Anasayfa / Sektörel / Rusya - Ukrayna / Ukrayna/Rusya Krizi: AB Kararları ve Yük Taşımacılığı Üzerine Etkileri

Ukrayna/Rusya Krizi: AB Kararları ve Yük Taşımacılığı Üzerine Etkileri

22.03.2022 14:46 Avrupa Taşıma İşleri Organizatörleri, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği (CLECAT), "Ukrayna/Rusya Krizi: AB Kararları ve Yük Taşımacılığı Üzerine Etkileri" konulu bülten yayınladı.

AB Ukrayna'nın yanında – Ulaştırma önlemleri

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak AB, Ukrayna ile dayanışma içindedir. Avrupa Komisyonu, hem Ukrayna'dan kaçan insanlar için ulaşım önlemleri hakkında bilgi toplayan bir web sayfası hem de Üye Devletlere, ulaşım operatörlerine ve işçilere ulaşım operasyonlarını sürdürmelerine ve mültecilerin nakliyesini ve insani yardımı desteklemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış önlemlere genel bir bakış toplayan bir web sayfası açtı.

Ulaştırmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Valean, bu hafta başlarında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada ulaştırma sektörünün eylemlerine değindi. Burada listelenecek çok fazla operatör var, ancak Avrupa genelinde otobüs, tren ve feribot şirketlerinin ve hatta bir havayolunun ihtiyacı olanlara ücretsiz seyahat sunduğunu gördük. Ulusal karayolu taşımacılığı dernekleri de mülteciler için ulaşım tekliflerini koordine ediyor. Bu dayanışma gösterileri, hem bir Avrupalı hem de Ulaştırmadan Sorumlu Komisyon Üyesi olarak beni son derece gururlandırıyor.

18 Mart
___________________

Polonya hükümeti, Ukrayna'ya insani yardım organizasyonunu desteklemek için bir portal açtı. Portal, Lehçe, İngilizce ve Ukraynaca olarak erişilebilir ve bağışlanabilecek ürün ve kaynakların listelerini sağlar. İnsani yardım göndermek isteyen kuruluşların "Yardım etmek istiyorum" bölümündeki formu doldurmaları gerekmektedir. Formu göndermek için onaylı bir dijital imzanın gerekli olduğunu lütfen unutmayın. 30 Euro-palet veya daha fazla (veya 10 Euro-paletten fazla ilaç olması durumunda) bağışlar için talimatlar burada verilmektedir. (Lehçe ve İngilizce).

AB Kararları

12 Mart
___________________

Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bağlamında AB ekonomisini desteklemek için Devlet Yardımı Geçici Kriz Çerçevesi için bir Tebliğ taslağı yayınladı. Üye Devletlerle yapılan istişarelerin ardından Tebliğ'in önümüzdeki günlerde kabul edilmesi bekleniyor. Tedbirler, AB ekonomisinde ciddi bir rahatsızlığı gidermek için yardım verilmesine izin veren TFEU Madde 107(3)(b)'ye dayanmaktadır.

Taslak Tebliğ, garantiler ve sübvansiyonlu krediler şeklinde likidite desteği veya istisnai olarak yüksek gaz ve elektrik fiyatları nedeniyle ek maliyetler için yardım gibi Devlet yardımlarının Madde ile uyumlu olup olmadığını belirlemek için koşulları özetlemektedir. 107(3)(b) TFEU.

1 Mart 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında şirketlerin gaz ve elektrik tüketimleri için istisnai yüksek gaz ve elektrik fiyatları için doğrudan hibe, vergi ve ödeme avantajları, kredi veya garanti şeklinde geçici destek verilebilir. Yardım, en fazla 2 milyon € olmak üzere, uygun maliyetlerin %30'unu geçmemelidir. Enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan işletme kayıplarından muzdarip enerji yoğun işletmeler için, yardım uygun maliyetlerin %25'ini geçmemelidir, işletme kayıplarının maksimum %80'i ve kişi başına 25 milyon €'ya kadar çıkabilir.

15 Mart
___________________
Denizyolu

Konsey Tüzüğü (AB) 2022/428 ve Konsey Kararı (CFSP) 2022/430'daki yeni
AB yaptırımları, Rusya'nın en büyük taşıyıcısı Sovcomflot da dahil olmak üzere belirli Rus devlete ait nakliye şirketleriyle tüm işlemlerin yasaklanmasını içeriyor.
15 Mart itibariyle, herhangi bir AB bireyi veya şirketi, bu şirketle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir sözleşme, yatırım veya işlemde bulunursa AB yaptırımlarını ihlal edecektir.

Demiryolu

Daha fazla nakliyeci, Rusya üzerinden Çin-Avrupa demiryolu hizmetlerine alternatif arıyor. Trenler hala Trans-Sibirya güzergahında çalışıyor, ancak Rus Demiryolları yaptırıma uğradı, bu nedenle Avrupalı nakliyeciler ülke genelinde rezervasyonları askıya aldı. Çin'den Avrupa'ya giden trafiğin büyük kısmı Rusya ve Beyaz Rusya'dan geçiyor. Şu anda bu koridorda herhangi bir aksama olmamasına rağmen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığına yanıt olarak giderek daha fazla şirket Rusya pazarından çekilmektedir.


Loadstar, Çinli tüccarların da gerginleştiğini bildirdi. Yerel basına göre, bazıları, sigorta ve ödeme anlaşması da dahil olmak üzere yaptırımların potansiyel etkisini değerlendirirken siparişleri durdurdu. Sonuç olarak, Şanghay'dan kalkan haftalık Çin-Avrupa treninin rezervasyonlarında yüzde 40'lık bir düşüş gördüğü ve sıklığının azaldığı bildirildi. Benzer şekilde, Vietnam'dan gelen İpek Yolu yük treni de askıya alındı. Zhengzhou üzerinden faaliyet gösteren servis, Güneydoğu Asya'da deniz veya hava dışı kargo seçeneklerine yönelik artan talebin ve Vietnam-Çin sınırındaki ağır kamyon tıkanıklığının ardından Temmuz ayında kuruldu.

Alternatif rota Orta Koridor'dur (Türkiye, Hazar Denizi, Kazakistan), ancak bu rotadaki ulaşım, özellikle kapasite eksiklikleri ve özellikle Hazar Denizi ile ilgili verimsiz bağlantılar nedeniyle önemli darboğazlar ile karşı karşıyadır. Genel olarak, Orta Koridorun kapasitesi, Kuzey Koridoru üzerinden Rusya üzerinden geçen hacimlerin yalnızca yaklaşık yüzde 3-5'indedir ve bu, Kuzey koridoru ile karşılaştırıldığında daha düşük bir güvenilirlik düzeyine yol açar. Bir nakliyeci The Loadstar'a şunları
söyledi: "Bakü ve İstanbul üzerinden güney şeridini test etmek üzereyiz. İlk tren Xian'dan 31 Mart'ta hareket edecek ve Almanya'ya yaklaşık 35 gün süreceğini tavsiye ediyorlar - kişisel olarak, daha uzun süreceğini düşünüyorum." Orta Koridor iyi bir seçenek olabilir, ancak çok sayıda yeni altyapıya ihtiyaç duyuyor ve yeniden yükleme sürecinden kaçınmaya çalışıyor çünkü Avrupa'ya gelmeden önce yedi veya sekizden fazla yeniden yükleme süreçleri var.


Havayolu

17 Mart
______________________ Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bağlamında Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) ile ilgili artan sorun olasılığına ilişkin bir Güvenlik Bilgi Bülteni (SIB) uyarısı yayınladı.

SIB, Ulusal Havacılık Otoriteleri, Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları ve hava operatörleri tarafından, çatışma bölgesini çevreleyen coğrafi alanlarda ve diğer alanlarda yanıltma ve/veya sinyal karıştırmanın yoğunlaşması sorununu ele almak için alınacak etki azaltma eylemlerini önermektedir.

14 Mart
______________________
Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rusya'ya karşı uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin havacılık sektöründeki uygulamasının ayrıntılarını yayınladı.
Yayınlanan duyuru, havacılık sektöründeki tüm ilgili tarafları, EASA başvuru sahipleri ve sertifika sahipleriyle ilgili olarak bu kısıtlayıcı önlemleri uygulamak için EASA tarafından alınan önlemler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bildirim ayrıca, bu kısıtlayıcı tedbirlerin, Tüzük (AB) 2018/1139 kapsamına giren havacılık güvenliği kuralları kapsamında havacılık teşebbüslerinin bazı hak ve yükümlülükleri üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Bu, bu kısıtlayıcı önlemlerin uygulanması sırasında askıya alınan EASA sertifikalarının ve onaylarının ayrıntılı bir listesi ile tamamlanmaktadır.

Gümrük & Ticaret

Avrupa Komisyonu'ndan DG TAXUD, Ukrayna'daki savaşın ticaret ve lojistik üzerindeki etkisinin yanı sıra AB yaptırımlarının ve ticaretinin uygulanmasıyla ilgili her türlü mesele ve soruları tartışmak üzere Ticaret Temas Grubu (TCG) ile geçici bir toplantı düzenliyor. Rusya ve Belarus'a kısıtlamalar getirildi. Bu bağlamda, DG TAXUD, CLECAT'i üyelerin özellikle aşağıdakilerle ilgili olarak yaşadığı zorluklar ve sorunlar hakkında kısa bir olgusal güncelleme sunmaya davet etmiştir:

Aşağıdakilerle ilgili olarak durum nasıl gelişiyor:

• Ukrayna ile tercihli ticaret
• Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya Cumhuriyeti ile Ticaret
• Taşıma yolları, lojistik merkezler, limanlar ve sınır geçiş noktaları

Aşağıdakiler bağlamındaki zorluklar nelerdir:

• Yaptırımların ve ticaret kısıtlamalarının uygulanması (ithalat, ihracat, aktarma)
• Atlatmanın yapısal riskleri (ithalat ve ihracat)
Üyeleri, yukarıdaki konularda görüş alışverişinde bulunmak ve CLECAT'in toplantıya katkılarını hazırlamak için 23 Mart Çarşamba günü 09:30-10:30 CET arasında bir toplantıya davet ediyoruz. Toplantıya katılamamanız durumunda, özel sorunlarınızı/sorularınızı yazılı olarak Sekreterya'ya göndermenizi rica ederiz. Aşağıda WebEx toplantısı için bağlantı ayrıntılarını bulacaksınız:

Toplantıya katılmak için buraya tıklayın.

Toplantı numarası (erişim kodu): 2360 021 2671
Toplantı şifresi: MCm7DmG4Gi2 (telefonlardan ve video sistemlerinden 62673644)

Alternatif olarak, telefonla katılabilirsiniz: +32-262-00867 Belçika Toll (Küresel çağrı numaraları).

Avrupa Komisyonu 18 Mart'ta,çift kullanımlı mallar ve ileri teknoloji ürünleriyle ilgili ihracatla ilgili kısıtlamalar hakkında bir dizi Sık Sorulan Sorular (SSS) yayınladı. Kılavuz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından AB tarafından uygulamaya konulan ihracat kısıtlamalarının uygulanmasında ihracatçıları ve ulusal yetkili makamları desteklemeyi amaçlıyor.

Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik AB yaptırımları hakkında daha fazla bilgi Komisyonun özel web sayfasında mevcuttur.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr