Haftalık Bültenler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kanun ile Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergilerinin, idari para cezalarının, faizlerin, gecikme faizlerinin, gecikme zammı alacaklarının, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezalarının, kara yollarından usulsüz geçişler sebebiyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olacağı bildirilmiştir.
Deniz Ticaret Odalarına İlişkin Üyelik Bilgilerinin MEDOS Üzerinden Kontrol EdilmesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Deprem Felaketi-Belge Onay Süreçleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda deprem bölgesinde olan ve hizmet verme olanağı bulunmayan Odaya üye firmaların söz konusu Odaya üye olduğuna dair bilginin, 13 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma sunulan Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi'ndeki (MEDOS) ekran aracılığıyla sorgulanarak teyit edileceği ve bahse konu kontrolün müspet olması durumunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 5 Nisan 2022 tarihli ve 3534 sayılı yazısında detayları verildiği şekli ile belgelerin onay işleminin tamamlanacağı bildirilmiştir.
Tedarikçim Deprem Bölgesinden ProgramıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye genelindeki büyük ölçekli işletmelerin hammadde ve ara madde ihtiyaçlarını deprem bölgesinden karşılamasını sağlayarak, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan depremlerden etkilenen işletmelerin yeniden faaliyete geçme sürecini hızlandırmak ve destek olmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı"nın başlatıldığı bildirilmiştir.
Kamboçya Krallığı Yatırım YasasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Kamboçya Krallığı Yatırım Yasası" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kamboçya Kalkınma Konseyi tarafından hazırlanan Kamboçya Krallığı Yatırım Yasası'nın özeti ve yasaya ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu paylaşılmıştır.
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2023İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2023" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri Projesi'nin amacının işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmek olduğu ve 2011 yılından itibaren ülke olarak katılım sağlanan ödül programının duyurulması ve ülkemizden 2 adayın belirlenerek Avrupa Komisyonu'na bildirilmesi konusunda KOSGEB'in görevlendirilmiş olduğu yarışmaya; yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu-özel ortaklıkları, üniversiteler ile KOBİ'lerin (sadece 6. Kategori Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik kategorisinden) başvurabileceği bildirilmiştir.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'ne başvuracak adayların duyuru ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak 23 Haziran 2023 tarihine kadar KOSGEB'e göndermeleri gerektiği belirtilmiştir.
INTA Komisyonu Toplantısı-Yeşil Mutabakat Sanayi PlanıT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "INTA Komisyonu Toplantısı-Yeşil Mutabakat Sanayi Planı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (INTA) 1 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, Avrupa Komisyonu tarafından 1 Şubat 2023 tarihinde açıklanan Yeşil Mutabakat Sanayi Planı’nın ticari boyutu hakkında bir oturum gerçekleştirildiği belirtilmiş olup toplantıda yapılan değerlendirmeler hakkında bilgi verilmiştir.
Otomatik Geçici Depolama Yeri Girişi UygulamasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Otomatik Geçici Depolama Yeri Girişi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine giriş kayıtlarının işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistem aracılığıyla yapılmasına izin verilebileceğine yönelik mevzuat altyapısının oluşturulduğu bildirilmiştir.

Konteyner ve Liman Takip Sistemi (KLTS) aracılığıyla liman işletmesinden gelen tahliye verilerinin geçici depolama yeri giriş verisi olarak kabul edilmesi ve geçici depolama yeri giriş işlemlerinin bu veriler üzerinden, geçici depolama yerinde görevli memur tarafından başkaca bir işlem yapılmasına gerek bulunmaksızın otomatik olarak yapılmasına yönelik teknik çalışmaların tamamlanmasını müteakip testler ve pilot uygulamalar gerçekleştirilerek uygulamanın Konteyner ve Liman Takip Sisteminin uygulandığı tüm limanlarda yaygınlaştırılması aşamasına gelindiği belirtilmiştir.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan görüşler doğrultusunda yaygınlaştırma takvimi hazırlandığı, takvim çerçevesinde 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla uygulamanın Konteyner ve Liman Takip Sistemi (KLTS) uygulanan tüm limanlarda devreye alınmasının planlandığı ifade edilmiştir.
Kazakistan 3. Ülke Geçiş Belgeleri ve TJ9, KZ8, KS11 ve UZ9 Güzergahlarına Sakarya-Karasu Limanı'nın EklenmesiT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçiş Belgesi İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kazakistan 3. ülke geçiş belgelerinin %50'sinin ülkemiz üzerinden transit geçilerek Kazakistan'a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilmesinin, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin Ek-2 "İzlenecek Güzergahlar" bölümünde yer alan TJ9, KZ8, KS11 ve UZ9 güzergahlarına Sakarya-Karasu Limanı'nın eklenmesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir.
Türkmenistan/Türkmenbaşı-Bakü-Türkmenbaşı Güzergahında Ro-Pax Yük Taşımacılığı Ücret Tarifesinde Yapılan DeğişiklikT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "Türkmenistan/Türkmenbaşı-Bakü-Türkmenbaşı Güzergahında Ro-Pax Yük Taşımacılığı Ücret Tarifesinde Yapılan Değişiklik" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda araç uzunluğu 16,50 metre (çekici+dorse) olan araçlar için tek yön 1.200 Dolar olan ücretin 1.000 Dolar, çift yön 1.850 Dolar olan ücretin 1.600 Dolar olarak güncellendiği, 13,50 metrelik dorseler için ücret tarifesinin tek yön 818 Dolar, çift yön 1.309 Dolar olarak belirlendiği bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Tebdil Edilmesi Konulu Anlaşmanın Onaylanması16 Mart 2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6967)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Tebdil Edilmesi Konulu Anlaşma"nın 7 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması16 Mart 2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6967)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması"nın 10 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
TRACECA-Kontrol Noktaları Değerlendirme AnketiT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "TRACECA İstatistik" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda TRACECA koridoru güzergahları boyunca yol kontrol noktalarını değerlendirmek amacıyla ekte yer alan metodolojinin onaylandığı, metodoloji kapsamında yabancı taşımacıların ülkemize ilişkin kontrol noktaları ve Türk taşımacıların diğer ülkelerin kontrol noktaları hakkında görüş bildirmeleri için bir anket hazırlandığı belirtilmiştir.
ICS2 Sürüm-2'nin Uygulanmaya BaşlanmasıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "ICS2 Sürüm-2'nin Uygulanmaya Başlanması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İthalat Kontrol Sistemi'nin (ICS2) ikinci sürümünün 1 Mart 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandığı bildirilmiş olup AB'ye veya AB'den transit olarak başka ülkeye gönderilen tüm eşyalar için posta operatörleri, ekspres kargo taşımacılığı, navlun sevkiyatı, lojistik hizmet sağlayıcıları ve havayolu taşımacılığı sektörlerinde çalışan ticaret erbabının ve şirketlerin, eşyaların AB'ye varışlarından önce Giriş Özet Beyan verilerini ICS2 üzerinden AB gümrüklerine bildirmelerinin zorunlu hale geldiği, verinin bildirilmemesi durumunda eşyanın AB gümrüklerinde durdurularak gümrük işlemlerinin yapılmayacağı, yetersiz beyanların ise reddedileceği ya da yaptırımların olabileceği belirtilmiştir.
Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllere Bağlı İdarelerde Süre Uzatımları ve Güncelleme TalepleriT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllere Bağlı İdarelerde Süre Uzatımları ve Güncelleme Talepleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda olağanüstü hal ilan edilen illere kayıtlı gümrük müşavirlerinin ilgili bölge müdürlüklerine yapmaları gereken bildirimlerin süresinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.
Endonezya'nın İmza ve Mühür Örnekleri ile Gümrük TarifeleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "D-8 TTA/Endonezya'nın İmza ve Mühür Örnekleri ile Gümrük Tarifeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Endonezya tarafından D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın uygulanması kapsamında kullanılan menşe ispat belgesi örneği, ilgili belgede bulunabilecek imza/mühür örnekleri ve Endonezya'nın taviz listesindeki ürünler paylaşılmıştır.
Kriz Döneminde Marka İletişimi ve Finans Yönetimi Webinarıİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan duyuruda 22 Mart 2023 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında İTO Youtube kanalı üzerinden "Kriz Ortamlarında Marka İletişimi ve Finans Yönetimi" konulu bir webinar düzenleneceği bildirilmiştir.

Webinarda kriz ve marka iletişimi, kriz döneminde markalarda finansal yönetim ve planlama konularında değerlendirmeler yapılacaktır.
IATA Cass Link ve CHAMP Shipply Vision Truck Dijital Platformları Hakkında WebinarUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından 30 Mart 2023 tarihinde Türkiye saati ile 16.00-17.00 saatleri arasında IATA Cass Link ve CHAMP Shipply Vision Truck dijital platformları hakkında bir bilgilendirme webinarının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
IATA Etkinlik Takvimi ve IATA World Cargo SymposiumUluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından 2023 yılı etkinlik takvimi paylaşılmıştır.

Ayrıca 25-27 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek World Cargo Symposium için kayıtların başladığı bildirilmiştir.
2022 Yılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Faaliyet RaporuT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "2022 Yılı Faaliyet Raporu" yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.08UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 8 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 13 Mart 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr