Haftalık Bültenler

Bilge Sistemindeki KDV Oranı Seçimine İlişkin BilgilendirmeT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "KDV Oranlarının Tespiti" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" uyarınca BİLGE Sistemi'nde %8 olarak uygulanmakta olan KDV oranının %10, %18 olarak uygulanmakta olan KDV oranının %20 olarak uygulanmasına yönelik güncelleme yapıldığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, BİLGE Sistemi arayüzünde düzenleme çalışmalarının devam ettiği, KDV oranının seçildiği kutucukta halen KDV8 ve KDV18 seçeneklerinin yer aldığı, teknik çalışmalar tamamlanana kadar KDV oranının %10 olarak beyanı için KDV8, %20 olarak beyanı için ise KDV18 seçeneğinin kullanılmaya devam edileceği bildirilmiştir.
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93)'nde Yapılan Değişiklik13 Temmuz 2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete'de "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarının %50 oranında artırıldığı bildirilmiştir.
Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık AnlaşmasıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.
MIP - İthalat Dolu Konteyner Kapı Çıkışları ile İlgili BilgilendirmeMIP tarafından "İthalat Dolu Konteyner Kapı Çıkışları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda limandan karayolu ile çıkacak dolu ithalat konteynerlerine liman ardiyesinin ilk 7 gününde kapı çıkışları yapmaları halinde konteyner başına $25 erken çıkış teşviği sağlanacağı ve ilk 7 günden sonra kapı çıkış yapan konteynerlere de konteyner başına $40 geç çıkış ek ücreti uygulanacağı bildirilmiştir.

Limitli süreli uygulamanın, liman ardiye başlangıç tarihi 8 Temmuz 2023 olan konteynerler ile başladığı, ardiye başlangıç tarihi 31 Temmuz 2023 olan konteynerler ile son bulacağı belirtilmiştir.
MIP - Araç Rezervasyon Sistemi (VBS)MIP tarafından "Araç Rezervasyon Sistemi (VBS)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda "Araç Rezervasyon Sistemi (VBS)"ne Eylül 2023 tarihinde geçiş yapılmasının planlandığı, konuyla ilgili tanıtım ve eğitim çalışmalarının düzenleneceği belirtilmiştir.

Firmalarda çalışan şoförlerin kayıtlarının talep edileceği bu yeni sistemde kayıt işleminin gerçekleşmesi için her bir şoförün https://mipisg.mersinport.com.tr/ bağlantısı ile çevrimiçi "MIP İş Sağlığı ve Güvenliği" sistemine giriş yapması ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi"ni tamamlamış olması gerektiği bildirilmiştir.

Eğitimini tamamlamamış şoförler için sistem tarafından kayıt esnasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Eksik" uyarısı verileceği, bu sebeple kayıt işlemi gerçekleşmeyeceğinden bir sonraki adıma geçiş yapılamayacağı belirtilmiştir.
MIP - Yanaşma Penceresi ile İlgili BilgilendirmeMIP tarafından "Yanaşma Penceresi ile İlgili Bilgilendirme" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 7 Ağustos 2023 tarihinden itibaren EMH rıhtımı ve 8 numaralı rıhtıma yanaşacak gemiler için, 15 Mayıs 2023 tarihinde askıya alınan Yanaşma Penceresi uygulamasının yeniden hayata geçeceği belirtilmiştir.

İlgili koşul ve gerekliliklere uygun olan gemi acentelerinin ve hatların 31 Temmuz 2023 tarihine kadar Yanaşma Penceresi için başvuru yapabileceği bildirilmiştir.
İMEAK DTO Temmuz 2023 AB Bülteni ile İlgili BilgilendirmeİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İMEAK DTO Temmuz 2023 AB Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Yurtiçi Eşya Tarifesi'nde Yapılan DeğişikliklerTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı tarafından tarife düzenlemesine ilişkin "Genelge E/35 ve E/36" yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgeler ile TCDD Taşımacılık Eşya Tarifesi'nin bazı maddelerinde 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan KDV düzenlemeleri doğrultusunda güncelleme yapılmış olup Genelge E/35 ile yurtiçi tam vagon işlemli yük taşıma ücretleri ile ek hizmet ücretleri 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren KDV oranı %20 olacak şekilde düzenlenmiştir.
Azerbaycan Gümrük Kapılarında Yaşanan SorunlarTOBB TIR İşlemleri tarafından "Azerbaycan Gümrük Kapılarında Yasal Haklarından Fazla Miktarda Sigara Getiren TIR Şoförlerinin Yaşadıkları Sorunlar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda son dönemlerde Azerbaycan gümrük kapılarında yasal haklarından fazla miktarda sigara getirdikleri iddiasıyla alıkonulan TIR şoförlerinin yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verilmiş ve sorunların tekrarlanmaması için nakliye şirketlerinin, ülkemizden Azerbaycan’a yük taşıyan veya Azerbaycan’dan transit geçen TIR şoförlerinin bilgilendirilmesi talep edilmiştir.
Verhniy Lars Sınır Kapısı'nda Kapasite ArtırımıOrta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından "Verhniy Lars Sınır Kapısı'nda Kapasite Artırımı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Verhniy Lars Sınır Kapısı’nda yapılan teknik çalışmalar sonucunda TIR geçişi için kullanılan peron sayısının 6’dan 12’ye çıkarıldığı ve giriş-çıkış yönünde işlem yapılan TIR sayısının günlük ortalama 1.200’e, binek otomobiller için 2.800’e ulaştığı bildirilmiştir.
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma’nın (ADR) 2023 Çevirileri ile İlgili BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma’nın (ADR) 2023 Çevirileri Web Sitemizin Mevzuat - Uluslararası Sözleşmeler Kısmında Yayınlanmaktadır" konulu bir duyuru yapılmıştır.
Brezilya'da Uygulamaya Alınan Kargo ve Transit Kontrol İthalat (CCT) Sistemi ile İlgili BilgilendirmeFIATA tarafından "Brazil Alert - What You Need To Know About The New Cargo and Transit Control (CCT) System " konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Brezilya’da 1 Temmuz 2023 tarihinde uygulamaya alınan "Kargo ve Transit Kontrol İthalat (CCT) Sistemi" hakkında bilgi verilmiş ve uygulamaya ilişkin olarak taşıma işleri organizatörlerinin dikkat etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Tüm kargo kayıtlarının sadece bu sistemde olacağı, tarifeli olmayan uçuşların Mantra sisteminde kalacağı bildirilmiştir.
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Yapılan Değişiklik 8 Temmuz 2023 tarihli ve 32242 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 192)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği gümrük idarelerine Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik12 Temmuz 2023 tarihli ve 32246 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
Deprem Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllere Bağlı İdarelerde Süre Uzatımları ve Güncelleme TalepleriT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllere Bağlı İdarelerde Süre Uzatımları ve Güncelleme Talepleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda deprem sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illere kayıtlı gümrük müşavirlerinin ilgili bölge müdürlüklerine yapılması gereken bildirimlerin süresinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.
Gümrüklerde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Tanıtım Günleri Programına Ait Sunumlarİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Gümrüklerde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Tanıtım Günleri Programına Ait Sunumlar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 10 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen programa ilişkin sunumlar paylaşılmıştır.
Ticaret Müşavirleri ile HİB Söyleşileri Temmuz ProgramıHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Ticaret Müşavirlerimiz ile HİB Söyleşileri Temmuz Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda hizmet ihracatçısı firmaların yurt dışı pazarlar hakkında güncel olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, yeni pazarlar keşfederek ihracatlarını arttırmak ve yurt dışı pazarlarındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin firmaları bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde planlanan webinarlara ilişkin detaylar paylaşılmıştır.
E-Ticarette Uzmanlık EğitimiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 17 Temmuz 2023 tarihinde Amazon Türkiye, Trendyol ve Yemeksepeti olmak üzere, Askon Design Center, Hipotenüs, Ideasoft, Ticimax ve TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) iş birliği ve katkılarıyla çevrimiçi "E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi"nin başlayacağı bildirilmiştir.
Denizcilik Sektöründe Elektronik Haberleşme Ar-Ge Projeleri Tanıtım ToplantısıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda denizcilik sektöründe elektronik haberleşme temelli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı yetkilileri tarafından 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 14.00'te İMEAK DTO Meclis Toplantı Salonu'nda "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sektöründe Elektronik Haberleşme Ar-Ge Projeleri Tanıtım Toplantısı"nın gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Türkiye-Suudi Arabistan-Katar-BAE İş ForumlarıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye-Suudi Arabistan-Katar-BAE İş Forumları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 17-18-19 Temmuz 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde (17 Temmuz 2023 Pazartesi), Katar'ın Doha şehrinde (18 Temmuz 2023 Salı) ve BAE'nin Abu Dabi Emirliği'nde (19 Temmuz 2023 Çarşamba) İş Forumu düzenlenmesinin planlandığı belirtilmiştir.
Güney Afrika Helal Ticaret, Lojistik ve İmalat FuarıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan duyuruda 9-11 Kasım 2023 tarihleri arasında Johannesburg'da "Güney Afrika Helal Ticaret, Lojistik ve İmalat Fuarı"nın düzenleneceği bildirilmiştir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA'nın (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) 12 Temmuz 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.21UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT'ın (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) 21 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.