Anasayfa / Lojistik Eğitim / Mesleki Eğitim Seminerleri / Lojistik İşletmeleri İçin Gümrükleme Eğitimi

Lojistik İşletmeleri İçin Gümrükleme Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Rekabet gücünü artırmak için bilinmesi gereken gümrük süreçlerinin doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesi, gerekli bilgi ve belgelerin karmaşık ve değişken olan güncel gümrük mevzuatına uygunluğunun sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:
A. Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğinde Temel Tanımlar
1. Amaç, Kapsam ve Temsil Kavramları
2. Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Kavramları
3. İdarenin İstediği Bilgi ve Belgeler ile Belge Saklama Süreleri
4. Sürel Sonlarının Nasıl Hesaplanacağı Hakkında Bilgiler

B. Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanım Şekilleri
1. Gümrük Rejimleri (İthalat, İhracat, Antrepo, Transit vb)
2. Eşyanın Bir Serbest Bölgeye Girmesi
3. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Yeniden İhracı
4. Eşyanın İmhası
5. Eşyanın Gümrüğe Terk Edilmesi

C. Eşyanın Uluslararası Tarife Pozisyonunun Bilinmesinin Önemi
1. GTİP Kavramı
2. İhtisas Gümrüğü Uygulamaları
3. T1 ve Teminat Sistemi Uygulamaları
4. Eşyanın Ağırlığı ve Kapları

D. Gümrük İşlemlerinde İş Akışları
1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı
2. Özet Beyan ve Özet Beyan Eksikleri ile Fazlalıkları
3. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi
4. Eşyanın Gümrüğe Sunulması ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması

E. Nakliye ve Antrepo İşleticilerinin Karşılaşabilecekleri Cezai Durumlar
1. Usulsüzlük Cezaları
2. Gümrük Kanunu ve Kaçakçılık Kanunu Cezaları

Katılımcı Profili: Lojistik işletmelerin operasyon ve gümrükleme birimi çalışanları katılabilir.
Eğitim Süresi: 1 GÜN (10.30 – 12.30 / 13.30 – 16.30)
Eğitmen: Rıdvan HALİLOĞLU Eğitmen bilgisi için tıklayınız.
İletişim: egitim@utikad.org.tr
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr