Haftalık Bültenler

CLECAT E-Bülteni No.01UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT'ın (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) 01 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
2024 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8082)15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de "2024 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8082)" yayınlanmıştır.
Avrupa Birliği (AB) Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin Mavi RehberTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Avrupa Birliği (AB) Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber" konulu bir yazı paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda tek pazarda malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve Avrupa Birliği (AB) yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Mavi Rehber'in güncellendiği ve 29 Haziran 2022 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu rehber ürünlerin tasarımı ve üretiminde uygunluk değerlendirilmesi süreci ile akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda yol göstermesi amacıyla Türkçe'ye çevrilmiştir.
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği13 Ocak 2024 tarihli ve 32428 sayılı Resmi Gazete'de "KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Yönetmelik ile işletmelere ve girişimcilere, işletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere faaliyet gösteren teknoloji merkezleri, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve paydaş kuruluşlara yönelik KOSGEB tarafından oluşturulan destek programlarına ilişkin esaslar belirtilmektedir.
Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ticaret SistemiİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ticaret Sistemi" konulu bir yazı paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda denizcilik sektörünün 2022 yılında Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ticaret Sistemi'ne (AB ETS) dahil edildiği ve 2024 yılı itibarıyla 5000 GT ve üstü gemilerin, bayraklarına bakılmaksızın faaliyetleri sırasında ürettikleri emisyonlar AB ETS kapsamına alındığı belirtilmiştir.

Yapılan düzenleme ile AB üye devletlerinden bir limandan ayrılan ve başka bir AB limanına giden gemilerin tüm faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların %100'ü AB ETS'ye ve AB dışındaki limanlara sefer yapan gemilerin sefer süresince ürettiği emisyonların %50'si AB ETS fiyatlandırmasına tabi olacağı bildirilmiştir.

Yazıda denizcilik firmalarının AB ETS kapsamına giren emisyonların ödenmesi için Avrupa Enerji Borsası'ndan (European Energy Exchange-EEX) veya ikincil piyasadan tahsisat alarak ödeme yapacağı ve bu ödemelerin her takvim yılının 30 Eylül tarihine kadar yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ödeme yapılmadığı takdirde ton başına karbondioksit miktarı için 100 Euro ceza uygulanacağı ve gerekli ödemelerin yapılmaması durumunda limana giriş yasağının getirilebileceği bildirilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin bilgilere https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/reducing-emissions-shipping-sector_en ve https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/reducing-emissions-shipping-sector/faq-maritime-transport-eu-emissions-trading-system-ets_en adreslerinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.
Yeniden Değerleme Oranının UygulanmasıİMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması" konulu bir yazı paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve ekte sunulan yazıda 2023 yılı yeniden değerleme oranının uygulanmasına dair 2024/1 sayılı genelgenin yayınlandığı ve döner sermaye ödemeleri ile idari para cezalarına ilişkin güncellenen listeye https://denizcilik.uab.gov.tr/duyurular/Ocak2024-yeniden-degerleme adresinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.
Menşe ve Dolaşım Belgelerini Elektronik Ortamda Düzenleyen Ülkeler ListesiT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Menşe ve Dolaşım Belgelerini Elektronik Ortamda Düzenleyen Ülkeler Listesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bakanlık tarafından 13 Aralık 2023 tarihinde duyurulan listenin güncellendiği ve 18 Ocak 2023 tarihine kadar menşe ve dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlediğine dair bildirimde bulunan ülkelerin adlarının ilgili belge türleriyle birlikte listelendiği bildirilmiştir.
TPS-OIC Menşe İspat BelgesiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "TPS-OIC Menşe İspat Belgesi" konulu yazı ilgili dağıtım yerleriyle paylaşılmıştır.

Paylaşılan yazıda TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşması'nın 1 Temmuz 2022 yılı itibarıyla uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edilmiştir.

Yazıda İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması'nın 26. maddesi kapsamında;
  • Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman’ın mühür örneklerini ve sonradan kontrol adreslerini bakanlığa iletmedikleri; bu nedenle, anılan ülkelerin TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşması’nın 26. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini halihazırda yerine getirmemiş durumda olduğu,
  • Pakistan ve Malezya’nın ise Anlaşma’nın yürürlüğe konulmasıyla ilgili tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olmakla birlikte; kendi ülkelerinde TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlemedikleri ve diğer taraf ülkelerce düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgelerini kabul etmediklerinin öğrenildiği,
belirtilmiştir.

Bu doğrultuda Türkiye'den söz konusu anlaşmayı uygulamayan ülkelere yapılan ihracatta TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi durumunda ihracatçıların mağduriyet yaşamaması için bu ülkelere yönelik düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgeleri'nin karşı ülkeler tarafından kabul edilmemesi halinde TPS-OIC Menşe İspat Belgesi'ne ilişkin tercihli tarife uygulamasının reddedilebileceği bildirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8083)16 Ocak 2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8083)" yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr