Haftalık Bültenler

İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191)23 Şubat 2024 tarihli ve 32469 sayılı Resmi Gazete'de "İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan karar ile şirketler tarafından yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında alınan danışmanlık hizmeti giderlerinin, 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL'ye kadar destekleneceği, çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamına alınan şirketlerin franchise/birimlerine yönelik yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, kira, tanıtım, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderlerinin 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve yıllık 180.000.000 TL'ye kadar destekleneceği, Türkiye İhracatçılar Meclisinin/İhracatçı birliklerinin iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderlerin, İhracatçı birlikleri için %75 oranında ve proje başına yıllık en fazla 12.000.000 TL tutarında, TİM için %75 oranında ve proje başına yıllık en fazla 22.500.000 TL tutarında proje başına en fazla dört yıl süresince destekleneceği belirtilmiştir.
İstanbul Ticaret Odası Sial Paris 2024 Uluslararası Gıda Fuarı 19-23 Ekim 2024 Türkiye Milli İştirak Organizasyonu Karayolu / Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesiİstanbul Ticaret Odası tarafından "İstanbul Ticaret Odası Sial Paris 2024 Uluslararası Gıda Fuarı 19-23 Ekim 2024 Türkiye Milli İştirak Organizasyonu Karayolu / Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Fransa’nın Paris Şehrinde, 19-23 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek SIAL PARİS 2024 Uluslararası Gıda Fuarı Türkiye Milli İştirakinin İTO tarafından gerçekleştirileceği ve fuarın nakliye, lojistik ve gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi ihalesinin duyurudaki şartnameye göre yapılacağı bildirilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 1 Mart 2024 saat 16.30'a kadar İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim etmesi gerektiği belirtilmiştir.
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş Genel Müdürlük Binası'nın TaşınmasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Genel Müdürlük Taşınma Duyurusu" konulu bir yazı Derneğimize iletilmiştir.

İletilen yazıda Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş Genel Müdürlük Binası'nın 12 Şubat 2024 itibarıyla yeni adresinde hizmet vermeye devam edeceği bildirilmiştir.

FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA'nın (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) 19 Şubat 2024 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
CLECAT E-Bülteni No.06UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT'ın (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) 06 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Panama Kanalı Geçiş KısıtlamasıT.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından "Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması" konulu bir yazı Derneğimize iletilmiştir.

İletilen yazıda Nisan 2024'e kadar günlük 24 gemi geçişi sınırlamasının devam edeceği ve yaklaşık %32 azaltılan kapasite ile uygulanan genel kısıtlama tedbirlerinin 2025 yılına kadar devam etmesinin öngörüldüğü bildirilmiştir.

Ayrıca son dönemde dünya deniz ticareti rotalarında yaşanan diğer sıkıntılar da göz önüne alındığında ürün ve hammadde tedariki için Panama Kanalı’nı kullanan firmalar ile lojistik ve yük taşımacılığı firmalarımızın uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde ihtiyatlı hareket edebilmelerini teminen "transit rezervasyon sistemi"ni (https://pancanal.com/en/transit-reservation-system/) kontrol etmeleri hususunun DTYBS platformu üzerinden de duyurulduğu belirtilmiştir.
EUROCONTROL Hava Trafik Operasyonları RaporuSivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "EUROCONTROL Hava Trafik Operasyonları Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda EUROCONTROL tarafından 16 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan Hava Trafik Operasyonları Ocak - 2024 Raporu’ndaki istatistiklere yer verilmiştir.
Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti İle Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli Ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik21 Şubat 2024 tarihli ve 32467 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti İle Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli Ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.
Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim ProgramıT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 5-6-7 Mart 2024 tarihlerinde "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı"nın duyuruda yer alan program akışı çerçevesinde çevrimiçi olarak düzenleneceği bildirilmiş olup ücretsiz olan eğitime katılım için kayıt yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Denizcilik Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları ve Vergisel Sonuçları Konulu EğitimİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Denizcilik Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları ve Vergisel Sonuçları Konulu Eğitim" yazısı Derneğimize iletilmiştir.

İletilen yazıda "Denizcilik Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları ve Vergisel Sonuçları" konulu eğitimin İMEAK DTO Mali İşler ve Vergi Danışmanı Murat Erişti tarafından 1 Mart 2024 Cuma günü 10.30-12.00 saatleri arasında, İMEAK DTO Meclis Salonunda fiziki katılımlı olarak gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Etkinliğe katılım için kayıt yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti İle İkili Görüşmeler Etkinliğiİstanbul Ticaret Odası tarafından "Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti İle İkili Görüşmeler Etkinliği" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 4 Mart 2024 Pazartesi günü, İTO Merkez bina 5. kat fuaye alanında saat 14.00’te "Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti İle İkili Görüşmeler Etkinliği" düzenleneceği bildirilmiş olup ekli listede isimleri yer alan çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren heyet üyeleri ile ikili görüşmeler sağlanacağı belirtilmiştir.

Etkinliğe katılım için 1 Mart 2024 tarihine kadar kayıt yapılması gerektiği bildirilmiştir.
İşletme Değerlendirme Raporu’nun Findeks’ten Sunulması ve KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı Sunumlarıİstanbul Ticaret Odası tarafından "İşletme Değerlendirme Raporu’nun Findeks’ten Sunulması ve KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 15 Şubat 2024 Perşembe günü İTO 4. Kat Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen "İşletme Değerlendirme Raporu’nun Findeks’ten Sunulması ve KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı Bilgilendirme Semineri" kapsamında konuşmacılara ait sunumların paylaşıldığı belirtilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr