Haftalık Bültenler

Özbekistan ve Gürcistan Geçiş BelgeleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Özbekistan ikili geçiş belgelerinin %10'unun dönüş yükü taşımaları için kullanıma açılmasının ve Karasu Limanı'ndan başlaması planlanan Gürcistan varışlı yeni Ro-Ro hattını kullanmak üzere Gürcistan'a veya Gürcistan üzerinden geçerek taşıma yapacak taşıtlara Sarp Sınır Kapısı çıkışlı güzergahlar doğrultusunda geçiş belgesi tahsis edilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete'de "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanmıştır.

Yapılan değişikliklerle e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların ticari faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve yeni yükümlülükler getirilmiştir.

Taşıma faaliyetine ilişkin olarak; bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerindeki satışları, kendisinin elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı satışları ile elektronik ticaret dışındaki satışları hariç olmak üzere, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında eşya taşımacılığı, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamayacağı maddesi eklenmiştir. Ayrıca bu yükümlülüğe, 4925 sayılı Kanun kapsamında eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunan işletmelerin, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşıma işleri organizatörü veya 6475 sayılı Kanun kapsamında posta hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının 1 Ocak 2024 tarihine kadar uyum sağlaması zorunluluğu getirilmiştir.
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)’nde Yapılan Değişiklik6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 187)" yayınlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile tebliğin "Saat İhtisas Gümrüğü Uygulaması" başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Avrupa Birliği menşeli olmayan" ibaresi "Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan" şeklinde değiştirilmiştir.
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Yapılan Değişiklik2 Temmuz 2022 tarihli ve 31884 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'in "Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Uygulama Esasları" başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "9.500" ibaresi "13.300" olarak değiştirilmiştir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli
Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği
6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete'de "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ve tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitimine ilişkin yetki belgeleri, müfredat, SRC-5 belgesi alma şartları, belge ve sertifika ücretleri gibi konular hakkında usul ve esaslar belirlenmiştir.
Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Rapor ve Eki Onay İşlemiT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Rapor ve Eki Onay İşlemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları (TMGDK) bünyesindeki Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) tarafından hazırlanacak Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu'nun ve ekinin yine aynı maddenin 3. fıkrası gereği TMGDK yetkilisi ve işletme yetkilisi tarafından onaylanması gerektiği bildirilmiştir.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi Değişikliği
İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Türkiye Deniz İşletmeleri (TDİ) A.Ş. Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye Deniz İşletmeleri Ücret Tarifesi'nin 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiş olup tarifede özet beyan işlemleri ilgili bilgiler, eşya teslim işlemleri, tarife ölçümü, liman bekleme ücretleri ile Sarayburnu Kuruçeşme Rıhtımları’nın, Kabatepe, Kuzu ve Uğurlu Limanları’nın hizmet tarifelerinde yapılan değişikliklere yer verilmiştir.
Gürcistan-Rusya Federasyonu ve Gürcistan-Azerbaycan Arasındaki
Sınır Kapıları ve Güzergahlara Dair Bilgilendirme
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Gürcistan-Rf ve Gürcistan-Azerbaycan Arasındaki Sınır Kapıları ve Güzergahlara Dair Gelişmeler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gürcistan'daki kötü hava koşulları ve bozulan yol sebebiyle Rusya Federasyonu sınırında yer alan "Kazbegi" gümrük kontrol noktasının geçici olarak kapatıldığı ve Rusya Federasyonu çıkış yönünde Verhniy Lars Sınır Kapısı'nın kapatılmasından dolayı Türk firmalarının alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

Duyuruda ayrıca, belirlenen kapı yerine farklı kapıya yönelen şoförlere 1.000 GEL para cezası uygulanacağı, Mtsheta-Stepandsminda-Larsi karayolu Rusya istikametinde sel sebebiyle ulaşımın geçici olarak durduğu ve yapılacak güzergah değişikliklerinde ceza ile karşılaşma durumunun olduğu ifade edilmiştir.
Fas'a İhracı Gerçekleştirilecek Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Kontrolü
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Fas'a İhracı Gerçekleştirilecek Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Kontrolü" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlandığı, bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geldiği, Fas gümrük kontrol noktalarında Uygunluk Sertifikası alınması gereken ürün listesinde güncellemeler olduğu ve listede belirtilen ürünlerin uygunluk kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirilmesinin, mezkur ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde ise uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirilmesinin gerektiği bildirilmiştir.
İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret Tercihleri Sistemi
Çerçeve Anlaşması'nın Eklerini Teşkil Eden Türkiye, Bangladeş, Fas, İran, Malezya, Pakistan ve Ürdün’e Ait İlişik Taviz Listelerinin Onaylanması
4 Temmuz 2022 tarihli ve 31886 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşması'nın Eklerini Teşkil Eden Türkiye, Bangladeş, Fas, İran, Malezya, Pakistan ve Ürdün’e Ait İlişik Taviz Listelerinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5765)" yayınlanmıştır.
T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret
Bölge Müdürlüğü İdari İzin Bilgilendirmesi
T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından "İdari İzin-Kurban Bayramı 2022" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Kurban Bayramı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin idari izinli sayılacakları belirtilmiş olup 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde ithalat, ihracat, yolcu ve transit işlemlerinin yürütüldüğü kapı idarelerinde işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir.
Türkiye Lojistik Portalı - Boş Araç İlanı Özelliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye Lojistik Portalı Boş Araç İlanı" konulu bir duyuru Derneğimize iletilmiştir.

İletilen duyuruda Türkiye Lojistik Portalı’nda lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların boş araç/alan bilgilerini girerek ilan oluşturmalarına imkan sağlayan işlemin devreye alındığı bildirilmiş olup bu özellik sayesinde ihracatçıların ve diğer lojistik sektörü firmalarının ihtiyaç duydukları güzergahlarda boş araç/alan bilgilerini görüntüleyerek ilan sahipleriyle irtibata geçebilecekleri ve yüklerinin uygun koşullarda taşınması için anlaşma sağlayabilecekleri belirtilmiştir.
MEPC 78. Dönem Toplantısı SonuçlarıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "MEPC 78. Dönem Toplantısı Sonuçları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) tarafından gerçekleştirilen 78. Dönem Toplantısı'nda revize edilen strateji doğrultusunda gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması, yaşam döngüsü rehberlerinin geliştirilmesi ve kükürt oksitlere yönelik Akdeniz emisyon kontrol alanı (SECA) gibi konular değerlendirilmiş olup toplantı sonuçlarının paylaşıldığı bildirilmiştir.
CLECAT E-Bülteni No.21UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 21 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından 4 Temmuz 2022 tarihli e-bülten yayınlanmıştır.

Yayınlanan e-bültende 2 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen FIATA Genel Kurulu kapsamında yapılan oylama ile UTİKAD İnovasyon ve E-Ticaret Odak Grubu Üyesi Nil Tunaşar'ın FIATA Bilgi Teknolojileri Danışma Konseyi (ABIT) Başkan Yardımcılığı pozisyonuna seçildiği bildirilmiştir.
FIATA Dünya Kongresi 2022
UTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) tarafından 11-16 Eylül 2022 tarihleri arasında Güney Kore'de FIATA Dünya Kongresi 2022 gerçekleştirilecektir.

Kongreye çevrimiçi katılım göstermek isteyenler için katılım ücreti 200 Dolar, fiziken katılım sağlamak isteyenler için ise 900 Dolar olarak belirlenmiştir.
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Venezuela, Arjantin ve Meksika’ya Resmi Ziyaretleri Kapsamında Özel Sektör Heyet ProgramıDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Venezuela, Arjantin ve Meksika’ya Resmi Ziyaretleri Kapsamında Özel Sektör Heyet Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Venezuela, Arjantin ve Meksika ziyaretleri kapsamında DEİK organizasyonunda belirtilen ülkelere yönelik Türk iş insanları heyet ziyareti ve İş Forumları'nın düzenleneceği bildirilmiştir.

Düzenlenecek ziyarete katılım sağlamak isteyen üyelerimizin 12 Temmuz 2022 Salı günü saat 12.00'ye kadar başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
HİB 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları Başvuruları
Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından "HİB 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından 2021 yılı "Hizmet İhracatı Şampiyonları"nı belirlemeye yönelik firma başvuruları alınacağı bildirilmiş olup katılım için Birlik üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir onaylı belge ile ihracat beyan usulüne göre yürütülecek olan başvuru ve değerlendirme sürecinde hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmaların 2021 yılındaki hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı belirtilmiştir.

Liman İşletmeciliği Hizmetleri, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri, Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri ile Yer Hizmetleri kategorilerinde de başvuruların alınacağı etkinliğe 31 Ağustos 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Mediterranean Freight Forum 2022
UTİKAD’ın destekçileri arasında olduğu "Mediterranean Freight Forum 2022" RDL Group tarafından 20 Eylül 2022 tarihinde İstanbul’da Elite World Asia Hotel’de düzenlenecektir.

Forumda armatör, ithalatçı, ihracatçı ve lojistik şirketi mensupları, liman temsilcileri, terminal operatörleri, teknoloji şirketleri, dernek ve kamu temsilcilerinin katılımları ile Akdeniz’deki denizcilik faaliyetlerinin son durumu ele alınacaktır.

Foruma katılmak sağlamak isteyen Türk firmaları için %30 indirim avantajı sunulmaktadır.
Black and Caspian Freight Forum 2022UTİKAD'ın destekçileri arasında bulunduğu "Black and Caspian Freight Forum 2022" RDL Group tarafından 21 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'da Elite World Hotel'de düzenlenecektir.

Forumda uluslararası üreticiler, ithalatçı ve ihracatçılar, deniz taşımacılığı yapan firmalar, demiryolu operatörleri, lojistik firmaları, teknoloji şirketleri, bankalar, dernek ve kamu temsilcilerinin katılımları ile Karadeniz ve Hazar Denizi'ndeki lojistik pazarı değerlendirilecek olup günümüz jeopolitik koşulları, bölgedeki yaptırımlar, altyapıların geliştirilmesi, gümrükleme ve ticaretin dijitalleştirilmesi gibi konular ele alınacaktır.

Foruma katılmak sağlamak isteyen Türk firmaları için %30 indirim avantajı sunulmaktadır.
Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri FuarıUTİKAD'ın destekçileri arasında bulunduğu "Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) tarafından 29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecektir.

Lojistik, depolama, bilgi ve otomasyon, e-ticaret, banka, sigorta, gümrükleme firmaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda lojistik sektörünün tüm tedarik ve ihtiyaç zincirlerinin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

Fuara katılım sağlamak isteyen UTİKAD üyelerine özel %15 indirim sunulmaktadır.

Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılım için iletişim bilgileri:

Gözde Marangoz
Fuarlar Proje Sorumlusu
Tel: 0232 497 11 79 / 0531 250 64 61
E-Posta: gozde.marangoz@izmirfair.com.tr

Sercan Açıkgöz
Fuar Proje Sorumlusu
Tel: 0232 497 11 23 / 0531 250 64 17
sercan.acikgoz@izmirfair.com.tr

Africallia 2022 Forumu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (Genel)" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 19-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Vagadugu'da düzenlenmesi planlanan Africallia 2022 Forumu ile ilgili olabilecek soruların yönlendirilebilmesi için Africallia Daimi Sekreteryası'nın irtibat bilgileri paylaşılmış olup foruma toplamda 15 ülkeden 300'den fazla şirketin katılım göstermesinin beklendiği, özel sektör ve büyük çaplı projelerin uluslararası finansmanına ilişkin tematik etkinliklerin düzenleneceği, taşımacılık ve lojistik sektörleriyle beraber diğer sektörlere de odaklanılacağı belirtilmiştir.
Antananarivo Fuarı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Antananarivo Fuarı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda WYRAI organizasyon firması tarafından Madagaskar'da 3-6 Kasım 2022 tarihleri arasında ithalat, ihracat ve lojistik fuarının gerçekleştirileceği belirtilmiş olup "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar" kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için katılım sağlanacak fuarların T.C. Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri"nde yer alması gerektiği bildirilmiştir.
Paperworld Middle East 2022 Dubai Fuarı İhalesi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından "Paperworld Middle East 2022 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Denizyolu / Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İhale" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan Paperworld Middle East 2022 Fuarı'nın Türkiye Milli Katılımı'nın nakliye, lojistik ve gümrükleme organizasyonunun temini için duyuru ekinde yer alan şartname doğrultusunda kapalı zarf usulü ile ihale yapacağı bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca ihaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 16.30'a kadar İstanbul Ticaret Odası İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr