Haftalık Bültenler

Çin Gümrüklerinde Uygulanan Bazı COVID-19
Önlemlerinin Yumuşatılmasına Dair Yönerge
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Çin Gümrüklerinde Uygulanan Bazı COVID-19 Önlemlerinin Yumuşatılmasına Dair Yönerge" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Çin Gümrükler Genel İdaresi (GACC) tarafından Çin'e ithali gerçekleştirilecek ürünlerin bazı durumlarda 1-4 hafta arasında bekletildikten sonra beyan edilmesine yönelik mevcut uygulamanın kaldırıldığı ve soğuk zincir ürünlerinin beyan işlemlerinin bekleme olmaksızın başlayabileceği, buna ek olarak COVID-19 test sonucu pozitif çıkan ''düşük ve orta risk grubundaki'' ürünlerin gerekli önlemler alınarak ithal edilebileceği ve mahrece iade ya da imha zorunluluğunun ortadan kaldırıldığı bildirilmiştir.
UK Conformity Assessed (UKCA) İşareti İçin Kolaylaştırıcı Uygulamalar
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "UK Conformity Assessed (UKCA) İşareti İçin Kolaylaştırıcı Uygulamalar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Birleşik Krallık (BK) tarafından 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren CE işaretinin yerini alacak olan UKCA (UK Conformity Assessed) işaretinin uygulamasına dair iş dünyasına yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların açıklandığı ve Avrupa Birliği (AB) uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretlemesine ilişkin hususların, AB tarafından tanınan ülkemiz uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretleme uygulamaları açısından da geçerli olduğu bildirilmiştir.
Nahçıvan Akaryakıt Vergisi
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "Nahçıvan Akaryakıt Vergisi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 25 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Nahçıvan topraklarını terk eden taşıtların belgelerinde kayıtlı depolarında geçirilen benzin ve/veya dizel yakıtların her bir litresi için 0,6 ABD Doları spesifik gümrük vergisi alınmaya başladığı, Nahçıvan topraklarında yabancı plakalı binek araçları ile yük taşıma araçlarının yakıt depoları giriş ve çıkışlarda kontrol edilerek, çıkış anında depolarında girişte bulunandan daha fazla yakıt bulunması halinde aradaki farktan 0,6 ABD Doları gümrük vergisi alınmaya başladığı ve tarım ve inşaat alanlarında kullanılan araçlara Nahçıvan’dan transit geçişte maksimum 300 litre akaryakıt satılmaya başladığı bildirilmiştir.
Kur Korumalı Mevduat (KKM)’ta Kurumlar Vergisi İstisnasının Uzatılması
27 Temmuz 2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete'de "5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5872)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile şirketlerin kur korumalı mevduattan (KKM) elde ettiği faiz ve kar payları ile diğer kazançlarda kurumlar vergisi istisna süresinin uzatıldığı bildirilmiştir.
Yurtiçi Eşya Tarifesi'nde Yapılan DeğişikliklerTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı tarafından tarife düzenlemesine ilişkin "Genelge E/27" yayınlanmıştır.

Genelge E/27'de TCDD Taşımacılık Eşya Tarifesinin "2.13. Vinç ve Forklift Kira Tarifesi" başlığı altında yer alan "2.13.10. Vinç ve Forklift Ücreti" maddesi yeniden düzenlenmiştir.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 22 Temmuz 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.24UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 24 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
UTİKAD-FIATA E-FBL Bilgilendirme Webinarı
FIATA tarafından kullanıma sunulan ve UTİKAD üyelerinin yararlanabildiği e-FBL hizmeti hakkında 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 14.00-14.45 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden FIATA ile bir webinar düzenlenecektir.

FIATA Dijital Projeler Sorumlusu Lucelia Tinembart tarafından e-FBL hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapılacağı webinarda Türkçe çevirmen desteği sağlanacak ve bilgilendirmeler sonrasında soru-cevap bölümü gerçekleştirilecektir.

Webinara katılım sağlamak isteyen üyelerimizin veya firmalarından yönlendirilecek temsilcilerin iletişim bilgilerinin 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar sektorel@utikad.org.tr adresine iletilmesi gerekmekte olup webinar giriş bilgileri katılım teyitlerinden sonra katılımcılarla paylaşılacaktır.
İşyerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi
İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "İşyerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) iş birliği ile 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te çevrimiçi olarak "İşyerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi" düzenleneceği, eğitim kapsamında işyerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışların anlatılacağı bildirilmiştir.
Mısır (Kahire) Ticaret Heyeti
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Mısır (Kahire) Ticaret Heyeti" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında Mısır'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği ve Kahire şehrini kapsayacak organizasyonda Mısır'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin planlandığı bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca heyete katılım başvurularının 29 Temmuz 2022 Cuma günü (bugün) mesai bitimine kadar yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Sivil Havacılık Strateji ToplantısıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Sivil Havacılık Strateji Toplantısı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 7 Eylül 2022 Çarşamba günü İstanbul'da Lazzoni Hotel'de "Sivil Havacılık Strateji Toplantısı"nın düzenleneceği bildirilmiş olup Güneydoğu Avrupa sivil havacılık pazarı, yeni yollar, filolar, iş modelleri, dijital dönüşüm, iyi uygulamalar ve sürdürülebilirlik gibi konuların görüşüleceği belirtilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr