Haftalık Bültenler

Uluslararası Yük Taşımacılığı Kapsamında Dezenfeksiyon Uygulamasının KaldırılmasıİMEAK DTO tarafından "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 15" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda uluslararası yük taşımacılığı kapsamında Türk ve yabancı uyruklu sürücülerin ülkemize giriş çıkışlarına ve ülkemizden üçüncü ülkelere transit geçişlerine ilişkin usul ve esaslar ile ülkemize giriş yapan araçların dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmalarına dair İçişleri Bakanlığınca uygulanan hükümlerin 23 Mart 2022 tarihinden itibaren uygulanmamasına karar verildiği belirtilmiştir.
Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama FarklılıklarıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları" konulu Genelge (2022/7) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede transit rejimine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları, TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının iptali ve transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası hususlarında gümrük idareleri arasında farklı uygulamaların olduğunun anlaşıldığı belirtilerek ilgili uygulamalara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Transit Rejimi İle İlgili İşlemler Konulu 2012/4 Sayılı Genelgede Yapılan DeğişiklikT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklik" konulu Genelge (2022/6) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile "Transit Rejimi İle İlgili İşlemler" konulu 2012/4 sayılı Genelgenin "Transit Rejiminde Memur Refakati" başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
TIR Karnesi ve TIR+ Yaprağı ÜcretleriİTO tarafından "TIR Karnesi ve TIR+ Yaprağı Ücretleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda döviz artışlarının yarattığı ilave maliyetin sürmesi üzerine fiyat istikrarı sağlanması amacıyla 6 ve 14 yapraklı TIR karnesi ile TIR+ yaprakları için İTO ve TOBB hizmet ücretlerinin 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere yeniden belirlendiği bildirilmiştir.
Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 No'lu Hanesinin Doldurulması ve Kontrol EdilmesiT.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından "Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 No'lu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda işlemleri gerçekleştirilen gümrük beyannamelerinin 31 no'lu hanesinde eşyanın ayrıntılı tanımına yer verilip verilmediğinin kontrol edilmesinin, "Eşyanın Tanımı (31 no'lu hane)" ve "Eşya Kodu (33 no'lu hane)" bölümlerinde yazılı olan bilgilerin birbiriyle uyumlu olup olmadığına dikkat edilmesinin, beyanname ekinde yer alan fatura gibi belgeler ile beyannamede yazılı bilgilerin uyumunun aranmasının, ilgili beyannameler ile ilişkilendirilen Özet Beyan, Transit Refakat Belgesi, Antrepo Beyannamesi gibi belgelerde yazılı olan eşya cinsinin göz önünde bulundurulmasının ve konuya ilişkin Müdürlük personeline gerekli uyarıların yapılmasının gerektiği belirtilmiştir.
Antrepo Seçimi Hakkında KılavuzTT Club tarafından "Antrepo Seçimi" konulu bir kılavuz yayınlanmıştır.

Yayınlanan kılavuzda antrepo seçimindeki riskler ve risklerin yönetimi hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Sarp Sınır Kapısı'nda Yaşanan Yoğunluğun Azaltılması
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "Gürcistan Sınır Kapıları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluğun azaltılması ve alternatif güzergahlardan geçişlerin hızlı ve emniyetli bir şekilde sağlanması adına sürücülerin Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları'na yönlendirilmelerinin olumlu olacağı bildirilmiştir.
Rusya-Ukrayna Krizi Çerçevesinde İhracatçı Firmaların İhracat Taahhütlerini Yerine Getirmelerinin KolaylaştırılmasıT.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından "Mücbir Sebep-Ek Süre Onayı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında vuku bulan savaş hali göz önünde bulundurularak ihracatçı firmaların ihracat taahhütlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılmasını teminen yürürlüğe konulan uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.
Yurtiçi Tam Vagon İşlemli Yük Taşıma Ücretleri ile Ek Hizmet Ücretlerine İlişkin DüzenlemeTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Lojistik Dairesi Başkanlığı tarafından tarife düzenlemesine ilişkin "Genelge E/21" yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede yurtiçi tam vagon işlemli yük taşıma ücretleri ile ek hizmet ücretlerinin 2 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtilmiştir.
Türkiye-Tacikistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar7 Nisan 2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye-Tacikistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5390)" yayınlanmıştır.
Ek Fiyat Farkı Hesaplamalarına İlişkin Kamu İhale Kurumu GörüşleriTOBB tarafından "Ek Fiyat Farkı Hesaplamaları" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda kamuya iş yapan firmaların zararlarının telafisi için talep edecekleri fiyat farkı hesaplamalarında tereddütte kalınan hususlara yönelik Kamu İhale Kurumu görüşleri paylaşılmıştır.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Görevlerine İlişkin Düzenlemeler7 Nisan 2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 98)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararname ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Denizcilik Genel Müdürlüğü görevlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)'nın 1 Nisan 2022 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.13
UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 13 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Speed-Match 2022 International Networking EventTOBB tarafından "Speed-Match 2022 International Networking Event" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek "Speed-Match 2022 International Networking Event" kapsamında havacılık, raylı sistemler ve otomotiv ana ve yan sanayisinde faaliyet gösteren firmaların yeni iş bağlantıları kurabilmeleri amacıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Yeşil Verimlilik EğitimiİMEAK DTO tarafından "Yeşil Verimlilik Eğitimi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) tarafından 23-27 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi ve İngilizce dilinde "Yeşil Verimlilik" konulu bir eğitim düzenlenmesinin planlandığı belirtilmiş olup eğitime katılım sağlamak isteyen adayların Ek'te sunulan AVT Etkinlik Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak 6 Mayıs 2022 tarihine kadar avt.turkiye@sanayi.gov.tr e-posta adresine iletmeleri gerektiği bildirilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr