Haftalık Bültenler

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yanında Stajyer ÇalıştırılmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yanında Stajyer Çalıştırılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gümrük Yönetmeliği'nin 575. ve 577. maddelerinde yapılan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin stajyer çalıştırabilmesine ilişkin düzenleme hakkında bilgi verilmiştir.
Tek Pencere Sistemi Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) Konulu Genelge'ye Yapılan EklemeT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Genelge-Hariçte İşleme İzni (YYS-Sivil Havacılık ve Savunma Sanayi)" konulu Genelge (2022/2) yayınlanmıştır.
İstisnai Kıymetle Beyan Formu'nun Tek Pencere Sistemi’ne AlınmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu" konulu Genelge (2023/3) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu'nun Tek Pencere Sistemi’ne alındığı belirtilmiş ve gerçekleştirilecek işlemler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Diplomatik Personel Adına Düzenlenen Transit Beyannamelerinde Damga Vergisi MuafiyetiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Diplomatik Muafiyetler-Damga Vergisi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda dolaylı temsilci sıfatıyla bir gümrük müşavirliği tarafından alıcı yabancı misyon olarak açılan antrepo beyannamelerinde ve yabancı elçilikler veya konsoloslukların kendileri veya misyon mensupları adına düzenlenen transit beyannamelerinde damga vergisi muafiyetinin sağlanacağı hakkında bilgi verilmiştir.
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazete'de "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6657)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranının %0 olarak tespit edildiği belirtilmiştir.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Topraklarında Beher TIR Karnesi Başına Geçerli Kefaletin 100.000 Avro Olarak Değişmesi TOBB Taşıma ve Lojistik Sistemler Daire Başkanlığı TIR İşlemleri Müdürlüğü tarafından "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Topraklarında Beher TIR Karnesi Başına Geçerli Kefaletin 100.000 Avro Olarak Değişmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) toprakları içerisinde beher TIR Karnesi başına BAE Kefil Kuruluşu ACTUAE tarafından üstlenilebilecek azami kefalet miktarının 100.000 Avro olarak değiştiği, değişikliğin 15 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği, bu tarihte ve sonrasında tescil edilmiş bulunan TIR Karneleri için geçerli olduğu bildirilmiştir.
Çeçenistan’dan Gürcistan’a Açılan Sınır Kapısı Projesine İlişkin Rapor ÇevirisiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Çeçenistan’dan Gürcistan’a Açılan Sınır Kapısı Projesine İlişkin Rapor Çevirisi" paylaşılmıştır.

Paylaşılan raporda projenin kısa açıklamasına, mevcut duruma, soruna yönelik çözüm önerilerine ve projenin beklenen etkilerine yer verilmiştir.
Japonya (Tokyo) Ticaret HeyetiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Japonya (Tokyo) Ticaret Heyeti" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM ve Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) organizasyonunda, Ticaret Bakanlığı Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatta artış sağlanması ve ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında Japonya'ya yönelik olarak tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Çin Halk Cumhuriyeti’ne İhracat Yapmak İsteyenler İçin Pekin Ticaret Müşavirliği Tarafından Hazırlanan Kılavuzİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Çin Halk Cumhuriyeti’ne İhracat Yapmak İsteyenler İçin Pekin Ticaret Müşavirliği Tarafından Hazırlanan Kılavuz" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Çin Halk Cumhuriyeti’ne iş yapmak isteyen ihracatçılara yönelik "B2B ve B2C Sitelerinden Alıcı Firma Araştırması Yapmak-Üreticiler ve İhracatçılar İçin Uygulama Kılavuzu" isimli bir çalışma hazırlandığı, çalışmada ihracatçı ve üreticilerin müşterilere ulaşmak için faydalanabileceği internet siteleriyle bu internet sitelerini nasıl kullanabileceklerine ilişkin yönergeler paylaşılmıştır.
2023 Yılı İhracatı Geliştirme KredisiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "2023 Yılı İhracatı Geliştirme Kredisi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda teminat yetersizliği sebebiyle finansmana erişmekte zorlanan KOBİ niteliğini haiz ihracatçı firmalara yönelik olarak İhracatı Geliştirme A.Ş. özkaynağından verilecek kefalet ile Eximbank kredilerinden faydalanma imkanının 2023 yılında da yenilendiği ifade edilerek, anılan kredi koşulları ve talep edilen belgelere ilişkin detaylı bilgi için Türk Eximbank şubeleri veya İhracat Destek Hizmetleri Merkezi ile irtibat kurulabileceği belirtilmiştir.
Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nün Metot Sayısındaki ArtışT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Mersin Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 7 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nün 2014 yılında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite olduğu, daha önce 14 olan akredite metot sayısını 7 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 21 analiz metoduna çıkarmış bulunduğu belirtilmiştir.
Yıllık İşletme Cetveli Girişleri Hakkında BilgilendirmeİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Yıllık İşletme Cetveli" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı "Yıllık İşletme Cetveli"ni her yılın ilk dört ayı içerisinde 1 Ocak-30 Nisan 2023 tarihleri arasında e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulamasını kullanarak elektronik ortamda girmelerinin zorunlu olduğu, süresi içerisinde elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere 2023 yılı içerisinde 5.252 TL idari para cezası uygulanacağı bildirilmiştir.
Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında KılavuzTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda bireylerin ve toplumların iklim değişikliği gibi çevre sorunları ile sürdürülebilir tüketim gibi konulara karşı ilgisinin ve hassasiyetinin artmasıyla birlikte tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerin satış ve tanıtımlarında, tüketicilerin çevreye ilişkin hassasiyetlerinin istismar edildiğinin sıklıkla karşılaşılan bir sorun haline geldiği belirtilmiş olup 13 Aralık 2022 tarihinde reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla hazırlanan "Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz"un yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.
İMEAK DTO Ocak 2023 AB BülteniİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İMEAK DTO Ocak 2023 AB Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler paylaşılmıştır.
MEPC 79. Dönem Toplantısı SonuçlarıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "MEPC 79. Dönem Toplantısı Sonuçları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization – IMO) 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen MEPC 79. Dönem Toplantısı'nda gündeme gelen önemli konuların sonucu hakkında ICS tarafından hazırlanan özet rapor paylaşılmıştır.
Guidance for Customs and Border ClearanceUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından gümrük işlemleri ve sınır geçişleri ile ilgili bir rehber yayınlanmıştır.

FIATA Gümrük Enstitüsü (CAI) tarafından hazırlanan rehberde taşıma işleri organizatörleri, tedarik zinciri aktörleri için gümrük işlemleri ve sınır geçişlerinde mevcut olan, gelecekte yaşanabilecek krizlere yönelik ipuçları yer almaktadır.
CLECAT E-Bülteni No.01UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 1 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
TransRussia 2023UTİKAD'ın da destekçileri arasında yer aldığı "TransRussia 2023 Fuarı" 17-19 Nisan 2023 tarihleri arasında lojistik sektörü temsilcilerinin katılımları ile Moskova'da gerçekleştirilecektir.

Fuara katılım sağlamak isteyen UTİKAD üyeleri için %15 oranında indirim uygulanacak olup üyelerimiz etkinlik yetkilisi Burcu Yılgör ile burcu.yilgor@ite.group adresinden iletişime geçebilirler.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr