Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK22.02.2018Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Gümrük ve Ticaret Konseyinin çalışma usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin gümrük ve ticaret politikalarına katılarak iş birliği yapmasına katkı sağlayan danışma organı niteliğindeki Gümrük ve Ticaret Konseyinin üyeliklerine yönelik ek taleplerin sonuçlandırılmasında Gümrük ve Ticaret Bakanı yetkili olacak.

Genel Kurul çalışmalarına geçerli bir mazereti sebebiyle katılamayan konsey üyesi, yerine bir yardımcısını görevlendirebilecek.

Genel Kurulun toplanması için üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekmeyecek.

Konsey amaçlarını gerçekleştirmek, çalışmalarını yönetmek ve koordine etmek üzere üyeler arasından 11 kişilik bir İcra Kurulu oluşturulacak.

Üyelerin, haklı sebeplerin varlığı halinde Gümrük ve Ticaret Konseyi Başkanı tarafından her zaman üyelikleri sonlandırılabilecek.

Temsilci ve seçilmiş üyeliklerde İcra Kurulu toplantılarına üst üste iki kez katılmama halinde üyelikler kendiliğinden sona ermeyecek.

Kaynak: dunya.com
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr