Haftalık Bültenler

Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklerin Ertelenmesiİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklerin Ertelenmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve sigortalı çalıştıran işyerleri, sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılar için ertelenen yükümlülüklere ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Yapılan Değişiklik28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete'de "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/3)" yayınlanmıştır.
Panama-Kosta Rika Ticaret HeyetiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Panama-Kosta Rika Ticaret Heyeti" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 9-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Panama ve Kosta Rika'ya yönelik gerçekleştirilecek, tüm sektörlerin katılımına açık Ticaret Heyetine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
Deprem Bölgesine Gönderilecek Yardım Yükleri İçin MIP Hizmetlerinin Ücretsiz YapılmasıMersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından "Deprem Bölgesine Gönderilecek Yardım Yükleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda yaşanan deprem sebebiyle 6 Şubat 2023-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere deprem bölgelerine limandan sevk edilecek insani yardım yükleri için liman hizmetlerinin ücretsiz sağlanacağı bildirilmiştir.
"Dünya Denizciliğindeki Son Gelişmeler" E-BülteniT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Dünya Denizciliğindeki Son Gelişmeler" konulu e-bülten yayınlanmıştır.
Poseidon Prensipleri Yıllık Faaliyet RaporuİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Poseidon Prensipleri Yıllık Faaliyet Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Poseidon Prensipleri imzacı kuruluşlarının iklim uyum puanlarının Yıllık Faaliyet Raporu 2022 ile üçüncü kez paylaşıldığı, raporda finans kurumlarının iklim değerlendirmelerinden çıkarımları hakkında yorumlarının, gelecek süreçte iş faaliyetlerinin ve karar alma mekanizmalarının nasıl bilgilendireceğine dair görüşlerinin yer aldığı belirtilmiştir.
Vnukova Havalimanı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kompleksi ProjesiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Vnukova Havalimanı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kompleksi Proje Önerisi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya pazarına özellikle mal ihracatı yapan/yapacak olan firmalar için uzun vadeli kiralama imkanı ile tam zamanlı depo ve lojistik hizmetleri sunulacağının belirtildiği "Vnukova Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kompleksi Projesi" hakkında hazırlanan sunum paylaşılmıştır.
Rusya Gümrük Geçişlerinde Elektronik Randevu UygulamasıT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "Rusya Gümrük Geçişlerinde Elektronik Randevu Uygulaması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya Federasyonunca ihdas edilen 17 Şubat 2023 tarihli ve 24-FZ sayılı Federal Kanun ile, sınır geçişlerinden önce yol boyu aşırı kuyrukların oluşmasının ve sürücülerin uzun süre olumsuz koşullarda beklemelerinin önlenmesi amacıyla uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçların hükümetçe belirlenecek sınır kapılarından geçişleri için önceden belirli bir gün ve saat için randevu alınması zorunluluğu getirildiği bildirilmiştir.
Polonya-Belarus Sınır Geçişlerinin KapatılmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "Polonya-Belarus Sınırının TIR Geçişlerine Kapatılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Polonya Hükümetinin kamu güvenliğini sağlamak amacı ile Polonya-Belarus Kukuryki-Kozlovichi karayolu sınır kapısındaki geçişleri 21 Şubat 2023 tarihinde saat 19.00 itibarıyla durdurduğu, yolcu taşımacılığı yapan taşıtların yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ve EFTA ülkelerine ait taşıtların ise (Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre plakalı taşıtlar da dahil), bu karardan muaf tutulduğu belirtilmiş, ayrıca Polonya ile Belarus arasındaki diğer sınır kapılarının eşya taşımacılığına kapalı olması nedeni ile bu kararla birlikte ülkemiz taşıtlarının Polonya'dan Belarus'a doğrudan geçiş imkanının kalmadığı bildirilmiştir.

Ayrıca Belarus'a yapılan taşımalarda Polonya ve Litvanya güzergahı yerine Rusya üzerinden alternatif güzergahların kullanılmasının yararlı olacağı ifade edilmiştir.
Rusya ve Azerbaycan Geçiş Belgelerine İlişkin BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda,

  • Yılın ilk dönemi için kullanıma açılan 4.500 adet Rusya ikili geçiş belgesinin tükenmesine müteakip 1.000 adet Rusya ikili/3.ülke geçiş belgesinin ikili taşımalar için kullanıma açılmasının,
  • Gürbulak veya Dilucu Sınır Kapıları kullanılarak Rusya üzerinden Belarus'a yapılan taşımalar için İran-Azerbaycan-Rusya-Belarus ile Nahçıvan-İran-Azerbaycan-Rusya-Belarus güzergahlarının eklenmesinin,
  • Hazar Denizi kullanılarak Türkmenistan'a yapılan taşımalara, firmaların talep etmeleri halinde Azerbaycan transit geçiş belgesi yerine Azerbaycan tek-tip geçiş belgesi tahsis edilmesinin
uygun bulunduğu bildirilmiştir.
TIR Karnesi Teminatı Hakkında Bilgilendirmeİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "TIR Karnesi Teminatı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda TIR Karnesi kapsamı yapılan taşımalarda, TIR Sözleşmesi ve ilgili ulusal mevzuata uyulması koşuluyla TIR Karnesi himayesinde taşınan eşya için, gümrük vergi ve resimlerinin yüksek olması gerekçe gösterilerek, ilave teminat talep edilmesi veya TIR Karnesinin kapatılarak başka bir transit sistemi teminatı talep edilmesinin yerinde olmadığı, böyle bir durum ile karşılaşılması halinde TOBB ile iletişime geçilmesi gerektiği belirtilmiştir.
2023 Sürücü Yokluğu AnketiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "2023 Sürücü Yokluğu Anketi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda sürücü yokluğunun, küresel olarak karayolu taşımacılığı sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğu, bununla beraber yolcu ve yük hareketini tehdit ettiği belirtilmiş, bu kapsamda IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) tarafından, sorunun temel nedenlerine ilişkin verileri belirlemek ve analiz etmek amacı ile 2018 yılından beri yıllık çevrim içi anketler düzenlendiği, sonuçlarına istinaden raporlar hazırlandığı aktarılmıştır.
Birleşik Krallık STA Kapsamında Yürütülecek İşlemlerT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Birleşik Krallık STA" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'na göre gümrük idarelerinde farklı uygulamaların tatbik edildiği belirtilmiş ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen yürütülmesi gereken işlemlere ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
İstisnai Kıymetle Beyan Formu'nun Tek Pencere Sistemi Üzerinden Aktarılma Süresinin UzatılmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "İstisnai Kıymetle Beyan Formu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda istisnai kıymetle beyana ilişkin daha önce izin başvurusu yapılarak uygun görülen ve ithalat/tamamlayıcı beyan süreci devam eden başvuruların, form üzerinde yapılan teknik düzenlemeler nedeniyle, Tek Pencere Sistemi üzerinden yükümlüsünce elektronik sisteme aktarılma süresinin 1 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.
Doğrudan/Dolaylı Temsilcilere YKTS Üzerinden E-Posta Gönderilebilmesine İlişkin DüzenlemeT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Yükümlü Geri Bildirim Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (YKTS)'nde firma bilgileri alanına yalnızca bir adet elektronik posta adresi girilebildiğinden elektronik bildirimlerin sağlıklı bir şekilde iletilebilmesini teminen ithalat beyannamelerinde alıcının, ihracat beyannamelerinde ise göndericinin YKTS'de kayıtlı elektronik posta adresine ilaveten beyannameyi tescil eden doğrudan/dolaylı temsilcilerin (beyannamenin 54 numaralı hanesinde yer alan) YKTS'de onaylı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postası gönderilmesine ilişkin teknik düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.
YKTS'ye UETS Adresi Alanının EklenmesiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "YKTS-KEP ve UETS" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda YKTS "Firma Bilgileri" sekmesinde "KEP adresi" alanına ilaveten "UETS adresi" şeklinde yeni bir alan eklendiği, YKTS firma bilgilerinde KEP ve UETS adresi eklenmesi veya güncellenmesi durumunda güncel bilgilerin sisteme yansıyacağı belirtilmiş olup kaydın ilgili Gümrük Müdürlüğünce yeniden onaylanmasına gerek olmadığı bildirilmiştir.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Yapılan Değişiklik3 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6886)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'ın EK-1'inde yer alan tabloda 8703.80.10.00.11 ve 8703.80.10.00.19 GTİP'li satırlar değiştirilmiş ve tabloya dipnot olarak "(10)-Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında İGV %40 olarak uygulanır" ifadesi eklenmiştir.
Lojistik ve Tedarik Zinciri Operasyonları: İnsani Yardımlar Webinarıİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan duyuruda 6 Mart 2023 Pazartesi günü 13.00-15.30 saatleri arasında İTO Youtube kanalı üzerinden "Lojistik ve Tedarik Zinciri Operasyonları: İnsani Yardımlar Webinarı"nın düzenleneceği bildirilmiştir.
Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbet Toplantıları - Suudi Arabistan Pazarına GirişT.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından 7 Mart 2023 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Zoom Platformu üzerinden "Suudi Arabistan Pazarına Giriş" konulu bir elektronik sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir.
IATA Cass Link ve CHAMP Shipply Vision Truck Dijital Platformları Hakkında WebinarUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından 30 Mart 2023 tarihinde Türkiye saati ile 16.00-17.00 saatleri arasında IATA Cass Link ve CHAMP Shipply Vision Truck dijital platformları hakkında bir bilgilendirme webinarının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Peru 2023 Yılı FuarlarıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Peru 2023 Yılı Fuarları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Peru'da 2023 yılında düzenlenmesi planlanan fuarlara ilişkin Lima Ticaret Odası tanıtım dokümanı ve Peru fuar listesi paylaşılmıştır.
2023 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik TakvimiUTİKAD tarafından "2023 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi" hazırlanmıştır.

Hazırlanan takvimde 2023 yılı içerisindeki lojistik sektörüyle ilgili dünyada düzenlenecek olan etkinliklere yer verilmiştir.
FIATA E-BültenleriUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 24 Şubat 2023 ve 3 Mart 2023 tarihli e-bültenleri yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr