Haftalık Bültenler

Macaristan Sınır KontrolleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Macaristan Sınır Kontrolleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ülkemiz taşıtlarının Macaristan'da bekletildiği, diğer ülke taşıtlarına müsaade edilirken Türk taşıtlarına x-ray zorunluluğu getirildiği ve sınırda bekleyen onlarca taşıt olduğu yönünde şikayetler üzerine konunun Macaristan'ın ilgili makamlarına iletildiği belirtilmekte olup Macaristan tarafınca yapılan açıklamalar bildirilmiştir.
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge - Güncel
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" 15 Ocak 2021 tarihli ve 2733 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönerge ile denizyolu taşımacılığının daha emniyetli gerçekleştirilmesini teminen kıyı tesislerimizden gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması, doğrulanmış brüt ağırlıklarının bildirimi ve tarafların sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmış olup 26 Mart 2019 tarihli yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararı
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Sektörel Politikalar Daire Başkanlığı tarafından "ABAD Kararı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda sürücüsü Bulgaristan'da tutuklanan ülkemizde kurulu taşımacılık şirketine ait bir TIR'a Bulgar makamları tarafından el konulmasının AB hukukuna aykırı bulunduğuna ilişkin 14 Ocak 2020 tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararına dair bilgi verilmiştir.
Fas Gümrük Tarife Kodlarında DeğişikliklerTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Fas Gümrük Tarife Kodlarında Değişiklikler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2021 yılı finans kanununun gümrük tarife kodlarında değişiklikler yapıldığı ve bu değişikliklerin Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmalarının ürün listelerine yansımaları olduğu belirtilmiştir.

Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin 31 Aralık 2020 tarihli ve 6133/222 sayılı Genelge ekinde yer alan tabloda birinci sütunun silinen gümrük tarife kodlarını, ikinci sütunun yeni oluşturulan gümrük tarife kodlarını ifade ettiği bildirilmiştir.
Kuzey Makedonya İsminin MEDOS'a Eklenmesiİstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Kuzey Makedonya İsminin MEDOS'a Eklenmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Yunanistan ile Makedonya arasında imzalanan Prespa Antlaşması'nın 12 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği, bahse konu anlaşmaya istinaden Makedonya Cumhuriyeti'nin resmi adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" (Republic of North Macedonia), kısaltılmış adının ise "Kuzey Makedonya" (North Macedonia) olarak değiştirildiği bildirilmiştir.

Bu doğrultuda ihracatçıların bahse konu ülke ile yapacakları ticarette sıkıntı yaşamamasını teminen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından MEDOS'ta kullanılan ülke listelerinde gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtilmiştir.
Hollanda – Kişisel Koruyucu Ürünlerin GTİP Kodlarında DeğişiklikT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Hollanda – Kişisel Koruyucu Ürünlerin GTİP Kodları Değişti" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Hollanda Gümrük İdaresi tarafından kişisel koruyucu ürünlerin (Koruyucu Maske (Tekstil), Koruyucu Maske (Selüloz/Kağıt), Yüz Koruyucuları (Plastik), Gaz Maskeleri Koruyucu Gözlükler) gümrük kodlarında bazı değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir.
Gümrük Kabahatlerinde İçtimaT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Gümrük Kabahatlerinde İçtima" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 15/1. maddesi hükmünden bahisle serbest dolaşıma giriş beyanının hem 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234/1-(b) maddesini hem de 235/1-(c) maddesini ihlal ettiği hallerde yükümlünün bu ihlaller için belirlenen idari para cezalarından en ağır olanı ile cezalandırılmasının, öte yandan kanunun 235/4-(c) bendinde idari para cezasından farklı bir yaptırım belirlendiğinden bu yaptırımın da (şartlar oluşmuşsa) ayrıca uygulanmasının uygun olacağı belirtilmiştir.
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Güncel Eşya Listeleri
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Suriye'de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuru ile "Suriye'den ithalinde gümrük hizmeti verilebilecek eşya listesi"ne 23 no'lu sıra olarak kurutulmuş mısır eklenmiştir.
Müşavire Danışın UygulamasıT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Müşavire Danışın Uygulaması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda dış temsilciliklere ulaşan firma taleplerinin, başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi (DTYBS) üzerinde "Müşavire Danışın" uygulamasının geliştirildiği ve 2 Ocak 2020 tarihinde ihracatçılar ile iş dünyasının hizmetine sunulduğu bildirilmiştir.

"Müşavire Danışın" uygulaması ile iş dünyasının ticaret müşavirleri ve ataşeleri ile iletişimlerini kolaylaştırmaları ve etkinleştirmeleri, ticaret müşavirleri ve ataşelerden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep etmeleri, sorular yöneltmeleri ve müşavirler tarafından verilen cevapları ve sağlanan bilgileri uygulama üzerinden takip edebilmeleri amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda dış temsilciliklere yönelik bilgi taleplerinin 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yalnızca "Müşavire Danışın" uygulaması üzerinden yapılabileceği, firmaların bilgi taleplerini "Müşavire Danışın" uygulamasını kullanarak dış temsilciliklere iletmelerinin önem arz ettiği bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar19 Ocak 2021 tarihli ve 31369 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3429)" yayınlanmıştır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik22 Ocak 2021 tarihli ve 31372 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’de Değişiklik21 Ocak 2021 tarihli ve 31371 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)16 Ocak 2021 tarihli ve 31366 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)" yayınlanmıştır.
Tunus/Türk Lojistik Şirketlerine Yönelik Anket
T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından "Tunus/Türk Lojistik Şirketlerine Yönelik Anket" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Tunus'un 2040'ta Akdeniz'de lojistik merkezi olma çabaları kapsamında yabancı yatırımcıların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını teminen bir anket hazırlandığı belirtilmiştir.
CLECAT E-Bülten No. 02UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği)'ın 15 Ocak 2021 tarihli ve 02 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72