Haftalık Bültenler

Varış Ülkesi Birleşik Krallık Olan Transit Beyannamelerinde Transit Gümrük İdaresinin Beyan Edilmesiİstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Brexit-Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesinin gerektiği bildirilmiştir.
DAP, DPU ve DDP Teslim Şekillerinde Sigorta GiderleriT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Teslim Şekilleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili olarak yapılacak işlemler hususunda tereddütlerin bulunduğu belirtilmiş olup ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda INCOTERMS 2020 kapsamında bulunan işlemlerde, her bir beyanname için yükümlülerden sigorta yükümlülüğünün kimde olduğunu gösteren belge ibrazı istenmesine ihtiyaç bulunmadığı ancak tarafların kendi aralarında farklı bir düzenlemeye gitmelerinin de söz konusu olabileceği, bu çerçevede alıcının sigorta masraflarını üstlenmesi durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 27/1-e maddesi uyarınca bu giderlerin gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir.
TMGD Muafiyet Başvurusu Süresinin Uzatılması
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "TMGD Muafiyet Başvurusu Süresinin Uzatılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda COVID-19 salgını sebebiyle başvuru sırasında istenilen bilgi ve belgelerin temininde yaşanabilecek aksamalar ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Bölge Müdürlüğüne yapılacak (evrak kaydına giren) başvuruların 15 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar kabul edileceği bildirilmiştir.
Bitki Sağlık Sertifikası Düzenleme Koşulları
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Bitki Sağlık Sertifikası" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikası'nın düzenlenmiş olması gerektiği, ülkemize demiryolu ve denizyolu aracılığı ile girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında ürün miktarının fazla olması sebebiyle ürünün ayrı vagon/ambar/konteynerlerde bulunması durumunda 1 (bir) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesinin sadece gönderici ve alıcının aynı olması şartıyla ihracatçı ülke tarafından her bir taşıma aracıyla ilgili (tren, gemi vb.) sevkiyatı tanımlayacak gerekli bilgilerin (vagon/konteyner sayısı, numarası, vb. bilgiler) Bitki Sağlık Sertifikası/konşimento/özet beyan/fatura ve benzeri belgelerde belirtilmiş ve giriş kontrolleri aşamasında doğrulanmasının mümkün olması kaydıyla kabul edileceği bildirilmiştir.
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı-Rus Gümrük İdarelerinin Genişletilmesiİstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından "Basitleştirilmiş Gümrük Hattı-Rus Gümrük İdarelerinin Genişletilmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 18 Eylül 2008 tarihinde imzalanan "Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol" ve diğer tamamlayıcı protokollerle hayata geçirilen Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamasının 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren sınırlama olmaksızın tüm Rus gümrük idarelerine genişletildiği belirtilmiştir.
Haydarpaşa Limanı'nda Yapılan DüzenlemeT.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü tarafından "Gümrüksüz Konteyner Stok Sahası ve Dahili Taşımacılık" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Haydarpaşa Limanı C Kapısı bölgesinde otopark olarak kullanılan bölgeyi de içine alacak şekilde 16.000 metrekare açık liman sahasının konteyner stok sahası olarak kullanılmak üzere gümrüksüz alan olarak ayrıldığı, ayrıca limanın 2 ve 3 no'lu rıhtımlarıyla ihata duvarı arasında kalan 19.810 metrekarelik açık alanın dahili taşımacılık amacıyla ayrıldığı ve limanın bu bölgesinde yer alan 1.500 metrekare kapalı ambar alanının da Geçici Depolama Yeri statüsünden çıkartıldığı belirtilmiştir.
İstanbul'a Girişlerde Negatif COVID-19 Test Sunma Zorunluluğu ile Karantina Koşullarına İlişkin Sürenin Uzatılması
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 17" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İstanbul'da vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve COVID-19 virüsünün yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test ibrazının talep edilmesi zorunluluğu uygulaması ile negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına dair esasların 15 Nisan 2021 tarihine kadar sürdürüleceği bildirilmiştir.
Azerbaycan ile Tercihli Ticaret AnlaşmasıTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 25 Şubat 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.
Bahreyn COVID-19 Uygulamaları
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Bahreyn Covid-19 Uygulamaları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bahreyn makamları tarafından COVID-19 ile mücadele kapsamında bütün yolcular için geçerli olmak üzere 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren alınan önlemlere yer verilmiştir.
Macaristan'ın BİREG Uygulaması ile Letonya'daki COVID-19 TedbirleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Macaristan ve Letonya Duyuruları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Macaristan'ın BİREG uygulaması ile Letonya'daki COVID-19 tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan duyurular paylaşılmıştır.
Moskova Bölgesi Taşımacılık KısıtlamalarıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Moskova Bölgesi Taşımacılık Kısıtlamaları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya Federasyonu Moskova Belediyesi'nin şehirde kargo araçlarının hareketinin geçici kısıtlanması hakkındaki kararına göre 22 Şubat 2021 tarihi saat 22.00'den 23 Şubat 2022 tarihi saat 06.00'ya kadar azami ağırlığı 12 tondan fazla olan kargo araçlarının Moskova çevre yolu (MKAD) dahil olmak üzere şehir içine girişlerinin ve hareketlerinin kısıtlandığı ancak söz konusu kısıtlamaların izin belgesi sahibi ticari araçlara uygulanmayacağı, tek seferlik geçişlere ilişkin izin prosedürü hakkında bilgilere https://bit.ly/3sO9wYT internet adresinden ulaşılabileceği ve kısıtlamaların süresiz uzatılabileceği bildirilmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete'de "Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583)" yayınlanmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete'de "Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" yayınlanmıştır.
Öncelikli Ürün Listesi Tebliği'nde Yapılan Değişiklik27 Şubat 2021 tarihli ve 31408 sayılı Resmi Gazete'de "Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nde Yapılan Değişiklik27 Şubat 2021 tarihli ve 31408 sayılı Resmi Gazete'de "Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/27)" yayınlanmıştır.
Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Yapılan Değişiklik1 Mart 2021 tarihli ve 31410 sayılı Resmi Gazete'de "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/13)" yayınlanmıştır.
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ27 Şubat 2021 tarihli ve 31408 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)" yayınlanmıştır.
Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) AnketiDış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından "Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Anketi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA)'nin 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği, Türkiye’nin AfCFTA’dan nasıl etkileneceği ve bu anlaşmanın Türk firmaları için getireceği fırsatlar ve zorlukların neler olabileceğine ilişkin DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri tarafından bir rapor hazırlandığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda çalışmaya önemli katkı sağlayacak AfCFTA ve Afrika ile ticaret ve yatırım ilişkilerine yönelik görüşlerin iletilebilmesi amacıyla bir anket oluşturulduğu ve anketin 25 Mart 2021 tarihine kadar doldurulabileceği bildirilmiştir.
Fas-Tanger Med Limanı
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Fas-Tanger Med Limanı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Fas-Tanger Med Limanı tanıtım broşürüne yer verilmiştir.
CLECAT E-Bülten No.08UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 26 Şubat 2021 tarihli ve 08 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Toplantısıİstanbul Ticaret Odası tarafından "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Toplantısı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla 11 Mart 2021 tarihinde "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
5th Black Sea Region Intermodal 2021
Viva Consult tarafından 10 Haziran 2021 tarihinde Elite World İstanbul Hotel'de "5th Black Sea Region Intermodal 2021" forumu düzenlenecektir.

Forumun hedef kitlesi lojistik şirketleri, karayolu taşıyıcıları, demiryolları, nakliye acenteleri, limanlar ve terminaller, gemi sahipleri, konteyner hatları, gemi inşa sahaları ve yatırım şirketleri olup forum programı kapsamında "kargo taşımacılığı pazar trendleri", "karayolu taşımacılığı", "demiryolu taşımacılığı", "Karadeniz Bölgesi'nde denizyolu taşımacılığı ve navlunlar", "liman geliştirme" ve "Intermodal taşımacılık" konulu 6 oturum gerçekleştirilecektir.

Foruma katılım için UTİKAD üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72