Haftalık Bültenler

Beyanname ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasıİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Beyanname ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 25 Nisan 2023 tarihli ve 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile muhtasar ve prim hizmet, konaklama vergisi ve damga vergisi, kurumlar vergisi, geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba-BS formlarına, e-defterlere, "Elektronik Defter Beratları"na ilişkin sürelerin uzatıldığı bildirilmiştir.
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihler25 Nisan 2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7164)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda;
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma'nın 14 Ocak 2023,
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma'nın 10 Ocak 2023,
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın 30 Aralık 2022
tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması27 Nisan 2023 tarihli ve 32173 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7180)" yayınlanmıştır.
Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği24 Nisan 2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)" yayınlanmıştır.
Güçlü ve Yeşil KOBİ'ler ProgramıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Güçlü ve Yeşil KOBİ'ler Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Bilkent Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology tarafından bankalardan ücretsiz danışmanlık ve destek yoluyla Türk firmalarına karbon emisyonlarını azaltmaları, enerji verimliliğini artırmaları ve malzeme maliyetlerini düşürmeleri, daha yüksek katma değerli ürünlere geçmeleri konularında yardımcı olmak amacıyla Güçlü ve Yeşil KOBİ Projesi'nin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin katkılarıyla hayata geçirileceği belirtilmiştir.

Proje kapsamında firmaların, çevrimiçi sunulacak olan programa ücretsiz katılarak sektör uzmanlarından danışmanlık ve sonrasında bankacılar ile birebir görüşme ve destek alma imkanına sahip olacakları bildirilmiş olup Güçlü ve Yeşil KOBİ'ler programına katılabilmek için son başvuru tarihinin 12 Mayıs 2023 olduğu belirtilmiştir.
Yeni AB Sanayi StratejisiT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Yeni AB Sanayi Stratejisi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ABD tarafından yeşil ve dijital dönüşüm için stratejik sektörlerde üretim altyapısının geliştirilmesini hedefleyen Enflasyonla Mücadele Yasası’nın akabinde Avrupa Komisyonu tarafından 16 Mart 2023 tarihinde Yeşil Mutabakat Sanayi Planı’nın bir parçası olarak Net Sıfır Sanayi Yasası ile Kritik Hammaddeler Tüzüğü taslaklarının hazırlandığı belirtilmiş olup taslaklara ilişkin özet bilgi notları paylaşılmıştır.
Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-Tasarım Çerçeve YönetmeliğiT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-Tasarım Çerçeve Yönetmeliği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Sürdürülebilir Ürünler İnisiyatifi kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 31 Mart 2022 tarihinde sunulan Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-Tasarım Yönetmeliği (Ecodesign for Sustainable Products-ESPR) önerisine ilişkin yasama sürecinin devam ettiği ve AB Konseyi İsveç Dönem Başkanlığı tarafından, yönetmelik önerisiyle ilgili olarak rekabetçilik ve büyüme için çalışma grubu bünyesinde devam eden teknik istişarelere rehberlik etmek üzere hazırlanan iki tartışma belgesinin paylaşıldığı bildirilmiştir.
Ulusal Katkı BeyanıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü tarafından "Ulusal Katkı Beyanı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)'ne sunulan Niyet Edilmiş Ulusal Katkı Beyanı (INDC) referans senaryosuna göre 2030 yılı için artıştan %41 oranında azalış ile 695 milyon ton CO2 eşdeğeri emisyon hedeflendiği ve tepe yılı olarak da 2038 yılının belirlendiği bildirilmiş olup Ulusal Katkı Beyanı'nın Türkçe ve İngilizce metinlerinin paylaşıldığı belirtilmiştir.
PAPERWORLD MIDDLE EAST 2023 Fuarı İhalesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "PAPERWORLD MIDDLE EAST 2023 Fuarı Denizyolu/Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Hizmetlerinin Temini İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 21-23 Kasım 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai Emirliği’nde düzenlenecek PAPERWORLD MIDDLE EAST 2023 Fuarı kapsamında nakliye, lojistik ve gümrük işlemlerinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 18 Mayıs 2023 tarihi saat 16.30'a kadar İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Limanlar Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklik27 Nisan 2023 tarihli ve 32173 sayılı Resmi Gazete'de "Limanlar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
Deniz Taşımacılığı Sektörünün Dekarbonizasyonuna Yönelik Teknik Uygunluk DeğerlendirmesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Deniz Taşımacılığı Sektörünün Dekarbonizasyonuna Yönelik Teknik Uygunluk Değerlendirmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda IMO resmi internet sitesinde yer alan Düşük ve Sıfır Karbonlu Deniz Taşımacılığı İçin Geleceğin Yakıtları ve Teknolojisi Projesi kapsamında yürütülen hazırlık ve uygunluk çalışması hakkında bilgilerin bulunduğu "Deniz Taşımacılığı Sektörünün Dekarbonizasyonuna Yönelik Teknik Uygunluk Değerlendirmesi" başlıklı duyurunun Türkçe çevirisinin paylaşıldığı belirtilmiştir.
Orta Koridor Kullanımı ve Potansiyeli AnketiOECD tarafından "Orta Koridorun Ticari Potansiyelinin Gerçekleştirilmesi: Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’de Özel Sektör Perspektifi" OECD Projesi kapsamında bir anket hazırlanmıştır.

OECD Avrasya Rekabetçilik Programı ve OECD İstanbul Merkezi'nin "Orta Koridor" olarak adlandırılan Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası (TITR) üzerine başlattığı analitik çalışma kapsamında gerçekleştirilecek anket 15 Mayıs 2023 tarihine kadar doldurulabilecektir. Anket ile özel sektör aktörlerinin darboğazlara ilişkin görüşlerinin toplanması ve ulaşım altyapısı ihtiyaçları, ticareti kolaylaştırma ihtiyaçları ile bölgesel koordinasyona yönelik reform ve uygulama önceliklerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Proje ve anket güzergahın dört ana ülkesi olan Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi kapsamaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması26 Nisan 2023 tarihli ve 32172 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7177)" yayınlanmıştır.
Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması26 Nisan 2023 tarihli ve 32172 sayılı Resmi Gazete'de "Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7176)" yayınlanmıştır.
Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması25 Nisan 2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmi Gazete'de "Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7160)" yayınlanmıştır.
Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Yapılan Değişiklik25 Nisan 2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmi Gazete'de "Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti24 Nisan 2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır.
İthalat Rejimi Kararında Yapılan Değişiklik25 Nisan 2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmi Gazete'de "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7167)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile İthalat Rejimi Kararına ekli 1 sayılı listede yer alan "10. Fasıl" başlıklı tabloda bulunan ve kararda GTİP bilgisi verilen eşyaya ilişkin satırların güncellendiği belirtilmiştir.
Caspian Energy Investment ForumDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan duyuruda 30 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Hilton Bomonti Otel'de "Caspian Energy Investment Forum"un düzenleneceği belirtilmiştir.

Forum kapsamında önde gelen ülkelerin kalkınma modelleri, Orta Doğu’nun kalkınması, dijital ekonomi, yeşil enerji ve Türk dili konuşan ülkeler arasında ticari ve ekonomik iş birlikleri hakkında değerlendirmeler yapılacağı bildirilmiştir.
Webinar/FIATA Digital Lab - Raft/ICC GenesisUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından 16 Mayıs 2023 tarihinde 16.00-17.00 saatleri arasında taşıma işleri organizatörlerinin müşterilere daha fazla değer sunmalarını sağlayan akıllı navlun otomasyon platformu olan Raft ve dijital sertifikasyon aracı olan ICC Genesis fatura beyannameleri ile ilgili webinar düzenlenecektir.
Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri FuarıUTİKAD'ın destekçileri arasında bulunduğu "Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) tarafından 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecektir.

Lojistik, depolama, bilgi ve otomasyon, e-ticaret, banka, sigorta, gümrükleme firmaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda lojistik sektörünün tüm tedarik ve ihtiyaç zincirlerinin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

UTİKAD üyelerine özel %15 indirimin yanı sıra, 31 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar %10 erken kayıt indirim avantajı da sağlanacaktır. 31 Mayıs 2023 tarihinden sonra gerçekleştirilecek kayıtlar için ise UTİKAD üyelerine %15 indirim sunulmaya devam edilecektir.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılım için iletişim bilgileri:

Gözde Marangoz
Fuarlar Koordinatörü
Tel: 0232 497 11 79
E-Posta: gozde.marangoz@izmirfair.com.tr
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 21 Nisan 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.14UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 14 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr