Haftalık Bültenler

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 88) (e-Teminat Mektubu İşlemleri)2 Mart 2024 tarihli ve 32477 sayılı Resmi Gazete'de "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 88) (e-Teminat Mektubu İşlemleri)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğin bankalar veya sigorta şirketlerince ilgili mevzuatına göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektupları ile kefalet senetlerinin doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade güncelleme işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile teknik kuralları belirlediği bildirilmiştir.
Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma AnlaşmasıT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma Anlaşması" konulu bir yazı yayınlanmıştır.

Yayınlanan yazıda YYS sahibi firmaların Kore Gümrük İdaresi nezdinde Karşılıklı Tanıma Anlaşması kapsamındaki kolaylıklardan yararlanabilmesi için yapılması gerekenler bildirilmiştir.
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ7 Mart 2024 tarihli ve 32482 sayılı Resmi Gazete’de "Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile 21 Haziran 2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret konusunda bu tebliğin uygulanacağı bildirilmiştir.
Türk Bayraklı Gemilerin Paris MoU Denetim Performans AnalizleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Türk Bayraklı Gemilerin Paris MoU Denetim Performans Analizleri" konulu bir yazı iletilmiştir.

İletilen yazıda Paris Liman Devleti Kontrolü (Paris MoU) kapsamında yapılan denetimler hakkında bilgi verilmiştir.
MIP D Kapının Binek ve Yaya Girişine AçılmasıMersin Uluslararası Limanı tarafından "D Kapının Binek ve Yaya Girişine Açılması" konulu bir yazı yayınlanmıştır.

Yayınlanan yazıda limanın batı kısmını (Reefer kavşaktan 21 numaralı rıhtıma kadar olan çizginin batı yakası) araç trafiğinden arındırmak amacıyla araç giriş-çıkışlarında yapılacak düzenlemelere yer verilmiş olup uygulamaların 6 Mart 2024 tarihi itibarıyla başlayacağı belirtilmiştir.
MIP Terminal İşletim Sistemi (TOS) DeğişikliğiMersin Uluslararası Limanı tarafından "MIP Terminal İşletim Sistemi (TOS) Değişikliği" konulu bir yazı yayınlanmıştır.

Yayınlanan yazıda mevcut Terminal İşletim Sistemi’nin 9 Mart 2024 Cumartesi günü saat 18.00’de yeni sisteme geçeceği ve 10 Mart 2024 Pazar günü geçişin tamamlanacağı bildirilmiştir.
Kazakistan Ulaştırma Projeleri İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Kazakistan Ulaştırma Projeleri" konulu bir yazı yayınlanmıştır.

Yayınlanan yazıda Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev'in 23 Şubat 2024 tarihinde ulaştırma projelerine ilişkin yaptığı açıklamalara yer verilmiştir.
Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC 81) Toplantısı İçerik ÖzetleriİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "MEPC 81 Gündemi" konulu bir yazı iletilmiştir.

İletilen yazıda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi 81'inci Dönem Toplantısı'nın (Marine Environment Protection Committee-MEPC 81) 18-22 Mart 2024 tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleştirildiği, bahse konu toplantıya yönelik sunulan öneriler çerçevesinde ICS tarafından özet hazırlandığı belirtilmiştir.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı İle İlgili U-ETDS BildirimiT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Tehlikeli Madde Taşımacılığı İle İlgili U-ETDS Bildirimi" konulu bir duyuru yayınlanmıştır.

Yayınlanan duyuruda karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşımacıların yaptıkları sefere ait bilgilerin U-ETDS'ye bildirimine ilişkin yükümlülüklerinin 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladığı, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin sefer/yük bildirimlerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 40. maddesinin altıncı fıkrası gereği; taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar yapılması gerektiği ve yapılacak sefer/yük bildirim bilgilerinde yeknesaklığın sağlanmasının temini adına, U-ETDS sistemine veri iletecek tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşımacıların, bu duyuruda bildirilen maddeleri dikkate alarak verilerini göndermeleri gerektiği bildirilmiştir.
EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış RaporuSivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda EUROCONTROL tarafından 6 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nda yer alan "26 Şubat – 3 Mart 2024" dönemi hava trafik istatistiklerine yer verilmiştir.
YGMS - Günlük Rapor İşlemleriT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "YGMS - Günlük Rapor İşlemleri" konulu bir yazı yayınlanmıştır.

Yayınlanan yazıda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren "Günlük Rapor"un sistem üzerinde sunulmasına ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması ve daha etkin hale getirilmesi amacıyla YGMS'de güncelleme yapılmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve gün içinde kaydedilen tüm sayım tutanaklarının listelenebilmesi ve rapora eklenebilmesinin sağlandığı belirtilmiştir.
Tayland Menşe ŞahadetnameleriT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Gümrük Mevzuatına Uyum, Mali İşbirliği ve Birlik Programları Dairesi tarafından "Tayland Menşe Şahadetnameleri" konulu bir yazı yayınlanmıştır.

Söz konusu yazıda 15 Şubat 2024 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni formattaki menşe şahadetnamelerinin özellikleri bildirilmiştir.
İthalat Denetimleri SüreçleriT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından " İthalat Denetimleri Süreçleri" konulu bir duyuru yayınlanmıştır.

Yayınlanan duyuruda ithalatçı firmaların antrepo değişikliği gerekçesiyle başvuru iptal taleplerinin yapılan fiili denetimin tamamlanmasının ardından, ürünlerin güvenli olduğunun tespit edilmesi şartıyla değerlendirileceği, başvuru yapılan Ürün Güvenliği ve Denetimi Servisleri yetki alanı dışında bulunan antrepo veya gümrüklü saha değişikliği olması halinde, olası suiistimallerin önlenmesi amacıyla başvurunun durumuna göre ilave belge talep edileceği ve/veya test uygulamasına yönlendirileceği, ilk başvurunun yapıldığı ilgili denetim birimine bilgi verilmeden gerçekleştirilen antrepo ve gümrüklü saha değişikliklerinde firmalara yaptırımlar uygulanacağı bildirilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr