Haftalık Bültenler

CLECAT E-Bülteni No.02UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT'ın (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) 02 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
FIATA E-BülteniUTİKAD'ın üyesi olduğu ve UTİKAD üyesi firmaların da üye olabileceği FIATA'nın (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu) 20 Ocak 2024 tarihli e-bülteni yayınlanmıştır.
Uluslararası Örgütlerin 2023 Gündeminde Sınır Ötesi E-Ticaret RaporuT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Uluslararası Örgütlerin 2023 Gündeminde Sınır Ötesi E-Ticaret" konulu raporu paylaşılmıştır.

Paylaşılan raporun sınır ötesi e-ticaret paydaşlarına yönelik uluslararası mecrada 2023 yılında gündeme alınan konular hakkında fikir sunması, bu eksende sınır ötesi e-ticarette geleceğe dair beklentilere ışık tutma anlamında faydalı olacak bir çalışma olduğu belirtilmiştir.
Sırbistan'da NCTS Faz 5 Uygulamasına GeçişT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Sırbistan'da NCTS Faz 5 Uygulamasına Geçiş" konulu bir yazı paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın taraf olduğu Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında NCTS Faz 5 sistemine geçiş sürecine ilişkin Sırbistan'da NCTS Faz 5 sisteminin 28 Ocak 2024 tarihinde uygulamaya gireceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda 27 Ocak 2024 tarihi saat 21.00 ile 28 Ocak 2024 tarihi saat 16.00 arasında aksaklıkların yaşanabileceği bildirilmiştir.
Arjantin İthalat Rejimi ve Mevzuatında Yapılan DeğişikliklerİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Arjantin İthalat Rejimi ve Mevzuatında Yapılan Değişiklikler" konulu yazı ilgili dağıtım yerleriyle paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda Arjantin dış ticaret rejiminde son dönemde yapılan bazı düzenlemelerle ilgili güncel gelişmeler hakkında basında yer alan haber kesitlerinin yer aldığı notlar iletilmiştir.
Denizcilik Sektöründe AB Emisyon Ticaret Sistemi Hakkında SeminerİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Denizcilik Sektöründe AB Emisyon Ticaret Sistemi Hakkında Seminer" konulu bir yazı paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda Avrupa Birliği (AB) tarafından denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyon ve kirleticilerin belirlenen hedefler doğrultusunda azaltılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmiştir.

Bu kapsamda yeşil dönüşümün hızla artan önemi ve ivmesine bağlı olarak denizcilik sektörünün düzenlemelerle birlikte stratejik karar alma, izleme ve raporlama, AB ETS ve FuelEU Maritime hesaplama metotları konularında bilgilendirilmesi amacıyla 7 Şubat 2024 tarihinde saat 13.30'da çevrimiçi olarak "Denizcilik Sektöründe AB Emisyon Ticaret Sistemi" konulu seminerin gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme İstişare ToplantısıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme İstişare Toplantısı" konulu bir yazı paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Tüzüğü'nün 1 Ekim 2023 - 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan geçiş dönemine yönelik uygulama tüzüğünün yürürlüğe girdiği ve bu dönemde yapılacak raporlama ve ürünlerde gömülü emisyonların belirlenmesi amacıyla rehber yayınlandığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda özel sektör temsilcileri arasında SKDM'ye yönelik teknik hesaplama, raporlama ve doğrulama süreçlerine ilişkin farklı yorumlamalar olduğu ve bu kapsamda 30 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da sanayi ve ticaret odaları ile özel sektör temsilcilerine yönelik çevrimiçi teknik bilgilendirme ve istişare toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr