Haftalık Bültenler

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması6 Nisan 2023 tarihli ve 32155 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Kurumlar Vergisi Beyan RehberiGelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından "Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2022 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesine yönelik olarak Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlandığı belirtilmiştir.
Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın Eklerinde Yapılan DeğişiklikTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "2564 Sayılı Genelge Eki Değişikliği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2564 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'nin uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla ve sektörlerden gelen talepler doğrultusunda T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından Genelge eklerinde değişiklik yapıldığı belirtilmiştir.
AB Mevzuatındaki Yeşil Mutabakata İlişkin Gelişmeler Hakkında Bilgi NotuİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "AB Yeşil Mutabakatı’na İlişkin Gelişmeler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda AB'ye yapılan ihracatın olumsuz etkilenmemesi için, AB'deki gelişmelerin takip edilmesi ve üretim süreçlerinin bu çerçevede gözden geçirilmesinin önem arz ettiği belirtilmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan resmi yazı ve bültenlerin de katkılarıyla TOBB tarafından "AB Mevzuatındaki Yeşil Mutabakata İlişkin Gelişmeler Hakkında Bilgi Notu" hazırlandığı bildirilmiştir.
“Fit for 55” Paketi Altında Yer Alan Çaba Paylaşımı TüzüğüT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık Sektöründen Kaynaklanan Emisyonlar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda "Fit for 55" paketi altında yer alan ve 2030 yılı için Üye Devletler için daha güçlü salım indirim hedefleri belirleyen "Çaba Paylaşımı Tüzüğü"nün kabul edildiği, yeni tüzüğün 2030 yılına kadar karayolu ve yurt içi deniz taşımacılığı, binalar, tarım, atık ve küçük sanayiler için AB düzeyinde 2005 yılına kıyasla %40’lık bir sera gazı salımı azaltma hedefi belirlediği ve her bir Üye Devlet için ulusal hedefler getirdiği belirtilmiştir.

Ayrıca karayolu taşımacılığı sektörünün hem yeni Emisyon Ticaret Sistemi hem de Çaba Paylaşımı Tüzüğü kapsamında ele alınacağı bildirilmiştir.
Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı İçin İhaleİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı Tiflis, Gürcistan 25-28 Mayıs 2023 İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Havayolu, Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 25-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenecek Tiflis Kitap Fuarı’nda, teşhir edilecek yayınevlerine ait yayınların, İTO’ya ait çeşitli doküman ve malzemeler ile bunlar dışında ilgili fuar konusu bağlamında taşınması gerekli görülen diğer ürün ile çeşitli yayınların ve gereçlerin, gidiş dönüş güzergahında havayolu ile komple taşıma ve/veya parsiyel taşıma, lojistik ve gümrükleme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi teminen kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 12 Nisan 2023 tarihi saat 16.30'a kadar İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Denizyolu ile Gelen Eşya İçin Geçici Depolama Veri Giriş Kayıtlarının OtomatikleştirilmesiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Dijitalleşmede Yeni Adım" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda denizyolu ile gelen eşya için mevcut durumda eşyanın tamamının taşıttan boşaltılmasını müteakip gümrük memuru tarafından yapılan geçici depolama veri giriş kayıtlarının 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla Konteyner ve Liman Takip Sistemi uygulanan tüm limanlarda otomatik şekilde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
MIP - İş Güvenliği TedbirleriMersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından "İş Güvenliği Tedbirleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 22 Ekim 2022 tarihli MIP duyurusu doğrultusunda liman kapılarından sahaya giriş yapmak isteyen kullanıcıların kişisel koruyucu donanımlarının bulunmaması ve araç içerisinde dahi giyilmemiş olması durumunda kapı girişlerine izin verilmeyeceği bildirilmiştir.
Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu'nun Toplantı NotlarıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "ISWG-GHG 14 Sonuçları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Uluslararası Denizcilik Örgütü Deniz Çevresini Koruma Komitesi bünyesindeki Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu'nun 14. oturumuna ilişkin notlar paylaşılmıştır.
İMEAK DTO Nisan 2023 AB BülteniİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İMEAK DTO Nisan 2023 AB Bülteni" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler4 Nisan 2023 tarihli ve 32153 sayılı Resmi Gazete'de "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
İstanbul Havalimanı UTİKAD Yeni TemsilcisiUTİKAD üyesi Militzer Münch Uluslararası Nak. ve Loj. Hiz. Tic. A.Ş. firmasından Hüseyin Erbaş, İstanbul Havalimanı UTİKAD yeni temsilcisi olarak belirlenmiştir.

Hüseyin Erbaş, acente, havalimanı idaresi, gümrük ve yer hizmeti kuruluşları arasında iletişimi sağlayacak, havalimanı uygulamaları ve gelişmeler hakkında Havayolu Çalışma Grubu üyelerini bilgilendirecek, UTİKAD görüşlerinin havalimanının ilgili yetkililerine aktarılması adına çalışmalar yürütecektir.
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)’nde Yapılan Değişiklik5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete'de "İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile tebliğe İthalatBİS tanımı eklenerek, ithalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere sunulacak belgeler ve kullanıcının yetki süresinin uzatılması ile ilgili maddelerde İthalatBİS ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
12. Uluslararası Saraybosna İş Forumu (SBF 2023)İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan duyuruda Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da 17-18 Mayıs 2023 tarihlerinde turizm, bilişim teknolojisi, finans ve bankacılık, gıda ve tarım, enerji ve altyapı ile nearshoring, ticaret ve lojistik sektörlerine yönelik olarak "12. Uluslararası Saraybosna İş Forumu (SBF 2023)"nun düzenleneceği belirtilmiştir.
Libya Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri FuarıT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Libya Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Fuarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Libya Fuar Düzenleme Lojistik Şirketi'nin, Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanlığı'nın fahri sponsorluğunda 29-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Misurata Uluslararası Fuarında ikinci Libya Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Fuarı'nı (Translogistica Libya 2023) gerçekleştireceği bildirilmiş ve ülkemizde taşımacılık ve lojistik alanda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve firmalar fuara davet edilmiştir.
17. Uluslararası Denizcilik FuarıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de "Expomaritt Exposhipping İstanbul, 17. Uluslararası Denizcilik Fuarı"nın düzenleneceği bildirilmiştir.

Fuarın, Türkiye'nin en önemli ihracat sektörleri arasında yer alan gemi inşa sektörü ile denizcilik alanında gelişen teknoloji, ürün ve hizmetlerin tanıtılmasına fırsat sunacağı belirtilmiştir.
HİB 2022 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları BaşvurularıHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından yapılan duyuruda 2022 Yılı Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreni başvurularının başladığı bildirilmiştir.

Yapılan duyuruda katılım için Birlik üyesi olma zorunluluğu bulunduğu, Yeminli Mali Müşavir onaylı belge ile ihracat beyan usulüne göre yürütülecek olan başvuru ve değerlendirme sürecinde hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmaların 2022 yılındaki hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı belirtilmiştir.

Liman İşletmeciliği Hizmetleri, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri, Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri ile Yer Hizmetleri kategorilerinde de başvuruların alınacağı etkinliğe 2 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerektiği bildirilmiştir.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleriİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesi amacıyla, Avrupa Komisyonu’nun sponsoru olduğu Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (2023) yarışmasının yapılacağı, ödüllerin 13-15 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan törende sahiplerini bulacağı ve başvuruların en geç 23 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacağı bildirilmiştir.
CLECAT E-BültenleriUTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 11 ve 12 no'lu e-bültenleri yayınlanmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 31 Mart 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr