Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TÜRKİYE’NİN İHRAÇ TAŞIMALARI YÜZDE 4 ARTTI

TÜRKİYE’NİN İHRAÇ TAŞIMALARI YÜZDE 4 ARTTI

TÜRKİYE’NİN İHRAÇ TAŞIMALARI YÜZDE 4 ARTTI30.01.2018Türkiye'nin ihracat taşımaları 2017 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında arttı.

Türkiye'nin 2016 yılında 1 milyon 205 bin 577 olan ihraç sefer sayısı, 2017 yılında 1 milyon 250 bin 67 ile yüzde 4 arttı. Türkiye'nin ihracat taşımalarında en büyük paya sahip olan ve yüzde 7 büyüme sağlanan Irak hariç tutulduğunda ise artış yüzde 2 olarak gerçekleşti.

IRAK'A İHRAÇ TAŞIMALARINDA 600 BİN SEFER BEKLENTİSİ

Irak, Türkiye'nin ihracat taşımalarındaki önemli payını ve stratejik konumunu koruyor. Irak'ın siyasi istikrara kavuşması ve gümrük düzenlemelerinin daha sağlıklı yapılması ile birlikte önümüzdeki yıllarda ihraç taşımaların yıllık 600 bin seferin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

UND'den Berkalp Kaya'nın hazırladığı verilere göre, bo¨lgesel olarak bakıldığında ise; yıllık yüzde 5 bu¨yu¨me ile en ciddi artıs¸ının oldugˆu bo¨lge Ortadogˆu olmaya devam ettiği görülüyor. Ortadogˆu u¨lkelerinde Ko¨rfez u¨lkelerinde ciddi du¨s¸u¨s¸ler yas¸ansa da Irak, I·ran ve U¨rdu¨n'e yapılan tas¸ımaların artmasıyla Ortadogˆu en o¨nemli bo¨lge olmaya devam etti. Ayrıca Katar'a 2016 yılında 55 tas¸ıma yapılmıs¸ken, 2017 yılında 719 tas¸ıma gerc¸ekles¸tirildi. Avrupa'ya yapılan ihracat tas¸ımalarında ise artıs¸ egˆilimi Ortadogˆu'da oldugˆu gibi yüzde 5 artıs¸ olarak gerc¸ekles¸ti.

Dogˆu Avrupa'ya olan tas¸ımaların ise daha istikrarlı bir seyir izlediği  go¨ru¨lüyor. Slovenya'da yüzde 117, Macaristan'da yüzde 16, Sırbistan'da yüzde 16 oranlarında artış oldu.

Gu¨ney Avrupa u¨lkelerinde de artıs¸ egˆilimleri go¨ru¨lu¨yor. O¨zellikle I·spanya'ya yüzde 22 ve Portekiz'e yüzde 31 oranındaki artıs¸lar ve I·rlanda'ya olan yüzde 114 oranındaki artıs¸ dikkat c¸ekiyor.

BDT VE ORTA ASYA TAŞIMALARINDA DÜŞME EĞİLİMİ

BDT ve Orta Asya u¨lkelerine bakıldıgˆında; gec¸en yıl Rusya krizinin yarattıgˆı etkinin ilis¸kiler normale do¨ndu¨kten sonra BDT bo¨lgesinde olumlu bir etki yaratmıs¸ olmasına ragˆmen Nahcivan tas¸ımalarında yas¸anan yüzde 29 du¨s¸u¨s¸ ve Gu¨rcistan tas¸ımalarında yas¸anan yüzde 7 azalma genel olarak BDT bo¨lgesinde yüzde 3 du¨s¸u¨s¸ oldugˆunu go¨steriyor.

Gu¨rcistan ve Azerbaycan-Nahcivan tas¸ımalarında yabancı arac¸ların payları arttı. Bu durumun bo¨lgesel olarak bir artıs¸ egˆrisine gec¸ilememesinde o¨nemli bir etkiye sahip. Tu¨rk Cumhuriyetleri'e ise yüzde 20'nin u¨zerinde artıs¸ ve Rusya'ya olan tas¸ımaların gu¨n gec¸tikc¸e daha istikrarlı bir seyre gec¸ildigˆi go¨rülüyor.

Bo¨lgesel olarak bakıldığında ise; yıllık yüzde 5 bu¨yu¨me ile en ciddi artıs¸ının oldugˆu bo¨lge Ortadogˆu olmaya devam etti. Ortadogˆu u¨lkelerinde Ko¨rfez u¨lkelerinde ciddi du¨s¸u¨s¸ler yas¸ansa da Irak, I·ran ve U¨rdu¨n'e yapılan tas¸ımaların artmasıyla Ortadogˆu en o¨nemli bo¨lge olmaya devam etmis¸tir. Ayrıca Katar'a 2016 yılında 55 tas¸ıma yapılmıs¸ken, 2017 yılında 719 tas¸ıma gerc¸ekles¸tirildi.

İTHALAT TAŞIMALARINDA YÜZDE 23 ARTIŞ

I·thalat tas¸ımalarında 2017 yılında Türk araçları yüzde 23 artıs¸ ile 453 bin 678 adet ithalat tas¸ıması gerçekleştirdi. I·thalat pazarında yüzde 66 Türk, yüzde 34 yabancı payı ile tas¸ımaların gerçekles¸tirildigˆi görülüyor. Yabancı araçlar arasında en yüksek paya sahip olan ülkeler Bulgaristan, I·ran ve Romanya olarak sıralanıyor.

IRAK'TAN İTHAL TAŞIMALARDA BÜYÜK ARTIŞ

Avrupa ülkelerinden yapılan ithal tas¸ımalarında yüzde 6 artıs¸, BDT ve Orta Asya ülkelerinden yüzde 10 artıs¸, Ortadogˆu ülkelerinden ise 2017 yılında her ay gittikçe artan ithalat tas¸ıma egˆilimi yılsonunda yüzde 153 artıs¸ ile rekor bir seviyede tamamlandı. Bu bölgeden yapılan ithalatımızda en büyük pay yüzde 252 artıs¸ ile Irak'a aittir. Irak'tan 2016 yılında 25 bin olan ithalat tas¸ıma sayısı 2017 yılında 88 bine yükseldi.

TUI·K verilerine göre ithalat degˆerlerindeki artıs¸ da tas¸ımacılık oranıyla paralel artıs¸ların oldugˆunu gösteriyor.

TRANSİT TAŞIMALARDA ARTIŞ

Türkiye üzerinden yapılan transit tas¸ımalarda Türk araçlarının 2016 yılında gerçekleştirdiği 48 bin transit taşıma sayısı, 2017 yılında 56 bine yükseldi.

Türk plakalı treylerler, transit çıkıs¸larda yogˆunlukla Irak ve I·ran'a, ardından Gürcistan ve Azerbaycan'a tas¸ıma gerçekles¸tiriyor.

I·ran plakalı araçlar Türkiye'den aylık 3 bin transit tas¸ıma gerçekles¸tirdiler ve 2017 yılında 35 bin transit tas¸ıma yaptılar,  önceki yıla göre yüzde 6 artıs¸ sagˆladılar.

Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan araçlarının transit geçis¸lerinde düs¸üs¸ yas¸andı. En yogˆun artıs¸ sagˆlayan ülkeler arasında Almanya ve Ukrayna ve Lübnan dikkat çekiyor. Ukrayna tas¸ıtları 2016 yılında 724 adet transit tas¸ıma yapmıs¸ iken 2017 yılında bin 89 adet transit tas¸ıma ile yüzde 50 artıs¸ sagˆladılar. Almanya tas¸ıtları da yüzde 20 artıs¸ ile 1.639 adet ile 2017 yılında Türkiye üzerinden transit tas¸ıma gerçekles¸tirdiler.

TÜRK ARAÇLARININ İTHAL YÜK BULMA SORUNU DEVAM EDİYOR

Türk araçlarının ithal yük bulma sorunu Türkiye'ye boş giriş yapan treyler sayılarından da anlaşılıyor. Türk araçları 2017 yılında 900 bin Türk plakalı araç, Türkiye'ye bos¸ giriş yaptı. Bu sayı ihracat taşımalarıyla dogˆru orantılı olarak artıs¸ gösteriyor. Bos¸ araç giris¸ sayısının fazla olması. Türk araçlarının yurt dıs¸ından ithalat yönünde yük bulamaması veya Türkiye'nin transit güzergah olarak kullanılamaması anlamına geliyor.

YABANCI ARAÇLARIN BOŞ GİRİŞLERİ 125 BİNE ULAŞTI

Türkiye'ye 2017 yılında boş giriş yapan yabancı plakalı treyler sayısı ise 125 bine ulaştı. Türkiye'ye bos¸ girip yük alan ülkelerin bas¸ında 25 bin adet ile Gürcistan, 18 bin 500 adet ile KKTC ve 18 bin adet ile Bulgaristan geliyor. Türkiye'ye ayda 10 bin 500 adet yabancı araç bos¸ giris¸ yapıyor.

Ülkelere göre Türkiye'ye aylık ortalama boş giriş yapan araçların sayısı ise şöyle sıralanıyor: Gürcistan 2 bin, KKTC bin 500, Bulgaristan bin 500, Makedonya 800, Romanya 700, Ukrayna 500 ve Moldova 450.

Türrkiye'ye geçen yıl ortalama 550 adet bos¸ giris¸ yapan İran plakalı taşıtların sayısı ise 55'e düştü.

RO-RO TAŞIMALARINDA ARTIŞ

Türk taşıtlarının ihraç seferlerinde RO-RO ve karayolu karşılaştırılması yapıldığında, özellikle en çok ihraç sefer yapılan ülkelerde RO-RO taşımalarına yönelik eğilimde artış olduğu görülüyor.

2016 ile RO-RO ile gidilebilen ülkelere 141 bin 586 ihraç taşıması yapıldı, bu sayı yüzde 8 oranında artışla  2017 yılında 152 bin 327 olarak gerçekleşti.

Karşılaştırmasını yaptığımız aynı dönemde karayolu taşımalarında ise büyük oranlı değişim olmadı. Karayoluyla 116 bin 842 olarak gerçekleşen ihraç taşıması 117 bin 5 oldu. Bir başka ifadeyle 163 araçlık bir artış yaşandı.

Türkiye'nin Avrupa'da en çok ihraç taşıması yaptığı ülke olan Almanya'ya yönelik 2016 yılında RO-RO gemileriyle 44 bin 836 taşıma yapıldı, bu sayı 2017'de yüzde 5 oranında artışla 49 bin 361'e yükseldi. Aynı dönemde karayolu taşımaları ise 49 bin 970'ten 49 bin 361'e indi.

RO-RO ile gidilebilen ülkelerden ve Türk araçlarının yoğun ihraç taşıması yaptığı bir başka ülke konumunda olan Birleşik Kırallık'a yönelik RO-RO ile yapılan ihraç taşımalarında da yüzde 6 oranında artış yaşandı. Bu ülkeye 2016 yılında RO-RO ile 11 bin 99 ihraç taşıması yapılmışken, 2017 yılında ihraç taşıma sayısı 11 bin 796'ya yükseldi. Karşılaştırılması yapılan dönemde karayolundan gerçekleşen taşımalarda ise yüzde 3 oranında azalma yaşandı.

Yine Türkiye'nin yoğun olarak ihraç taşıması yaptığı bir başka ülke olan Fransa'ya yönelik RO-RO taşımalarında yüzde 1 oranında artış olurken, karayolu taşımalarında yüzde 7 oranında azalma gerçekleşti. Fransa'ya yönelik 2016 yılında 22 bin 275 olan RO-RO ile ihraç taşıma sayısı 2017 yılında 22 bin 546 olarak gerçekleşti.

RO-RO TERCİHİNDE İSPANYA VE HOLLANDA YÜKSELİŞTE

RO-RO ve karayolu tercihi karşılaştırıldığında Hollanda'daya yapılan  RO-RO taşımalarında yüzde 12 oranında artış olduğu görülüyor. Bu ülkeye 2016 yılında gerçekleştirilen 3.798 ihraç taşıma sayısı, 2017 yılında 4 bin 268'e yükseldi. Aynı dönemde karayolu taşımalarındaki artış ise yüzde 5 olarak gerçekleşti. İhraç taşıma sayısı ise 9 bin 282'den 9 bin 719'a yükseldi.

İspanya'ya yönelik ihraç taşımalarında, RO-RO'nun ağırlığı devam ediyor. Bu ülkeye yönelik karayoluyla gerçekleşen taşımalarda da artış yaşandı.

Türk araçları 2016 yılında İspanya'ya 12 bin 271 ihraç taşıması gerçekleştirdi, 2017 yılında ise yüzde 21 oranında artışla 14 bin 891 ihraç taşıması yapıldı.

Bu ülkeye 2016 yılında karayoluyla gerçekleştirilen 3 bin 121 ihraç taşıma sayısı ise 2017 yılında 3 bin 818 olarak gerçekleşti.

Toplam ihraç taşımaları içindeki payı az olsa da Slovenya'ya yapılan RO-RO ile gerçekleştirilen ihraç taşımalarında yüzde 257 gibi yüksek artış gerçekleşti. 2016'da bu ülkeye RO-RO ile 625 ihraç taşıması yapılmışken, 2017'de 2 bin 234 taşıma gerçekleşti.

Kaynak: lojiyol.com
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr