Haftalık Bültenler

Karbon Piyasası Geliştirme Projesine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazete'de "Karbon Piyasası Geliştirme Projesine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması" yayınlanmıştır.
Afet Bölgelerinde Taksitlerin Ödeme Sürelerine İlişkin Düzenleme12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazete'de "6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7918)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, 7256 ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunlarda yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlendiği bildirilmiştir.
2025 Dönemi Şebeke BildirimiT.C. Devlet Demiryolları'nın resmi internet sitesinde "2025 Dönemi Şebeke Bildirimi" yayınlanmıştır.
Yurtiçi Eşya Tarifesi'nde Yapılan DeğişikliklerTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı tarafından tarife düzenlemesine ilişkin "Genelge E/38" yayınlanmıştır.

Yayınlanan genelge ile TCDD Taşımacılık Eşya Tarifesinin "1.2. Tarifenin Kapsamı" başlıklı bölümü ile "Hat İşgal Ücreti" başlıklı bölümünde düzenlemeler yapılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazete'de "30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Burkina Faso Hükümeti Arasında Havacılık Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Burkina Faso Hükümeti Arasında Havacılık Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
Havalimanları Yer Hizmet Türleri ve Detayları Talimatı (SHT-YHT)'nın Revize EdilmesiSivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından "Havalimanları Yer Hizmet Türleri ve Detayları Talimatı (SHT-YHT)'nın Revize Edilmesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 2023 yılında yenilenen IATA Standart Yer Hizmetleri Anlaşması (SHGA) dokümanı ile uyumluluğu sağlamak, ülkemiz havalimanlarında yer hizmetlerinin kaliteli, emniyetli ve uluslararası standartlara ve kurallara uygun bir şekilde verilebilmesi amacıyla 11 Aralık 2023 tarihinde Havalimanları Yer Hizmet Türleri ve Detayları Talimatı (SHT-YHT)'nın Genel Müdürlük Makam Olur ile yayınlandığı belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ülkeler Arasında Yapılan Hava Ulaştırma Anlaşmalarının Onaylanması12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gine, Kongo, Lesotho Krallığı ve Namibya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar" yayınlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Palau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Palau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayınlanmıştır.
EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış RaporuT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda EUROCONTROL tarafından 27 Kasım-3 Aralık 2023 dönemi hava trafik istatistiklerini içeren Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nun yayınlandığı bildirilmiş ve istatistikler paylaşılmıştır.
Gümrük Müşavirlerinin Yeşil Pasaport Uygulanmasından Yararlandırılması TalebiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Gümrük Müşavirlerinin Yeşil Pasaport Uygulanmasından Yararlandırılması Talebi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda gümrük müşavirliği meslek mensubu kişiler ile gümrük müşavir yardımcılarının yurt dışı gidiş gelişleri ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla yeşil pasaport uygulamasından yararlandırılmaları yönündeki taleplerin 20 Aralık 2023 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı'na intikal ettirildiği belirtilmiştir.
Ortak Transit Beyanlarında Transit İdaresiT.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Ortak Transit Beyanlarında Transit İdaresi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bulgaristan Gümrük İdaresi ile yapılan temaslarda ülkemizden açılan Ortak Transit beyannamelerinde transit idaresi olarak aynı beyannamede hem Kapıkule hem de Hamzabeyli gümrük kapılarının karşısında yer alan Kapitan Andreevo ve Lesovo gümrük idarelerinin transit gümrük idaresi olarak seçildiği, bunun da gümrük işlemleri ve risk analizi çalışmaları esnasında bazı olumsuzluklara yol açtığı, sonuç olarak gümrük kapılarında yoğunluğa ve ilave iş yüküne sebebiyet verdiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda 11 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ülkemizden açılan NCTS Ortak Transit beyannamelerinde "Birden fazla BG kodlu Transit İdaresi seçilemez" uyarısı verilmeye başlandığı ve transit gümrük idaresi olarak birden fazla BG kodu ile başlayan Bulgaristan Gümrük İdaresi seçilmesine izin verilmeyeceği bildirilmiştir.
Gümrük Kanunu'nun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın ve Gümrük Yönetmeliği'nin Belli Maddelerinde Yer Alan Usulsüzlük Cezalarının Yeniden Belirlenmesi13 Aralık 2023 tarihli ve 32398 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 202)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile Gümrük Kanunu'nun 241. maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın 122. maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliği'nin 500. maddesinde yer alan tutarların ve 584. maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2023 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesinin amaçlandığı bildirilmiştir.
Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)’nde Yapılan Değişiklik13 Aralık 2023 tarihli ve 32398 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 11)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile tebliğe Özbekistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri eklenmiş, sonradan kontrolün sonuçlandırılması ile ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiş, ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenecek olan eşyanın serbest dolaşım statüsünü haiz olduğuna ilişkin raporun ibrazı şartı getirilmiştir.
Menşe ve Dolaşım Belgelerini Elektronik Ortamda Düzenleyen Ülkeler ListesiT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Menşe ve Dolaşım Belgelerini Elektronik Ortamda Düzenleyen Ülkeler Listesi" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Bakanlık tarafından 1 Aralık 2023 tarihinde duyurulan listenin güncellendiği ve 13 Aralık 2023 tarihine kadar menşe ve dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlediğine dair bildirimde bulunan ülkelerin adlarının ilgili belge türleriyle birlikte listelendiği bildirilmiştir.
Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim ProgramıT.C. Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 26-27-28 Aralık 2023 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programının ücretsiz katılımla ekte verilen program akışı kapsamında çevrimiçi olarak düzenleneceği bildirilmiştir.
Ticaret Müşavirleriyle HİB Söyleşileri Aralık ProgramıHizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri Aralık Programı" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda hizmet ihracatçısı firmaların yurt dışı pazarlar hakkında güncel olarak bilgilendirilmelerini sağlamak, yeni pazarlar keşfederek ihracatlarını arttırmak ve yurt dışı pazarlarındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin firmaları bilgilendirmek amacıyla Aralık ayı içerisinde planlanan webinarlara ilişkin detaylar paylaşılmıştır.
SMA Hastası Meva Bebek İçin Destek KampanyasıUTİKAD olarak SMA hastası Meva Bebek için oluşturulan destek kampanyasına tüm üyelerimizi davet ediyoruz.

Meva Bebek için 18 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 20.30’da @sma_meva Instagram hesabından canlı yayınlanacak Bağış Gecesinde destekleriniz Meva Bebek ile buluşacak.

Bu değerli kampanyaya destek için siz de elinizi uzatın.
CLECAT E-Bülteni No.36UTİKAD'ın üyesi olduğu CLECAT'ın (Avrupa Taşıma İşleri Organizatörlüğü, Taşımacılık, Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri Derneği) 36 no'lu e-bülteni yayınlanmıştır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr