Haftalık Bültenler

1 Ocak 2021 İtibarı İle Fransa’da Kör Nokta İşaretleme Zorunluluğu
Fransa'da kör nokta işaretlemelerinin uygulamasını düzenleyen ve araçta nerelerde bulunması gerektiğini belirleyen yönetmelik 5 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

CLECAT aracılığıyla Derneğimize ulaşan TLF bilgilendirme notunda araçların kör nokta işaretleme uygulamasına uymaları gerektiği belirtilmiş olup işaretleme yapmayanlara cezai yaptırım uygulanacağı, bu uygulamanın yaptırımının 135 Euro olduğu ve 15 gün içerisinde ödendiği takdirde 90 Euro'ya düşürüldüğü bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca motorlu araçlar ve römork/yarı römork araçlar için belirlenen kurallara yer verilmiştir.
Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve yönerge hükümleri uyarınca çeşitli belgeler düzenlendiği ve idari para cezalarının uygulandığı belirtilmiş olup 2020 yılı yeniden değerleme oranının % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak belirlendiği ve ekte yer alan tablolarda Bakanlıkça düzenlenecek belgelerin ve verilecek idari para cezalarının yeniden değerleme oranında düzenlenmiş miktarlarına yer verildiği bildirilmiştir.
Kayıp-Çalıntı veya Başka Bir Nedenle SRC-5 Belgesi TalepleriT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Kayıp-Çalıntı veya Başka Bir Nedenle SRC-5 Belgesi Talepleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bakanlık tarafından ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşma (ADR) çerçevesinde eğitim ve sınavla düzenlenen Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Sertifikası’nın (SRC-5 Belgesi) kayıp-çalıntı veya başka bir sebeple yeniden düzenlenmesi taleplerinin E-Devlet Sistemi üzerinden yapılacağı, başvuru tarihinden önce Bakanlıkça yapılan en son sınavı kazananların ve işlemleri devam edenlerin belge başvurusu yapamayacağı, kayıp-çalıntı veya başka bir sebeple belge başvurusu yapanlarla birlikte, daha önceki sınavları kazanan ve belge ücretini ödemiş olduğu halde belgeleri ellerine ulaşmayıp arşivde bulunanların da aynı sistem üzerinden belgelerinin gönderilmesi için başvuru (başvuru sırasında adres bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.) yapabileceği ve bu kişilerin başvuru yapmalarına müteakip belgelerinin güncel adreslerine gönderileceği bildirilmiştir.
Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Yapılan Değişiklik6 Ocak 2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmi Gazete'de "Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile yönetmeliğe "Küresel salgın durumunda süre uygulamaları" başlıklı Ek Madde 1 ile "Uyum süreci" başlıklı Geçici Madde 3 eklenmiştir.
Çeşitli Güzergah Talepleri
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Çeşitli Güzergah Talepleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda uluslararası taşımalarda yaşanan son gelişmeler ve firmalardan/sektör temsilcisi kuruluşlardan gelen talepler dikkate alınarak Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda Belarus, Fas, Finlandiya, İspanya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Rusya ve Tacikistan varışlı taşımalar için yeni güzergahların eklenmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.
İngiltere Çıkışlı/Menşeli Eşya İthalatında 0842 Kodlu Menşe Beyanının İbrazı ve Teminat Alınarak İşlem YapılmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Birleşik Krallık STA" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Birleşik Krallık STA kapsamındaki Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya ithalatında uluslararası anlaşma kodunun "BİRLEŞİK KRALLIK (BK)" seçilmesi ve geçerli bir menşe beyanının (0842 doküman kodlu) gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde eşyaya ilişkin olarak "Diğer ülkeler"e uygulanan kanuni vergi oranları üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, işlemlerin uygun olması halinde teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
BREXIT Hakkında Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin Dokümanİstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "BREXIT Bağlamında Birleşik Krallık ile İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda BREXIT bağlamında Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında "Sıkça Sorulan Sorular" dokümanı hazırlandığı belirtilmiştir.
Ülkemizden İngiltere'ye Yapılan İhracat İşlemleri İçin Menşe Beyanı Uygulamasıİstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "BREXIT" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla İngiltere'nin üçüncü ülke olarak AB'nin ticaret düzenlemelerinin ve Türkiye ile AB arasındaki mevcut Gümrük Birliği'nin, Ortaklık Konseyi'nin 1/98 sayılı Kararı'nın ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) kapsamı dışında kaldığı belirtilmiştir.

Duyuruda ayrıca bu süreçte ülkemiz ile İngiltere arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan STA çerçevesindeki "menşe beyanı" uygulaması ile ilgili bilgi verilmekte olup 31 Aralık 2020 tarihini 1 Ocak 2021 tarihine bağlayan an itibarıyla sevk halinde, antrepoda veya geçici depolamada bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşyanın, ülkemizden İngiltere'ye yapılan ihracat işlemleri için 1 Ocak 2021 tarihinden önce düzenlenmiş veya "sonradan düzenlenen" menşe ispat ve dolaşım belgelerinin geçerlilik süreleri hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Yapılan Değişiklik31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3352)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile kararın 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "İngiltere" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar7 Ocak 2021 tarihli ve 31357 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3410)" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komorlar Birliği Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar7 Ocak 2021 tarihli ve 31357 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komorlar Birliği Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3411)" yayınlanmıştır.
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik
31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İngiltere" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 5. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile 20 Aralık 2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne "Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları" konulu Geçici Madde 36 eklenmiştir.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’de Yapılan Değişiklik7 Ocak 2021 tarihli ve 31357 sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 5. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/38) ile Malezya menşeli ve/veya çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanmaktadır.
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği
31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 4. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/1)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile tebliğin Ek-1’inde standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)" yayınlanmıştır.
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351)" yayınlanmıştır.
İthalat Yönetmeliği’nin Yürürlükten Kaldırılması
31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "İthalat Yönetmeliği’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile 31 Aralık 1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İthalat Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne İlişkin Tebliğ
31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/6)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile 31 Aralık 2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nda, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Güncel Eşya Listeleri
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Suriye'de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuru ile "Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi"ne eklemeler yapılmıştır.
Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ
31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/1)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyasının ithalatının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine İlişkin BilgilendirmeT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen sürenin 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdiği, ticari elektronik iletilere ilişkin onayların 7 Ocak 2021 tarihinden 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebileceği ve onay tercihlerinin değiştirebileceği, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen sürenin ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceği ve onayların 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebileceği bildirilmiştir.
2021 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi
UTİKAD tarafından "2021 Yılı Lojistik Sektörü Etkinlik Takvimi" hazırlanmıştır.

Söz konusu takvimde 2021 yılı içerisindeki lojistik sektörüyle ilgili dünyada düzenlenecek olan etkinliklere yer verilmiştir.
Çin Lin-Gang Özel Bölgesi’nde Yatırım Fırsatları Semineri
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 26 Ocak 2021 tarihinde 10.00 – 11.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak "Çin Lin-Gang Özel Bölgesi’nde Yatırım Fırsatları Semineri" düzenlenecektir.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin’in konuşmacılar arasında yer aldığı seminerde sunumların ardından, sektörlerinin önde gelen temsilcileri olan panelistlerin soru ve değerlendirmeleriyle Türk iş dünyası için bölgede sunulan fırsatların daha açık bir şekilde ortaya konması hedeflenmektedir.

Katılımcıların sorularını kayıt esnasında veya etkinlik süresince iletebilecekleri seminer kapsamında Türkçe-İngilizce simultane tercüme hizmeti sağlanacaktır.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72