilirsiniz.

Kübra Afyon
Satış Temsilcisi
Telefon: 0 541 543 82 22
E-Posta: kubra.afyon@expohis.com
Mersin Lojistik ve Taşımacılık FuarıUTİKAD'ın destekçileri arasında yer aldığı "Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuarı" 21 Eylül-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecektir.

Lojistik çözümlerine dair her şeyi aynı çatı altında buluşturacak olan fuar, perakendeciler, toptancılar, imalatçılar, gıda yetiştiricileri ve işleyicileri, ithalatçılar, ihracatçılar, acenteler, distribütörler, lojistik direktörlerinin de aralarında olduğu binlerce sektör temsilcisini ağırlayacak olup Avrupa, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Uzak ve Orta Doğu ülkelerinin yeni iş bağlantıları ve yeni ticaret rotaların keşfedileceği fuarda B2B iş görüşmeleri yapılabilecektir.

Fuarda UTIKAD üyelerine özel indirimli fiyattan yararlanarak yer almak isteyen üyelerimizin CNR Holding Fuarlar Grup Müdürü Selçuk Baki ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

Selçuk Baki
Telefon: 0 212 465 74 74 (Dahili: 2711)
E-Posta: selcuk.baki@cnr.net
Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri FuarıUTİKAD'ın destekçileri arasında bulunduğu "Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) tarafından 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecektir.

Lojistik, depolama, bilgi ve otomasyon, e-ticaret, banka, sigorta, gümrükleme firmaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda lojistik sektörünün tüm tedarik ve ihtiyaç zincirlerinin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

UTİKAD üyelerine özel, 31 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar %10 erken kayıt indirim avantajı sağlanacaktır. 31 Mayıs 2023 tarihinden sonra gerçekleştirilecek kayıtlar için ise UTİKAD üyelerine %15 indirim sunulacaktır.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılım için iletişim bilgileri:

Gözde Marangoz
Fuarlar Koordinatörü
Tel: 0232 497 11 79
E-Posta: gozde.marangoz@izmirfair.com.tr
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 7 Nisan 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr