Haftalık Bültenler

Birleşik Krallık'ta Yeni Gümrük İşlemleriTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından "Birleşik Krallık'ta Yeni Gümrük İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyesi devlet dışı konumunda olacağından gümrük işlemlerine dair farklı kuralların yürürlüğe gireceği, bu kapsamda Birleşik Krallık Hükümeti'nin nakliye sektörünü değişikliklere hazırlamak için birçok ulaştırma alanı hakkında ayrıntılı bir "Sınır İşletim Modeli (BOM)" yayınladığı bildirilmiş ve uygulamaların nasıl gerçekleşeceğine yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır.
Brexit Süreci Hakkında Genel BilgilerİMEAK DTO tarafından "Brexit Süreci Hakkında Genel Bilgiler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Brexit süreci hakkındaki notlar ve genel bilgiler için https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel adresinin ziyaret edilebileceği ve konu hakkındaki soruların sta@ticaret.gov.tr adresine iletilebileceği belirtilmiştir.
Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında YönergeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönerge ile tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılan, ancak ADR gerekliliklerini tam karşılamayan eski araç, araç üst yapıları ve bu araçlarda taşınan yük taşıma birimleri ile ulusal sınırlarımız dahilinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılacak taşımacılık faaliyetlerinde can, mal ve çevre güvenliğini artırmak için gerekli olan tedbirlere yönelik usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.
KEP Yazışma, E-imza, Mobil İmzalı Evraklar Konulu GenelgeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "Genelge BIM/2020-1" yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kurum içi/kurum dışı resmi yazışmalarda kullanılan Belgenet, Personel Yönetim Sistemi ve diğer denetleme ve belgelendirme işlerinde kullanılan otomasyon sistemlerinin etkinlik, verimlilik, takip edilebilirlik, kurumsal arşivin oluşturulması ve maliyet tasarrufu sağlamak, kurum içinde ve kurum dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla bilişim teknolojileri üzerinden iletişimi tamamen kağıtsız ortamda sonuçlandırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Antrepolarda YGM Çalışanı Olarak Görev Yapan ve Karantinada Olan Gümrük Müşavir Yardımcılarına İlişkin Çalışma Düzeni T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından "Antrepolarda YGM Çalışanı Olarak Görev Yapan Gümrük Müşavir Yardımcıları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda karantinada olan YGM ya da GMY'nin yerine yapılacak görevlendirmelere yer verilmiştir.
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik24 Aralık 2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete'de "Ölçü Ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene Ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, gaz ve ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, hız ihlal tespit donanımları ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsamaktadır.
Pirinçlerin Gümrük Vergisi Oranlarının Düşürülmesi23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3322)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 1006 Pozisyonundaki pirinçlerin 30 Nisan 2021 tarihine kadar ithalatında gümrük vergisi oranları düşürülmüştür.
Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin İthalatında Gözetim Uygulaması25 Aralık 2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile tekstil ürünlerinde Kayıt Belgesi uygulamasına ilişkin 2019/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmış olup tebliğ ekindeki tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
Kısa Çalışma Ödeneği ve Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3316)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karara göre 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için tarih 31 Ocak 2021'e uzatılmıştır.

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3317)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karara göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
2022 Dönemi Şebeke Bildirimi
T.C. Devlet Demiryolları'nın resmi internet sitesinde "2022 Dönemi Şebeke Bildirimi" yayınlanmıştır.
Lojistik Sektöründe Eğilimler ve Beklentiler Araştırması
UTİKAD ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi iş birliği ile "Lojistik Sektöründe Eğilimler ve Beklentiler Araştırması" hazırlanmaktadır.

Araştırma ile lojistik sektörünün profili, eğilimleri ile beklentilerinin ortaya çıkarılması ve gelecek politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında yapılan anket sonuçlarından elde edilecek bilgiler doğrultusunda hazırlanacak rapor kamuoyunun değerlendirmesine sunulacaktır. Anket soruları 25 Aralık 2020 tarihine kadar yanıtlanabilecek olup sektörün yol haritasının çizilmesine katkı sağlayacak söz konusu ankete katılmanızı önemle rica ederiz.
CLECAT E-Bülten No.45UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 21 Aralık 2020 tarihli ve 45 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72