Haftalık Bültenler

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik3 Şubat 2023 tarihli ve 32093 sayılı Resmi Gazete'de "Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile yönetmeliğin "Demiryolu ile Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Özel Kurallar" başlıklı 6. maddesinde, UTİKAD Demiryolu ve İntermodal Çalışma Grubu toplantılarında değerlendirilip, ziyaretlerde ve görüşlerde gündeme getirilen konular arasında yer alan değişiklikler yapılmıştır.
TİO Yetki Belgesi İndiriminde Son 6 AyT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "TİO Yetki Belgesi İndiriminde Son 6 Ay" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2022 yılı TİO Yetki Belgesi ücretleri üzerinden yapılan indirimlerde son altı aya girildiği ve TİO Yetki Belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların Bakanlık Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği bildirilmiştir.
1 Şubat 2023 Tarihi İtibarıyla Yürürlüğe Giren Antrepoda Kağıtsız Beyanname UygulamasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Antrepoda Kağıtsız Beyanname" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla antrepo beyannamelerinin kağıt ortamda düzenlenmeyeceği ve beyanname eki belgelerin tamamen elektronik olarak ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiş olup antrepoda kağıtsız beyanname uygulaması hakkında bilgiler verilmiştir.
Serbest Bölgeler Kanunu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda değişiklikler yapılmıştır.
Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Eklenecek Belge İşlemleriT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Eklenecek Belge İşlemleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerine ilişkin süreçler hakkında bilgiler verilmiştir.
Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik28 Ocak 2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile insan sağlığı ve çevrenin, zararlı kimyasalların etkilerinden korunması ve bu amaçla zararlı kimyasalların çevreyle uyumlu biçimde kullanılması, bu kimyasalların nitelikleri hakkında bilgi paylaşımının kolaylaştırılması, sözleşmeye taraf olanlar ile diğer ülkelerin, ithalat ve ihracata dair ulusal karar verme süreçlerinde ortak sorumluluk ve iş birliğinin teşvik edilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 2023 Yılı Hizmet BedelleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "2023 Yılı Hizmet Bedelleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan işlemlere ilişkin hizmet bedellerinin güncellendiği, bu kapsamda duyuru ekinde belirtilen işlemlere ait ücretlerin 2 Şubat 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde uygulanmaya başladığı bildirilmiştir.
Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama TalimatıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)"e ilişkin uygulama talimatı yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanması1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
İthalat Rejimi Kararında Yapılan Değişiklik28 Ocak 2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete'de "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6776)" yayınlanmıştır.
SIAL CHINA 2023 Fuarı ve ANUGA 2023 Uluslararası Gıda Fuarı İçin Karayolu/Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhaleleriİstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "SIAL CHINA 2023 Fuarı 18-20 Mayıs 2023 Türkiye Milli İştirak Organizasyonu Havayolu/Denizyolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi" ve "ANUGA 2023 Uluslararası Gıda Fuarı 7-11 Ekim 2023 Türkiye Milli İştirak Organizasyonu Karayolu/Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi" konulu ihale duyuruları yapılmıştır.

Yapılan duyurularda fuar malzemelerinin gidiş güzergahındaki parsiyel taşıma lojistik ve gümrükleme hizmeti işinin temini için kapalı zarf usulü ile ihale yapılacağı ve ihaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini duyurularda belirtilen tarihlere kadar İTO İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Kolombiya (Bogota) ve Gana (Akra) Ticaret HeyetleriTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Kolombiya (Bogota) ve Gana (Akra) Ticaret Heyeti" konulu duyurular yapılmıştır.

Yapılan duyurularda Kolombiya (Bogota) ve Gana (Akra)'ya yönelik gerçekleştirilecek, tüm sektörlerin katılımına açık Ticaret Heyetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 27 Ocak 2023 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.03UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 3 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Ufuk Avrupa Programı Geniş Katılımlı Kamu Kurumları EtkinliğiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Ufuk Avrupa Programı Geniş Katılımlı Kamu Kurumları Etkinliği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Ufuk Avrupa Programı hakkında kamu kurumlarının ve Oda/Borsaların farkındalığının artırılması ve ülkemizin yararlanma oranının yükseltilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından TÜBİTAK ve TOBB iş birliğinde kamu kurumlarına yönelik 6 Şubat 2023 Pazartesi günü çevrimiçi olarak geniş katılımlı bir tanıtım ve bilgilendirme etkinliğinin düzenleneceği bildirilmiştir.
SIL Barcelona Milli Katılım OrganizasyonuHizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından "SIL Barcelona Milli Katılım Organizasyonu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 7-9 Haziran 2023 tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde lojistik ve taşımacılık hizmetlerine yönelik düzenlenecek olan "25. SIL Barcelona Lojistik Fuarı" Türkiye milli katılım organizasyonunun Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması ve yeterli katılım sağlanması durumunda ilk kez Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

25. SIL Barcelona Lojistik Fuarı'na HİB organizasyonu altında katılacak kuruluşlar için fuar yer kirası, standart stant konstrüksiyonu (güvenlik, hostes ve tercümanlık hariç), genel tanıtım giderleri, sigorta ve kayıt ücretlerini içeren m2 katılım bedeli 800 Euro olup ilk aşamada 2.500 Euro ön avans bedeli talep edilmektedir. Ticaret Bakanlığı'nın "5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar" uyarınca organizasyon sonrası firmalara toplam katılım gideri ile ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları üzerinden ödenecek destek oranının ise %60 olmasının öngörüldüğü bildirilmiştir.

Fuara HİB organizasyonunda katılmayı talep eden HİB üyelerinin ekteki başvuru formunu doldurarak HİB'in ekteki duyuruda yer alan banka hesabına 2.500 Euro fuar katılım avans tutarının yatırıldığına dair dekontun en geç 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar hizmetsektor1@hib.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
Pakistan Uluslararası Denizcilik Fuarı ve Konferansı (PIMEC)İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda Pakistan'da denizcilik sektörünün gelişimini hızlandırmak ve mavi ekonomiyi teşvik etmek amacıyla 10-12 Şubat 2023 tarihleri arasında Denizcilik Bakanlığı'nın himayesinde Karaçi EXPO Center'da "Pakistan Uluslararası Denizcilik Fuarı ve Konferansı (PIMEC)"nın düzenleneceği belirtilmiştir.
ECSA Gemi Finansmanı Yuvarlak Masa ToplantısıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "ECSA Gemi Finansmanı Yuvarlak Masa Toplantısı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) tarafından "Özel, Alternatif Gemi Finansmanının Rolü" başlıklı bir seminerin 15 Şubat 2023 tarihinde hibrit şekilde (ECSA ofisi ve çevrimiçi olarak) düzenleneceği ve seminerde denizcilik sektörünün karbondan arındırılma sürecinde yeni ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarına olan ihtiyacın kritik olmaya devam etmesinden yola çıkılarak kamuya alternatif özel finansmanın rolünün değerlendirileceği belirtilmiştir.
Erbil, Süleymaniye, Duhok Yatırım ve Ticaret ForumuTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan duyuruda 25 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta "Erbil, Süleymaniye, Duhok Yatırım ve Ticaret Forumu"nun düzenleneceği bildirilmiştir.
Bangladeş İş ZirvesiTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan duyuruda 11-13 Mart 2023 tarihleri arasında Dakka'da "Bangladeş İş Zirvesi"nin düzenleneceği bildirilmiştir.
2023 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik TakvimiUTİKAD tarafından "2023 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi" hazırlanmıştır.

Hazırlanan takvimde 2023 yılı içerisindeki lojistik sektörüyle ilgili dünyada düzenlenecek olan etkinliklere yer verilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr