Kitaplar

Depo ve Dağıtım Merkezleri Yönetimi
Depo ve Dağıtım Merkezleri YönetimiSektörümüzün yapıtaşlarından biri olan 'Depo ve Dağıtım Merkezleri' hızla değişen dünya düzeninde ve aynı zamanda hız, maliyet ve verimlilik ekseninde şekillenen lojistik akışlarda önemli bir yere sahiptir. Özellikle teknolojik alandaki gelişmelere paralel olarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve etkili dalgaları lojistik sektörüne de uzanan Endüstri 4.0 ile birlikte depo ve dağıtım merkezlerinde de iş yapış şekilleri ciddi ölçüde değişim gösterecektir.
Parekende satış fiyatı KDV dahil 125 TL
Öğrenci ve Öğretim Üyeleri için KDV dahil 75 TL
İçindekiler için tıklayınız.
Küresel Lojistik / Global Lojistik
Küresel Lojistik / Global LojistikKüresel Lojistik kitabında, küresel lojistik kavramı; lojistik üs türleri; lojistik üs bölgelerinin gelişiminde talep dinamikleri; Rotterdam, Antwerp, Hamburg, Marsilya, Barselona, Trieste, Pire, Dubai, Hong Kong, Shangai, Singapur ve Los Angeles limanlarının lojistik üs olarak özellikleri; Avrupa Birliği Ulaştırma Politikaları, Türkiye'nin Lojistik Üs vizyonu ve ulaştırma politikaları ve vaka incelemeleri yer almaktadır.
Parekende satış fiyatı KDV dahil 125 TL
Öğrenci ve Öğretim Üyeleri için KDV dahil 75 TL
Lojistik Merkez Yönetimi Kuruluş Metodolojisi Ve Performans Göstergeleri
Lojistik Merkez Yönetimi Kuruluş Metodolojisi Ve Performans GöstergeleriLojistik Merkez Yönetimi Kuruluş Metodolojisi ve Performans Göstergeleri kitabında, lojistik master planlama, lojistik merkez yapılanması ve işletilmesi (metodoloji) ve bu alanda kullanılan zenginleştirilmiş performans göstergeleri yer almaktadır.

Kitap 5 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; lojistik master planlama ile birlikte lojistik merkez kavramı, tarihsel gelişimi, temel özellikleri ve sınıflandırılması konuları açıklanmaya çalışılmaktadır. İkinci bölümde lojistik merkezlerin planlaması konusu incelenerek, lojistik merkez kuruluş yeri seçim çalışmaları, paydaş türleri, finansman kaynakları konularına değinilmektedir. Ayrıca lojistik merkezlerde yer alan yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve bilgi sistemleri ve teknoloji gibi fonksiyonel özellikler konuları hakkında bilgi sunulmaktadır. Üçüncü bölümde dünyadan ve Türkiye'den lojistik merkez örnekleri bulunmaktadır. Dördüncü bölümde lojistik merkez yapılanması ve işletilmesi metodolojisi işlenirken son bölümde ise lojistik master planlamada kullanılan başlıca performans göstergelerine yer verilmektedir.
Parekende satış fiyatı KDV dahil 125 TL
Öğrenci ve Öğretim Üyeleri için KDV dahil 75 TL
Anadolu Lojistik Tarihi
Anadolu Lojistik Tarihi Medeniyetlerin beşiği, kültürlerin kesişme noktasıdır Anadolu. Binlerce yıldır ticaret merkezi olma özelliğini ve önemini yitirmeyen bereketli topraklar… Yüzyıllardır yaşadığımız bu topraklar, dünya ticaretinin dolayısıyla taşımacılığın da gelişmesinde büyük rol oynadı.

Anadolu'da ticaretin ve taşımacılığın ilk izlerini takip etmek ister misiniz? Örneğin Dionysos'un şarap yolu Anadolu'dan geçiyordu. Peki, 4000 yıl öncesinin lojistikçileri kimlerdi?
Parekende satış fiyatı KDV dahil 250 TL
İçindekiler için tıklayınız.
Lojistik Yönetimi ve Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
Lojistik Yönetimi ve Uluslararası Taşımacılık YönetimiLojistik Yönetimi kitabında lojistik yönetiminde taşıma işleri organizatörü, hizmet yönetimi, depo yönetimi, dağıtım, gümrükleme, sigorta, dış ticarette teslim şekilleri (INCOTERMS) konuları teorik ve operasyonel boyutları ile ele alınmıştır.

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
Uluslararası Taşımacılık Yönetimi kitabında uluslararası eşya taşımacılığı dahilinde havayolu, denizyolu, karayolu, demiryolu ve kombine eşya taşımacılığı konuları teorik ve operasyonel boyutları ile ele alınmıştır. Kitapta taşımacılık yöntemleri ve belgeler incelenmiş, uygulamalardan çok sayıda örnek sunulmuştur.
Baskısı Tükenmiştir.
Depo Yönetimi
Depo YönetimiDepo ve dağıtım merkezleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin ayrılmaz parçalarıdır. Pazar ihtiyaçlarının karşılanmasında uyum, hız ve maliyet faktörleri ile birlikte uygun parti büyüklüğü ve özelliklerinin tanımlanmasında depo ve dağıtım merkezlerinin rolleri yeniden tanımlanmaktadır. Hemen her sektörde depolama faaliyeti yürütülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de depo uygulamalarında profesyonelleşme ve uzmanlaşma eğilimi artmaktadır. Temel depo bileşenleri; bina, alan, işgücü, ekipman ve teknoloji kullanımında verimlilik arayışı sürmektedir. Kitabın içeriği bu değerlendirmeleri baz alan bir yapıya dayandırılmıştır.
Baskısı Tükenmiştir.
Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü
Lojistik ve Dış Ticaret SözlüğüSektörde bir ilk niteliği taşıyan “Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü”, İngilizce-Türkçe olarak hazırlanmış yaklaşık 12 bin 500 maddeyi içermektedir. Lojistik sektörünün ilgi alanları göz önünde tutularak sözlüğün kapsamı geniş tutulmuş, kara, hava, deniz, demiryolu taşıma türleri, araçları ve belgelerinin yanı sıra, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe, bilişim gibi alanlarından ilgili terim ve kavramlara da yer verilmiştir. Sektörün dinamizmi içinde sıkça başvurulan kısaltmalar da olabildiğince yer verilmiştir.
Baskısı Tükenmiştir.
Lojistik İşletmelerinde Yönetim - Organizasyon ve Filo Yönetimi
Lojistik İşletmelerinde Yönetim - Organizasyon ve Filo YönetimiAraç filosunun doğru bir şekilde çalıştırılması öncelikli doğru organizasyon yapısından ve yönetimden geçmektedir. İşletme filosunu ve lojistik operasyonun entegrasyonu filo, araç takip, ithalat, ihracat, depo ve gümrükleme vb. gibi bölümler arasında koordinasyonu ile mümkündür. Pazarlama, muhasebe, finans, insan kaynakları ve bilgi işlem bölümlerinin sağlıklı bir biçimde işlevlerini yerine getirmesi için lojistik operasyonlar için büyük güç yaratmaktadır. Kitap bütün tüm bu süreçlerde ortaya çıkabilecek olası sorunların giderilmesi aşamasında bir başvuru kaynağı niteliğindedir.
Baskısı Tükenmiştir.
Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı
Uluslararası Demiryolu Eşya TaşımacılığıUluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı kitabı demiryolu lojistik yöneticilerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Demiryolu taşımacılığına gönül veren sektör uzmanlarının akademik iş birliği ile oluşturdukları kapsamlı çalışmada; uluslararası taşıma ve lojistik faaliyetlerde bulunan işletmelerin demiryolu operasyonlarında kullandıkları geçerli bilgi ve belgelere geniş bir şekilde yer verilmiştir.
Baskısı Tükenmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr