Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Dünyadan / AB'DEN TAŞIMACILIKTA FIRSAT EŞİTLİĞİ PLATFORMU

AB'DEN TAŞIMACILIKTA FIRSAT EŞİTLİĞİ PLATFORMU

AB'DEN TAŞIMACILIKTA FIRSAT EŞİTLİĞİ PLATFORMU22.01.2018Lojistikte kadın çalışan sayısının çok düşük olduğunu, birçoğunun şiddete maruz kaldığını açıklayan AB Komisyonu, bir platform oluşturdu. Platform, kadınlar için fırsatların geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yönetim kadrolarında daha fazla yer almaları için çalışacak.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (European Economic and Social Committee - EESC), taşımacılık sektöründe kadınların istihdamını artırmak, erkekler ve kadınlar için eşit olanaklar yaratmak amacıyla yeni bir platform oluşturdu: Taşımacılıkta Kadınlar - Değişim için AB Platformu (Women in Transport - EU Platform for change). ECSA, ESPO, ETA, ETF gibi Avrupalı taşımacılık örgütlerinin yer aldığı Platform'un temel hedefi; yönetim ve karar alma süreçlerinde kadınlar için fırsatların geliştirilmesi, taşımacılık sektöründe kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşitsizliği besleyen kültürün değiştirilmesi. Platform iyi uygulamaların paylaşıldığı bir forum görevi de görecek.

Şirketlere kadın istihdamını artırın çağrısı

Platformun yayımladığı bildiride kadınlar ve erkekler arasında ayrımcılığın yapılmaması ve eşitliğin sağlanması Avrupa Birliği'nin kurucu değerlerinden biri olduğu vurgulanırken, Avrupa'da taşımacılık cinsiyet-eşit bir sektör olmadığı dile getiriliyor. Bildiride şu ifadeler yer alıyor:

“Kadınlar, Avrupa taşımacılık iş gücünün yalnızca yüzde 22'sini temsil etmekte olup, bu oran kadınların toplam ekonomi içerisindeki payının çok altında. Cinsiyet dengesinin iyileştirilmesi iş yerlerine pozitif katkı sağlıyor, taşımacılık sektöründeki işlerin cazibesini ve sektörün rekabet edebilirliğini olumlu etkiliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, bu deklarasyonun imzacıları olan taşımacılık örgütlerimiz, tüm ilgili aktörleri kadınların taşımacılıktaki istihdamını ve temsilini etkin bir şekilde desteklemek üzere çabalarını artırmaya davet ediyoruz.”

Bildiriyi imzalayan örgütler, şu konularda mutabık olduklarını belirtiyor: Politikaların ve tedbirlerin planlanması, ilerlemenin kontrol edilmesi ve amaçlanan eylemlerin etkilerinin değerlendirilmesine yönelik sağlam bir temel oluşturmak için cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler toplanmalı ve analiz edilmeli. Kadın istihdamını artırmak için gerekli kültürel değişimleri yönlendirecek şirket bazlı tedbirler, daha geniş kurumsal ve toplumsal çabalarla desteklenmeli. Örneğin eğitim yoluyla erken yaşlardan itibaren cinsiyetçi yaklaşımlarla mücadele edilmesi gibi... Kadınlar; temsil, yönetim ve karar alma dâhil olmak üzere tüm seviyelerde yer almalı ve kariyer gelişimi ile ilgili eşit fırsatlara sahip olmalı. Pozitif bir örgütsel kültür, yeterli istihdam ve uygun çalışma koşulları, taşımacılık mesleklerinin cazip olmasında kilit önemde. Örneğin; adil ve şeffaf işe alım süreçleri, eşit ücret ve kariyer fırsatları, uygun çalışma ortamı ve tesisleri, iş-yaşam dengesini destekleyecek önlemler ve bilgi ve yetenek gelişimi. O İşyerinde ayrımcılığın, tacizin, zorbalığın, tehdidin ve şiddetin her türlüsü ortadan kaldırılmalı. Kendi yetkinlik alanlarımız içerisinde, taşımacılıkta cinsiyet eşitliğini temin etmek için çalışmayı taahhüt ediyoruz. Tüm aktörleri bu konuları uygun tedbirlerle ele almaya çağırıyoruz. Paydaşları, kendi bireysel çabalarını daha geniş ölçekte bilinir kılmak ve iyi uygulamalarını paylaşmak amacıyla değişim için AB Platformu'nu kullanmaya teşvik ediyoruz.”
"Kadın taşımacılık işçilerinin yüzde 63'ü şiddete mağruz kalıyor"

Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu, kadın taşımacılık işçilerinin yaşadığı şiddet olaylarına karşı çağrıda bulundu. Son zamanlarda, kadın taşımacılık işçilerinin yüzde 63'ünün iş yerinde şiddete maruz kaldığı bildiriliyor. Şiddete maruz kalan kadınların dörtte birinden fazlası tacizin işlerinin önlenemez bir parçası olduğuna inanıyor. İş yerinde şiddetin kaçınılmaz olmadığını belirten Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF), 25 Kasım'ın BM Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü ilan edildiğini hatırlatıyor ve eyleme geçme zamanının geldiğini savunuyor. ETF Yürütme Kurulu, konuyla ilgili kesin bir beyanda bulunarak, ETF'ye üye olan birlikleri, Avrupa hükümetlerini ve AB kurumlarını taşımacılık sektöründeki kadınların karşılaştıkları şiddet ve taciz olaylarıyla mücadele etmeye davet ediyor.
Denizcilik sektöründe çalışan kadınlardan platforma tam destek

DÜNYA'YA konuşan Women's International Shipping&Trade Association (WISTA) Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Sarı, denizcilik sektöründe çalışan kadınlar tarafından kurulan WISTA'nın, AB Komisyonu'nun oluşturduğu bu platformu desteklediğini ve yayınlanan bildiriyi imzalamayı planladıklarını söyledi. WISTA Türkiye, başta denizcilik sektörü olmak üzere iş hayatında kadın çalışan sayısının artırılması için önemli çalışmalar yürütüyor. Kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için her yıl denizcilik fakültelerindeki kız öğrencilere önemli oranda burs veriyor.

Aysel YÜCEL

Kaynak: dunya.com
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr