Rusya / Ukrayna

Ukrayna'da Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Geçiş Belgelerine İlişkin Bilgilendirme03.03.2022 15:56 T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçiş Belgeleri" konulu bir duyuru yapılmıştır. Yapılan duyuruda Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler dikkate alındığında taşımacıların alternatif güzergahlardan yapacakları taşımaların kolaylaştırılmasını teminen;

Samsun Limanı'nda Rusya'ya Ro-Ro kullanılarak yapılan taşımalar için (BY7) Rusya-Belarus güzergahının eklenmesinin,
Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin Ek-2'deki güzergahlarda yer alan BY4 hattı kullanılarak yapılan taşımalar için Macaristan transit geçiş belgesi tahsis edilmesinin,
7 Mart 2022 tarihinden itibaren dağıtım işlemleri yapılacak Polonya transit geçiş belgelerinin iade sistemine dahil edilmesinin,
Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 3.000 adedinin transit taşımalar için kullanıma açılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.
Söz konusu duyuru için tıklayınız.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72