Haftalık Bültenler

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar24 Mart 2023 tarihli ve 32142 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6994)" yayınlanmıştır.
Arjantin Cumhuriyeti İthalat Sistemi (SIRA) Hakkında BilgilendirmeİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Arjantin İthalat Sistemi/SIRA" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Arjantin'in İthalatı Kapsamlı Gözetim Sistemi'nin (Comprehensive Import Monitoring System-SIMI) kaldırılarak, yerine Arjantin Cumhuriyeti İthalat Sistemi'nin (System of Imports of the Argentine Republic-SIRA) getirildiği, SIRA sistemine ilişkin Türkçe ve İngilizce kılavuzların yayınlandığı, sistem hakkında ayrıntılı bilgi için Arjantin Ticaret Müşavirliği ile iletişime geçilebileceği belirtilmiştir.
MERSİS Numarasının TOBB Bilgi Sistemi'ne EklenmesiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "MERSİS Numarası" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gelir İdaresi Başkanlığı ile TOBB arasında imzalanan Veri Paylaşımı Protokolü kapsamında Güven Damgasına sahip olan altyapı hizmet sağlayıcılarına GİB veri tabanından temin edilen mükellef bilgilerinin TOBB bilgi sistemi üzerinden paylaşıldığı, mevcut sisteme Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarasının da eklendiği bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması Konulu TalimatıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması konulu talimatı doğrultusunda, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi firmaların döviz pozisyon raporlarını her ayın ilk 10 iş günü içerisinde https://tcmbveri.gov.tr adresinde oluşturulan "Özet Döviz Pozisyon Raporu" üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlk raporlamanın Mart 2023 dönemi için yapılması, Mart ayı sonu itibarıyla kredi riskinin belirtilen sınırı aşması durumunda Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde raporlama işleminin tamamlanması gerektiği bildirilmiştir. Takip eden aylarda da stok kredi bakiyesinin raporlama sınırının üzerinde olması durumunda, raporlamaların aylık frekansta takip eden ayın 10 iş günü içerisinde bildirilmeye devam edeceği belirtilmiştir.
Alternatif Yakıtların Mevcut Durumu Hakkında BilgilendirmeİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Alternatif Yakıtların Kullanımı-Mevcut Mevzuat Durumu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda IMO resmi internet sitesinde yer alan Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın (International Chamber of Shipping-ICS) katkılarıyla GreenVoyage2050-Global Industry Alliance to Support Low Carbon Shipping'in (Low Carbon GIA) alternatif düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar çalışma grubu tarafından yapılan denizcilik sektöründeki alternatif yakıtların mevcut durumu hakkındaki detayları ve yorumları içeren duyuru ile mevzuat durumunu gösterir tablo Türkçe'ye tercüme edilerek paylaşılmıştır.
Yeşil Mutabakat Sanayi Planı Kapsamında Avrupa Komisyonu Tarafından Yapılan AçıklamalarT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Yeşil Mutabakat Sanayi Planı Kapsamında AB Devlet Yardımları Mevzuatında Gerçekleştirilen Değişiklikler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Komisyonu tarafından "Yeşil Mutabakat Sanayi Planı" kapsamında yeşil ekonomiye geçişte kilit öneme sahip sektörleri desteklemek üzere 9 Mart 2023 tarihinde "Geçici Kriz ve Geçiş Çerçevesi"nin kabul edildiği belirtilmiş olup Avrupa Komisyonu tarafından yapılan "Geçici Kriz ve Geçiş Çerçevesi Hakkında Komisyon Bildirimi", "Geçici Kriz ve Geçiş Çerçevesi Hakkında Komisyon Açıklaması", "Genel Blok Muafiyet Tüzüğü Hakkında Komisyon Bildirimi" ve "Genel Blok Muafiyet Tüzüğü Hakkında Komisyon Açıklaması" hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
AB Taksonomi Tüzüğü Kapsamında Hazırlanan TebliğlerT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "AB Taksonomisi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Birliği (AB) tarafından, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile ortaya konulan iklim ve enerji hedeflerine ulaşılabilmesi ve bu doğrultuda yatırımların sürdürülebilir proje ve faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla AB Taksonomi Tüzüğü hazırlandığı, firmalar ve yatırımcılar için hangi ekonomik faaliyetlerin çevresel açıdan sürdürülebilir olarak değerlendirilebileceğine ilişkin açık, pratik ve uygulanması kolay tanımların oluşturulmasının amaçlandığı, bir ekonomik faaliyetin çevresel olarak sürdürülebilir olarak tanımlanabilmesi için altı çevresel hedef belirlendiği, iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum hedefi çerçevesinde İklim Tebliği'nin hazırlandığı, geri kalan dört hedefi kapsayacak şekilde taslak bir tebliğ oluşturulduğu belirtilmiştir.
Kıyı Tesisi Bilgi SistemiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda kıyı tesisi izin süreciyle ilgili kıyı tesisleri tarafından yapılacak olan başvuruların ve devamındaki işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi, kıyı tesisi işletmecilerinin başvuruda bulunabilmeleri için Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi (KTBS)'nin devreye alınmış olduğu, yapılacak müracaatların www.tkygm.gov.tr adresindeki "Online İşlemler" menüsü altında bulunan "Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi" üzerinden veya http://ktbs.uab.gov.tr/ adresinden yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Anaklia Derin Deniz Limanı Projesi-GürcistanİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Anaklia Derin Deniz Limanı Projesi-Gürcistan" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gürcistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir Nato’ya atfen, Anaklia Derin Deniz Limanı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Projesi için özel sektör ortağı seçim sürecinin başladığı bildirilmiştir.
TCDD 2024-2028 Stratejik Planı Dış Paydaş AnketiT.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü tarafından "TCDD 2024-2028 Stratejik Planı Dış Paydaş Anketi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına TÜBİTAK TÜSSİDE danışmanlığında başlandığı, planın katılımcı bir anlayışla hazırlanarak tüm paydaşlar için referans bir belge olması amacıyla paydaşların görüşlerinin alınması için bir anket hazırlandığı ve ankete 1 Nisan 2023 tarihine kadar erişim sağlanabileceği belirtilmiştir.
Orta Koridor Kullanımı ve Potansiyeli AnketiOECD tarafından "Orta Koridorun Ticari Potansiyelinin Gerçekleştirilmesi: Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'de Özel Sektör Perspektifi" OECD Projesi kapsamında bir anket hazırlanmıştır.

OECD Avrasya Rekabetçilik Programı ve OECD İstanbul Merkezi'nin "Orta Koridor" olarak adlandırılan Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası (TITR) üzerine başlattığı analitik çalışma kapsamında gerçekleştirilecek anket 20 Nisan 2023 tarihine kadar doldurulabilecektir. Anket ile özel sektör aktörlerinin darboğazlara ilişkin görüşlerinin toplanması ve ulaşım altyapısı ihtiyaçları, ticareti kolaylaştırma ihtiyaçları ile bölgesel koordinasyona yönelik reform ve uygulama önceliklerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Proje ve anket güzergahın dört ana ülkesi olan Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi kapsamaktadır.
Bulgaristan ile Türkiye Arasındaki Sınır Kapılarında Yapılan Dezenfeksiyon İşleminin KaldırılmasıOrta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından "Sınır Kapılarında Yapılan Dezenfeksiyon İşleminin Kaldırılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır kapılarında (Kapitan Andreevo, Lesovo ve Malko Tırnovo) gerçekleştirilen araç dezenfeksiyon işlemlerinin 13 Mart 2023 tarihi itibarıyla kaldırıldığı bildirilmiştir.
Meşhed Başkonsolosunun Lotf Abad Gümrüğü Ziyaretine İlişkin NotlarT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Meşhed Başkonsolosluğumuzun Lotf Abad Gümrüğünü Ziyareti" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İran üzerinden Orta Asya'ya giden taşımacıların İran'ın Türkmenistan sınırındaki Lotf Abad Gümrüğü'nde yaşamakta olduğu uzun bekleme süreleri sorununa ilişkin olarak Meşhed Başkonsolosu ile İranlı gümrük yetkilileri arasında 13 Mart 2023 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildiği bildirilmiş olup toplantıda İran tarafının yaptığı açıklamalar paylaşılmıştır.
7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması23 Mart 2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmi Gazete'de "7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında 31 Aralık 2022 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi amme alacakları ile idari para cezalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler ve Uygulamaya İlişkin KılavuzT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler ve Uygulamaya İlişkin Kılavuz" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda varış öncesi gümrük işlemleri uygulamasından yararlanacak eşya listesi ve uygulamayla ilgili kılavuz paylaşılmış olup güncellenen kılavuzda denizyolu ve havayolu taşımacılığına özel hususlar belirtilmekle birlikte bir taşıma senedine bağlı birden fazla gümrük beyannamesinin açılmasına da imkan sağlandığı belirtilmiştir.
FIATA Rehberi - Dünya Ticaret Örgütü'nün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın UygulanmasıUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından "Guidance On the Implementation of the WTO-TFA" konulu rehber yayınlanmıştır.

Rehberde Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması, Ulusal Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi, ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili yapılan FIATA'nın anket sonuçları, sektörün iyi uygulamaları ve Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı daha iyi anlamak ve çalışmayı optimize etmek için araçlar hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Tarım Ürünleri Lisanslı Depo İşletmesi Lisans Yenileme Süresinin Uzatılması18 Mart 2023 tarihli ve 32136 sayılı Resmi Gazete'de "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile lisanslı depo işletmesi lisansı yenileme süresi iki yıldan üç yıla çıkarılmış olup bu sürenin lisans süresi bir yıl uzatılanlar için lisans süresinin bitiminden itibaren uygulanacağı bildirilmiştir.
Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/30)'de Yapılan Değişiklik24 Mart 2023 tarihli ve 32142 sayılı Resmi Gazete'de "Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/30)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/21)" yayınlanmıştır.
Arap ve Afrikalı Girişimciler Yıllık Yatırım Zirvesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan duyuruda 8-10 Mayıs 2023 tarihleri arasında Abu Dabi'de Arap ve Afrikalı girişimcilerin katılımı ile "Yıllık Yatırım Zirvesi"nin gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Zirvenin Afrika-Arap pazarlarına erişim fırsatlarını kolaylaştırmaya ve artırmaya aynı zamanda da Afrika-Arap KOBİ’lerin dönüştürücü potansiyeli ve ekonomik gücü hızlandırmaya yönelik olarak düzenleneceği belirtilmiştir.
29. Uluslararası WIN EURASIA Fuarı7-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde lojistik, tedarik zinciri yönetimi ve intralojistik sektörlerini kapsayan "29. Uluslararası WIN EURASIA Fuarı" düzenlenecektir.

Fuar, metal işlemeden otomasyon teknolojilerine, elektrik - elektronikten iç lojistiğe kadar en son yenilikleri içermektedir.
Pakistan Lahore Kadın Girişimciler Ticaret FuarıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda 16-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Pakistan Ticaret Bakanlığı Ticaret Geliştirme Merkezi'nin (TDAP-Trade Development Authority of Pakistan) ev sahipliğinde Lahor'da "Pakistan Lahore Kadın Girişimciler Ticaret Fuarı"nın düzenleneceği belirtilmiştir.
CLECAT E-Bülteni No.09UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 9 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr