Lojistik İşletmeleri İçin Maliyet Yönetimi

Eğitimin Amacı:
Lojistik işletmelerinde maliyet kontrolü sağlamaya yönelik olarak maliyet türlerinin tanımlanması, ortak maliyetlerin dağıtılması, birim maliyetlerin hesaplanmasındaki ilke ve yöntemlerin katılımcılara aktarılmasıdır. Ayrıca karar almada kullanılan maliyet ve yönetim muhasebesi teknikleri ele alınacaktır.

Eğitimin İçeriği:
• Şirket Yönetiminde Muhasebenin Yeri
• Finansal Durum ve Kâr/Zarar
• Amortisman
• Lojistik Sektöründe Maliyet Hesaplamalarının Önemi
• Lojistikte Yüklenebilme Durumlarına Göre Maliyetler: Direkt ve Endirekt Maliyetler
• Lojistik Şirketlerinde Maliyet-Hacim İlişkileri ve Davranışlarına Göre Maliyetler: Sabit, Değişken, Yarı Değişken, Yarı Sabit Maliyetler
• Kararı Etkileme veya Karar ile İlgili Olma Açısından Maliyetler
• Türlerine Göre Maliyetler: İşçilik ve Genel Hizmet Üretim
• Personel Maliyetleri Kontrolü
• Ortak Maliyetler ve Genel Hizmet Üretim Maliyetlerinin Dağıtılması Problemleri
• Maliyetleme Yöntemleri: Tam Maliyetleme ve Değişken Maliyetleme
• Maliyetlerin Planlanması ve Kontrolü: Standart ve Fiili Maliyetler
• Dönem Sonu İtibarıyla Tamamlanmamış İşlerin Raporlanması ve Maliyetlerinin Hesaplanması
• Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
• Uygulamalar

Katılımcı Profili: Lojistik şirketlerinde maliyetleme ve bütçeleme çalışmaları yapan her kademedeki yönetici ve çalışanlar katılabilir.
Eğitim Süresi: 1 GÜN (10.30 – 12.30 / 13.30 – 16.30)
Eğitmen: Prof. Dr. Fatih YILMAZ Eğitmen bilgisi için tıklayınız.
İletişim: egitim@utikad.org.tr
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72