Haftalık Bültenler

EMCS Kapsamı Dışı Ürünlerin Hırvatistan'a Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi Hakkında Bilgilendirme
T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından "EMCS Kapsamı Dışı Ürünlerin Hırvatistan'a Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Hırvatistan Cumhuriyeti tarafından ısıtma yakıtı veya motor yakıtı dışında kullanım amacı olan (EMCS - Excise Movement and Control System kapsamına girmeyen enerji ürünleri) ürünler için uygulanan özel ulusal kontrol önlemleri kapsamında duyuruda belirtilen CN kodlarına giren ürünler ile ilgili olarak taşıyıcıların bildirim yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
Türk ve Ukrayna Plakalı Römork/Yarı Römorklar ile Yapılan Taşımalar İçin U-Net Otomasyon Sistemi'nde Yapılan Düzenleme
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Türk ve Ukrayna Plakalı Römork/Yarı Römorklar ile Yapılan Taşımalar" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Ro-Ro kullanılarak sadece römork/yarı römork olarak ülkemize gelecek veya ülkemizden gidecek Ukrayna plakalı taşıt birimleri için geçiş veya UBAK İzin Belgesi aranmamasına yönelik U-Net Otomasyon Sistemi'nde gerekli düzenlemelerin yapıldığı bildirilmiş olup geçiş veya UBAK İzin Belgesi'ne ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.
Tam Kapanma Döneminde Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi ve Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi Denetimlerinin Ertelenmesi
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi ve Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi denetimlerinin ertelendiği ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar süresi dolacak olan belgelerin geçerli kabul edileceği belirtilmiştir.
Tam Kapanma Döneminde Düzenlenmesi Gereken Görev Belgelerine İlişkin Yeni Uygulama
T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu bir genelge yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelgede 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma döneminde muafiyet sağlanan sektörlerin temin etmeleri gereken görev belgesi süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılmış olup 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunması gerektiği bildirilmiştir.

Genelge ile ayrıca Görev Belgesi ve Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi örnekleri paylaşılmıştır.
T.C. İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Genelgesi'ne İlişkin Sıkça Sorulan SorularT.C. İçişleri Bakanlığı tarafından "Tam Kapanma Genelgesi Sıkça Sorulan Sorular" konulu bir duyuru yapılmıştır.
Tam Kapanma Döneminde Denizcilik Sektörü Çalışanlarına İlişkin BilgilendirmeT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "30 Nisan 2021 Tarihinde Başlayacak Tam Kapanma Tedbirleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma tedbirlerini içeren genelge ile lojistik zincirinde görev yapanlara tanınan muafiyetlerin denizcilik sektörü çalışanlarını da kapsadığı belirtilmiş olup bilgilendirmelere yer verilmiştir.
Tam Kapanma Döneminde Denizcilik Genel Müdürlüğü Tarafından Alınan TedbirlerT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.
AB’den Gelerek A.TR Dolaşım Belgesi Olmaksızın Serbest Dolaşıma Giren Eşyaya İlişkin BilgilendirmeT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Gümrük Yönetmeliği 205/4-Ç" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda AB’den gelerek A.TR Dolaşım Belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı karar kapsamındaki eşya için sonradan (serbest dolaşıma girişten sonra) A.TR Dolaşım Belgesi'nin ibraz edilmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında eşyanın menşeine ilişkin yükümlü beyanına göre (menşe ispatının yapılmasına gerek bulunmaksızın) işlemlerin tamamlanması gerektiği bildirilmiştir.
Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar Konulu Genelge'de Yapılan Değişiklik
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "2010/41 Sayılı Genelge'de Değişiklik" konulu Genelge (2021/14) yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile 2010/41 sayılı genelgenin sonuna yeni bir paragraf eklendiği belirtilmiştir.
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler - GüncelT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda uygulamadan yararlanacak güncel eşya listesi ile uygulamaya ilişkin kılavuz yayınlanmıştır.
Liman Tek Pencere Sistemi'ndeki Tehlikeli Yük Kodlarının GüncellenmesiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Liman Tek Pencere Sistemi tehlikeli yük kodları güncellenmiştir" konulu bir duyuru yapılmıştır.
Karne Hamillerine TIR Karnesi Düzenleme İşlemleri İçin TOBB Tarafından Yapılan GörevlendirmeTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından "Acentelerin TIR Karnesi Düzenlemesi" hakkında bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Acentelerin TIR Karnesi Düzenlemesi Konusunda Görevlendirilmesi Usul ve Esasları çerçevesinde TOBB tarafından görevlendirilen PLH Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin TIR Sistemi altında faaliyet gösteren tüm Karne Hamillerine TIR Karnesi düzenleme işlemleri için gerekli olan hazırlıkları tamamladığı belirtilmiş olup firmanın Ankara, İstanbul (Muratbey, Güneşli ve Erenköy), Bursa, Gemlik, İzmir ve Mersin ofislerinde 26 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başladığı bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması
30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3927)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması"nın 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması
30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3927)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması"nın 12 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması
30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3927)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"nın 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması
30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3927)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"nın 1 Mart 2009 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolünün Onaylanması30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3926)" yayınlanmıştır.
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Yapılan Değişiklik30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)" yayınlanmıştır.
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklik24 Nisan 2021 tarihli ve 31464 sayılı Resmi Gazete'de "Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile senkron paralel olmayan bağlantılarda ithalat ve ihracat faaliyetinde bulunmak için yapılan lisans tadili başvurularında kuruma sunulması zorunlu olan bilgi ve belgeler hakkında düzenleme yapılmıştır.
İşten Çıkarma Yasağının Haziran Ayına Kadar Uzatılması30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)" yayınlanmıştır.
COVID-19 Tedbirleri Kapsamında İngiltere, Danimarka ve Hindistan'a İlişkin Yapılan Düzenlemeler
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:35" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda İngiltere ve Danimarka uçuşlarının açılmasının ve son 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan kişilere uygulanan karantina önlemlerinin kaldırılmasının, Hindistan'dan ülkemize gelecek kişilere yönelik ise ilave tedbirlerin uygulanmasının uygun olacağı belirtilmiştir.
Naturelgaz Firması "Oto CNG Sürdürülebilirlik Projesi" Hakkında Bilgilendirme Naturelgaz firması tarafından çevreci ve ekonomik bir yenilik olan ve dünya genelinde hızla yayılan "Oto CNG Sürdürülebilirlik Projesi" yürütülmektedir.

Firma lojistik sektöründe çalışan çekici ve kamyonların CNG’ye (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) dönüşümü ve yakıt tedariği ile ilgili Türkiye genelinde faaliyet göstermekte olup firmanın 2021 ana stratejik odağı, lojistik tırlarını/çekicilerini dizelden CNG'ye dönüştürerek firmaların karbon emisyonlarını %20 ve yakıt maliyetlerini %14 - %16’ya varan oranlarda azaltmaktır.

Firma, mevcut durumda Türkiye'deki kritik lojistik güzergahlarda bulunan 9 adet Oto CNG istasyonu ile müşterilere hizmet vermektedir. 2021 yılı itibarıyla Türkiye genelinde çalışan birçok büyük lojistik şirketi ile çok uluslu şirketler de lojistik dağıtımlarında karbon emisyon azaltımı önceliği ile CNG yakıtını kullanmaya başlamıştır.
CLECAT E-Bülten No.16UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 23 Nisan 2021 tarihli ve 16 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
WOF (World of Freight) EXPO 2021
WOF (World of Freight) EXPO 6-8 Ekim 2021 tarihlerinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenecektir.

WOF Expo, Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleşen ve tüm taşımacılık türleri, lojistik ve diğer ilgili sanayi kollarını kapsayan önde gelen bir fuardır. Fuar; otomotiv, elektronik, üretim, ilaç, hızlı tüketim malları, havacılık, perakendecilik, tarımcılık, kimya sanayi, inşaat ve enerji sanayi gibi kilit sektörleri kapsamaktadır.

Fuar kapsamında seminerler ve panel tartışmaları düzenlenecek olup fuar katılımcıları sektör temsilcileri ile buluşma fırsatı bulacaklardır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72