Haftalık Bültenler

CLECAT E-Bülteni No.08UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT'ın (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) 08 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Kuru Yük Gemileri İçin Durum Değerlendirme Denetimi İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Kuru Yük Gemileri İçin Durum Değerlendirme Denetimi Hakkında" konulu bir yazı gönderilmiştir.

Yayınlanan yazıda ülkemiz karasularında 100 mille sınırlı liman seferi ve kabotaj seferi bölgelerinde faaliyet gösteren 300 GT ve üzeri kuru yük gemilerindeki mevcut emniyet standartlarının daha üst seviyeye yükseltilmesi amacıyla, 18 Ocak 2017 tarih ve 29952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında İdarece yetkilendirilmiş kuruluşlarca "Durum Değerlendirme Denetimi" yapılacağı bildirilmiştir.
İMEAK DTO Mart 2024 AB BülteniİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İMEAK DTO Mart 2024 AB Bülteni" konulu bir yazı gönderilmiştir.

Gönderilen yazıda Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin haberler bildirilmiştir.
Los Angeles Limanları Güncel GelişmelerT.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından "Los Angeles Limanları Güncel Gelişmeler" konulu bir duyuru yayınlanmıştır.

Yayınlanan duyuruda Kuzey Amerika'nın en büyük deniz işçi sendikası olan International Longshoremen's Association'ın (ILA) grev yapma olasılığı sebebiyle yaşanabilecek aksaklıklara ilişkin olasılıklardan bahsedilmiştir.
Panama Kanalı Günlük Gemi Geçişi Sayısında Artışa GidilmesiT.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından "Panama Kanalı Günlük Gemi Geçişi Sayısında Artışa Gidilmesi" konulu bir duyuru yayınlanmıştır.

Yayınlanan duyuruda 18 Mart 2024 tarihinden itibaren kanaldan günlük 24 olarak uygulanan gemi geçişi sınırlamasının 27'ye çıkarılacağı ve bir sonraki duyuruya kadar 7'si neomax, 20'si panamax gemilerinin günlük geçişlerine izin verileceği bildirilmiştir
Dolaşım Belgeleriİstanbul Ticaret Odası tarafından "Dolaşım Belgeleri" konulu bir duyuru yayınlanmıştır.

Yayınlanan duyuruda basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR dolaşım belgesi kullanma hakkına sahip YYS veya OKSB sahibi firmalar başta olmak üzere, AB’ye ihracat yapan firmaların stoklarında bulunan ve eski formatta basımı yapılmış A.TR dolaşım belgelerinin, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla kullanılamayacağı ve Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatlarda sorun yaşanmamasını teminen, eski formatta basımı yapılmış bu belgelerin ihracatçı firmalar veya kanuni temsilcileri tarafından elektronik ortamda (MEDOS) zayi işlemi yapılarak imha edilmesi bildirilmiştir.
Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Yeni Dijital Kayıt Sistemi "Carm" Uygulaması İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Yeni Dijital Kayıt Sistemi "Carm" Uygulaması" konulu bir yazı yayınlanmıştır.

Yayınlanan yazıda Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu'nun (CBSA) yeni dijital kayıt sistemi olan "CBSA Assessment and Revenue Management-CARM"ın 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlükte olacağı, belirtilen tarih itibarıyla "CARM"ın, "CBSA"nın resmi kayıt sistemi haline geleceği ve Kanadalı ithalatçılar ve ticaret zincirinde yer alan diğer ortakların yükümlü oldukları gümrük vergileri ve diğer vergileri ödemek için kullanacakları resmi platform olacağı belirtilmektedir.
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu Sektör DuyurusuİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Ekonomik Tarife Sorunları Grubu Sektör Duyurusu" konulu bir yazı yayınlanmıştır.

Yayınlanan yazıda gümrük vergisi askıya alınmış olan ve belirlenmiş eşya listesinde olup kriterleri sunulan ürünler özelinde, 2025 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesi ile ilgili en geç 10 Nisan 2024 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı'na uzatma başvurusu yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Sınır Ticareti İşlemleriT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Sınır Ticareti İşlemleri" konulu bir yazı yayınlanmıştır.

Yayınlanan yazıda 2 Aralık 2021 tarihli ve 4874 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin Karar uyarınca yürütüldüğü ve bu karar kapsamındaki beyan ve kontroller sırasında ilgili kararın 13. maddesinde yer alan sınır ticaretine ilişkin yetkilendirilen gümrük idareleri ile yetkili illere uygun işlem tesis edilmesinin önemi belirtilmiştir.
Üretken Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkileri ve Girişimcilik Semineriİstanbul Ticaret Odası tarafından "Üretken Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkileri ve Girişimcilik" konulu bir duyuru yayınlanmıştır.

Yayınlanan duyuruda "Üretken Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkileri ve Girişimcilik" Seminerinin, 21 Mart 2024 Perşembe günü 09.30 - 13.30 saatleri arasında 4. Kat Meclis Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Irak Ulaştırma, Havalimanları ve Lojistik Hizmetler Uluslararası FuarıT.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Irak Ulaştırma, Havalimanları ve Lojistik Hizmetler Uluslararası Fuarı" konulu yazı iletilmiştir.

İletilen yazıda 30 Eylül-3 Ekim 2024 tarihleri arasında Bağdat Uluslararası Fuarı alanında Irak Ulaştırma, Havalimanları ve Lojistik Hizmetler Uluslararası Fuarı'nın düzenleneceği bildirilmişir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr