Rusya / Ukrayna

Ukrayna'daki Savaşa Karşı AB Tedbirleri29.03.2022 00:00AB, Ukrayna'nın yanında yer alıyor: AB'nin ulaşım önlemleriyle ilgili bilgi web sitesi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığına yanıt olarak AB, Ukrayna ile dayanışma içindedir. Avrupa Komisyonu, hem Ukrayna'dan kaçan insanlar için ulaşım önlemleri hakkında bilgi toplayan bir web sayfası hem de Üye Devletlere, ulaşım operatörlerine ve işçilere ulaşım operasyonlarını sürdürmelerine ve mültecilerin nakliyesini ve insani yardımı desteklemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış önlemlere genel bir bakış toplayan bir web sayfası açtı.

Ayrıca, Komisyon, Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede yardım dağıtmak için Polonya ve Romanya'da sivil koruma lojistik merkezleri kurdu ve diğerleri Slovakya'da kuruldu. Bu merkezler, AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla sağlanan yardımın kanalize edilmesine yardımcı olacaktır.

AB'nin Rusya ve Beyaz Rusya'ya karşı kabul ettiği yaptırımlara ilişkin bir genel bakış da Komisyonun web sitesinde mevcuttur.

Devlet yardımı Geçici Kriz Çerçevesi yayınlandı

Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bağlamında AB ekonomisini desteklemek için Devlet Yardımı Geçici Kriz Çerçevesi Tebliği'ni yayınladı. Tedbirler, AB ekonomisinde ciddi bir rahatsızlığı gidermek için yardım verilmesine izin veren TFEU Madde 107(3)(b)'ye dayanmaktadır. Tebliğ, Devlet yardımı önlemlerinin Sanat ile uyumlu olup olmadığını belirleme koşullarını özetlemektedir. 107(3)(b) TFEU ve üç tür yardım sağlar:

• Sınırlı miktarda yardım: Üye Devletler, krizden etkilenen şirket başına 400.000 €'ya kadar hibe sağlayacak programlar oluşturabilecektir. Kriz ve Rusya'ya karşı alınan kısıtlayıcı önlemler ekonomiyi fiziksel tedarik zinciri kesintileri de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde etkilediğinden, bu yardımın enerji fiyatlarındaki artışla bağlantılı olması gerekmiyor.

• Devlet garantileri ve sübvansiyonlu krediler şeklinde likidite desteği: Üye Devletler, işletmeler için yeterli likiditenin mevcut kalmasını sağlamak için sübvansiyonlu Devlet garantileri sağlayabilecektir; sübvansiyonlu faiz oranları ile kamu ve özel krediler gibi.

• Yüksek enerji fiyatlarını telafi etmeye yönelik yardımlar: Şirketlerin gaz ve elektrik tüketimleri için 1 Şubat 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar istisnai yüksek gaz ve elektrik fiyatları için doğrudan hibe, vergi ve ödeme avantajları şeklinde geçici destek verilebileceği, krediler veya garantiler. Yardım, en fazla 2 milyon € olmak üzere, uygun maliyetlerin %30'unu geçmemelidir.

Pek çok ulaştırma operatörü henüz koronavirüs pandemisinin sonuçlarından kurtulamadığından, Üye Devletler, koronavirüs salgını bağlamında ulaştırma sektörü de dahil olmak üzere ekonomiyi desteklemek için Devlet Yardımı Geçici Çerçevesi kapsamında yardım vermeye devam edebilir.

İnsani yardım taşıyan kamyonlar için sürüş yasaklarının kaldırılması
__________________________

Fransa, 19 Haziran 2022'ye kadar insani amaçlarla mal taşıyan 7,5 tonun üzerindeki ağır vasıtaların dolaşımına yönelik sürüş yasaklarını kaldıran bir kararnameyi kabul etti. Bu muafiyet, Rusya ve Beyaz Rusya dışında Ukrayna ve komşu ülkelere giden veya depolara giden araçlar için geçerlidir. Fransa içinde diğer insani yüklerle konsolide edilecek. Boş iadeler de muafiyete dahildir. Bu istisnalardan yararlanan sürücüler, taşımanın uygunluğunu yazılı olarak veya kontrol durumunda dijital olarak gerekçelendirebilmelidir.

Geçiş ücreti muafiyetleri
__________________________

İsviçre'de, Gümrük ve Sınır Güvenliği Federal Dairesi (FOCBS), Ukraynalı mültecileri veya Ukrayna'ya yardım taşıyan tüm araçlar için otoyol ücret etiketi gerekliliğinden feragat ediyor. Bu önlem hemen yürürlüğe girer ve başlangıçta 30 Haziran 2022'ye kadar yürürlükte olacaktır. FOCBS ayrıca özel yardım taşımalarını performansla ilgili ağır araç ücretinden (HVC) muaf tutabilir. İlgili bir başvuru önceden FOCBS'ye yazılı olarak veya lsvaallgemein@bazg.admin.ch adresine e-posta ile gönderilmelidir. HVC ile ilgili daha fazla bilgiye bu bağlantı üzerinden ulaşılabilir.

Slovenya, insani yardım taşıyan ağır hizmet araçlarını geçiş ücreti ödemekten muaf tutuyor. Geçiş ücreti operatörü, Slovenya'ya gelmeden en az 24 saat önce bu formu e-DarsGo platformuna göndererek bilgilendirilmelidir (platforma giriş için kayıt gereklidir).

Demiryolu yükü sürekli azalıyor

Nakliye şirketleri ve demiryolu şirketleri de dahil olmak üzere Avrupalı ??nakliye şirketleri, Rus Demiryollarına uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya üzerinden operasyonlarını askıya almaya devam ediyor. Son olarak, 27 Mart'ta Finlandiya'nın devlet tarafından işletilen tren şirketi VR, Rusya'ya ve Rusya'dan gelen yolcu ve yük trenlerini durdurdu ve böylece Rusya ile İskandinavya arasındaki önemli bir ticaret yolunu kesti.

Etkilenen kargo, Finlandiya'nın kütük ve diğer ormancılık ürünleri ihracatının yanı sıra konteyner, cevher kamyonları ve tankerlerin değişimini içeriyor. Hareket aynı zamanda İskandinavya ile Uzak Doğu arasındaki demiryolu trafiğini taşıyan Freight One İskandinavya'nın rotalarını da kesiyor. Eşzamanlı olarak, Trans-Sibirya demiryolunun diğer ucunda, Çinli operatörler Avrupa'ya giden kargo için alımda %40'lık bir düşüş bildirdiler ve nakliyeciler için savaş sigortası maliyetlerini karşılamayı teklif etmek de dahil olmak üzere işleri canlandırmak için finansal teşvikler sunuyorlar. Ayrıca fiyatlarda %20 indirim uygulanıyor.

Havacılıkla ilgili konularda SSS

21 Mart'ta Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığının ardından kabul edilen yaptırımlarla ilgili havacılıkla ilgili konularda Sıkça Sorulan Soruları içeren bir kılavuz belge yayınladı.

Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik AB yaptırımları hakkında daha fazla bilgi Komisyonun özel web sayfasında mevcuttur.

TCG, Ukrayna'daki savaşın ticaret ve lojistik üzerindeki etkisini tartışıyor

24 Mart'ta CLECAT, DG TAXUD Ticaret Temas Grubu'nun (TCG) Ukrayna'daki savaşa ve AB tüccarları ile lojistik operatörlerinin karşı karşıya olduğu zorluklara adanmış özel bir geçici toplantısına katıldı. CLECAT, Ukrayna'da devam eden savaşın ve AB'nin Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik ticari yaptırımlarının, Avrupalı ??nakliyeciler ve gümrük komisyoncuları açısından ticaret ve lojistiği nasıl etkilediğine dair bir güncelleme sağladı. Komisyon ayrıca, Üye Devletler arasındaki koordinasyonu geliştirmeye ve halihazırda yürürlükte olan AB yaptırımlarının uygulanmasına ilişkin daha iyi rehberlik sağlamaya yönelik son girişimleri de sundu.

CLECAT ayrıca Komisyon'a savaşın endüstri üzerindeki etkilerinin hafifletilmesine katkıda bulunabilecek beş özel tavsiyede bulundu. CLECAT, özellikle geçici depolama için süre sınırlarını uzatma olasılığına atıfta bulunarak, operasyonel kesintileri ele almak için hızlı ve pragmatik çözümler çağrısında bulundu. CLECAT ayrıca, ekonomik operatörler için mevcut önlemler ve bunların uygulanması hakkında ayrıntılı rehberliğin yanı sıra özellikle insani yardımın Ukrayna'ya hareketiyle ilgili rehberliğe duyulan ihtiyacın altını çizdi. Diğer tavsiyeler, yaptırımların ve ilgili kontrollerin uygulanması konusunda Üye Devletler arasında daha iyi koordinasyon ihtiyacının yanı sıra ekonomik operatörlerle düzenli "sıcaklık kontrolü" ihtiyacını içeriyordu. Son olarak, ilgili gelişmelere daha kolay erişim için merkezi, güncel bir bilgi portalı için çağrı yapıldı.

Ukrayna halkıyla tam dayanışma içinde olan CLECAT ve üyeleri, Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının daha iyi uygulanması ve AB endüstrisine yönelik savaştan kaynaklanan zorlukların mümkün olan en iyi şekilde ele alınması için Komisyonu desteklemeye devam edecek.

Gümrükle ilgili konularda güncellenmiş SSS'ler

24 Mart'ta Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığının ardından AB tarafından kabul edilen yaptırımlarla ilgili gümrükle ilgili konularda Sıkça Sorulan Sorular içeren kılavuzun güncellenmiş bir versiyonunu yayınladı.

Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik AB yaptırımları hakkında daha fazla bilgi Komisyonun özel web sayfasında mevcuttur.


Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72